Na východ od ráje – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Na východ od ráje

Autor: John Steinbeck

Přidal(a): Martina Hladíková

 

 

John Steinbeck (1902-1968)

 • Americký prozaik.
 • Nositel Pulitzerovy ceny (za dílo Hrozny hněvu) a Nobelovy ceny.
 • Pocházel z Kalifornie, kde prožil většinu svého života.
 • Za svůj život vystřídal různá zaměstnání, zkušenosti z tohoto období poté využil ve svých dílech.
 • Se ztracenou generací souvisí volně, vlivem evropanství.
 • Ve svých dílech zachytil hlavně osudy kalifornských drobných zemědělců v době hospodářské krize (ztráta půdy, vystěhovalectví, marné hledání obživy, cesta na Západ).

Další díla:

 • Hrozny hněvu, O myších a lidech, Toulavý autobus. Povídky: Nebeské pastviny, Údolí bez konce

 

Obecně kulturní kontext:

 • 1. polovina 20. století

Označovaná také jako meziválečná literatura v Severní Americe se v této době vyčlenila skupina spisovatelů označovaná jako ztracená generace

 • spisovatelé, kteří bojovali v 1. sv. válce
 • poté následoval těžký návrat do společnosti
 • objevují se u nich pocity deziluze, rozčarování, bezmoc
 • pocity, že svět nikdy nebude takový jako dřív
 • měli často psychické problémy, nedokázali vést život jako dřív
 • do svých děl promítali své zážitky z války

Autoři této doby:

 

Rozbor díla: Na východ od ráje

Literární druh:

 • Epika (na rozdíl od lyriky zachycuje děj)

 

Literární žánr:

 • Román (rozsáhlý epický žánr se složitějším dějem a větším počtem postav)

 

Literární forma:

 • Próza (text psaný do odstavců a kapitol)

 

Téma:

 • Boj dobra se zlem. Odkaz na biblické bratry Kaina a Ábela v podobě bratrů Caleba a Arona.

 

Kain a Ábel byli syny Adama a Evy, prvních lidí na světě. Kain byl zemědělcem, Ábel pastevcem ovcí. Na kamenném oltáři obětovali Bohu vypěstované potraviny a jehňata. Kain žárlil na Ábela, protože se Bohu více líbila jeho oběť. Záviděl mu tak moc, že ho zabil. Bůh nakázal, že nikdo nesmí Kaina ve vzteku zabít, ale stal se tulákem.

 

Motivy:

 • Láska, náboženství, bratři, dobro a zlo, pocity, vina, útěk, smrt, odpuštění, usmíření.

 

Kompozice:

 • Chronologický děj
 • Er-forma
 • Rozdělení do kapitol

 

Jazykové prostředky:

 • Spisovný jazyk
 • Filozofické úvahy autora
 • Popisy prostředí
 • Časté dialogy
 • Archaismy (slova zastaralá, jejíž názvy se už aktivně příliš nepoužívají, např. školmistr-učitel, šenkýř-hospodský)
 • Personifikace (věci a abstraktní pojmy získávají lidské vlastnosti a jednání – stromy šeptají, krok za krokem vcházela noc), příklad v díle: „Požár do nich vstoupil současně.“
 • Metafory (přenášení podobnosti na základě vnější podobnosti – zub pily, hlava rodiny)

 

Postavy:

Hlavní

 • Adam Trask – Hodný, avšak i naivní muž. Je dobrosrdečný a čestný. Velmi miluje Cathy a udělal by pro ni cokoliv. Přes lásku nevidí, jaká je žena doopravdy. Těžce nese, když ho Cathy opustí. Miluje své syny a jako správný otec by pro ně udělal cokoliv. Vychází lépe s Aronem, protože je lepším člověkem, ale miluje i Caleba. Dokáže mu i přes všechny jeho chyby odpustit.
 • Cathy – Adamova manželka. Hraje si před ním na milující a hodnou ženu, ale ve skutečnosti myslí jenom na svůj prospěch. Je nevděčná, neváží si hezkého života s Adamem a opouští jeho i své syny. Nezajímá se o ostatní, ani o následky svých činů. Je jí jedno, že její synové potřebují matku.
 • Aron – Adamův a Cathyn syn. Je hodný, klidný, citlivý a přemýšlivý. Rád pomáhá ostatním a učí se. Je dobromyslný, a i dalšími vlastnostmi podobný svému otci, se kterým si velmi rozumí. Jeho sen je stát se knězem.
 • Caleb – Adamův a Cathyn syn, Aronovo dvojče. Je naprosto jiný než jeho bratr. Je zlomyslný a pomstychtivý. Je naštvaný, když vidí, že jeho otec upřednostňuje bratra. Na konci příběhu však svého chování upřímně lituje, protože vidí, co špatného napáchal.

Vedlejší

 • Charles Trask – Adamův bratr. Vidí, jak Cathy jeho bratra využívá a varuje ho, ale Adama to nezajímá, protože je zaslepený láskou.
 • Sam Hamilton – Adamův přítel. Je dobrosrdečný a hodný. Velmi mu pomohl s péčí o syny ve chvíli, kdy je opustila Cathy. Je opravdovým přítelem.

 

Časoprostor:

 • Město Salinas v Severní Kalifornii, USA
 • Polovina 20. století

 

Děj:

Adam Trask se seznámí s Cathy, zamiluje se do ní a ožení se s ní. Jeho bratr Charles tuší, že Cathy nemá dobrou povahu, ale Adam na jeho rady nedá a je jí stále okouzlen.

Cathy se narodí dvojčata, ale chce od nich a Adama odejít. To Adam těžce nese a nechce jí dovolit je opustit. Aby Cathy mohla uprchnout, střelí Adama do ramene a stane se prostitutkou. Adam se hroutí a jenom díky pomoci svého přítele Sama Hamiltona se jeho stav lepší.

Dvojčata jsou úplně rozdílných povah. Aron je citlivý a chce se stát knězem, zatímco Caleb je zlomyslný, zákeřný a mstivý. Těžce nese, že otec má radši Arona.

Caleb se jednoho dne dozví pravdu o jejich matce, o níž jejich otec řekl, že zemřela. Poví to Aronovi, který se zhroutí a odjíždí do války. Tam umírá a po tomto zjištění ranní Adama mrtvice. Caleb je zoufalý, protože ví, že smrt jeho bratra je i jeho chybou. Adam mu však na smrtelné posteli odpustí a požehná mu.