O myších a lidech – rozbor díla k maturitě (9)

rozbor-díla

 

  Kniha: O myších a lidech

  Autor: John Steinbeck

  Přidal(a): kuba

 

 

Autor díla: John Steinbeck

Americký spisovatel, prozaik a publicista, nositel Nobelovy ceny. Patří k významným představitelům moderní literatury Spojených států. Zobrazil osudy a pocity společenských vyděděnců a sezónních dělníků. Téma vztahu člověka a přírody, konfliktu zla a dobra, možnosti svobodné lidské vůle. Pohled do psychologie člověka, polemika s tradičními náboženskými normami. Biologické studium silně ovlivnilo jeho chápání člověka jako nedílnou součást přírody a vesmíru. Za války pracoval jako reportér.

I když Steinbeckovy knihy pronikly do celého světa, setkala se jeho díla též s různými kritickými připomínkami a různorodým hodnocením. Přesto patří k významným představitelům moderní literatury Spojených států.

 

Další díla

 • Na východ od ráje
 • Nebeské pastviny – farmář s americkým snem
 • Pláň Tortilla – humorné, ztracenci, kteří si užívají života
 • Hrozny hněvu – krize, vyhánění lidí z vlastních půd

 

Doba

Americká literatura ztracené generace 20. století

Rozvoj věd a techniky. Změnil se zásadní životní způsob lidí (přesun lidí do země, nezávislost na ročním období, život v malé rodině). Ovlivnění i lidského myšlení a cítění (ztráta nadosobních jistot, ale i hodnot), což se projevilo i v literatuře. Ta vyjadřuje skepsi a rezignaci, objevuje se absurdita, důrat se klade na existenční problémy – člověk stojí před volbou, jsou odstraněna tabu. Literatura výrazně ovlivněna celospolečnými historickými událostmi – světová války, hospodářská krize, vznik a rozvoj fašismu, komunismu. Umělecké směry jdou rychle za sebou, prolínají se, současně se rozvíjí realistický proud a modernistický proud – futurismus, kubismus, expresionismus, filosofické proudy – pragmatismus, unanimismus.

 

Směr

Kritický realismus

 • pravdivý obraz skutečnosti
 • literární hrdina se vyvíjí
 • rasismus, práce bez jistit,…
 • kritika nedostatků ve společnosti
 • upřednostnění přítomností (ne minulosti)

 

Další autoři

 

Rozbor díla: O myších a lidech

 • Druh – Epika
 • Žánr – Novela

 

Námět

 • Inspirace z osobní zkušenosti na ranči.
 • Název díla je inspirovaný dílem Roberta Burmesse – Polní myšce

 

Kompoziční výstavba

 • členění: 6 kapitol
 • kompozice: chronologická

 

Hlavní téma

 • přátelský vztah mezi Georgem a Lenniem.

Vedlejší téma

 • záliba Lennieho v měkkých věcech.

 

Prostor

 • Děj se odehrává ve 30. letech 20. století. Kalifornie – Salinaské údolí, kousek od města Soledad

 

Postavy

Lennie Small

 • Veliký člověk s nepředstavitelnou silou, ale oproti tomu mentálně zaostalý, má ale dobré srdce, neumí se na nikoho zlobit a vždy udělá, co mu řekne, chová se jako malé dítě a ze spousty věcí nemá rozum, kdyby se měl sám o sebe postarat, tak to nezvládne, naštěstí má George, ačkoli to asi není jeho záměr, chová se místy docela sobecky a také umí citově vydírat

George Milton

 • Pravý opak Lennieho, ale také hodný, má čisté myšlení a vždy si ví rady, zvláště v případě, že jeho společník něco provede, je společenský a ví jak mluvit s lidmi, všichni na ranči si ho vážili, i přesto, že s Lenniem byli noví. I když se na Lennieho často zlobí a vyčítá mu, že se o něho musí starat, má ho ve skutečnosti velice rád.

Candy

 • Starý dobrák, který s každým vychází, řekl oběma, když přišli na ranč, jak to tam chodí, měl starého psa, kterého nechtěl opustit, jelikož ho vychovával už od malička.

Slim

 • Také dobrák, který má trochu respekt i u majitele ranče, především u jeho syna, všichni na ranči ho mají rádi, má na starosti skupinu pracovníků, ve které je i George a Lennie

Curley

 • Namyšlený, žárlivý, agresivní mladík (syn majitele ranče), je dobrý v boxu a asi kvůli tomu nemám rád lidi s velkou postavou, nechce, aby se jeho žena bavila s lidmi z ranče

Curleyova žena

 • mladá, krásná, vyzývavá, ale zklamaná ze života, hlavně z Curleye, má potřebu se s někým vypovídat, tak chodí za muži z ranče, ale ti se s ní nechtějí bavit, kvůli problémům, které by z toho mohli mít s Curleyem

Černoch Crooks

 • naráží se na problém rasismu, musí být sám, má zvláštní místnost), Whit, Carlson, pan Tayler (majitel ranče)

 

 Vypraveč

 • Er-forma

 

Jazyk

 • Spisovný, neutrální, hovorová slova v přímé řeči, obecná čeština
 • Přirovnání, personifikace, metonymie
 • Převaha hovorového jazyka. – „zlámanej“, „abysme“, „ňákýho“
 • Kontrast mezi přijímáním Lennieho Small = malý a jeho velkou tělesnou silou.

 

Děj

Děj začíná popisem krásné přírody Salinaského údolí, kde putují dva společníci George Milton  Lennie Small. Cílem jejich cesty je Tylerův ranč, kde si chtějí vydělat peníze, za které si plánují koupit svůj domeček, kde budou chovat králíky a pěstovat vojtěšku. Problém je ale v tom, že Lennie je mentálně postižený, chováním připomíná malé dítě, fascinuje ho sahat na hebké a roztomile věci a vždy jeho hloupostí způsobí nějaký problém. Na Tylerův ranč jdou z toho důvodu, že při práci na předešlém ranči, byl Lennie unesen z šatů jedné ženy a tak si na ně chtěl šáhnout a nenapadlo ho nic jiného, než že je držet, dokud mohl. Vyděšená žena ale začala křičet a poštvala na oba muže celé hospodářství. Naštěstí je na nový ranč přijali a oni zde pracovali, především Leniie se svojí nadměrnou silou. Pan Tyler měl však namyšleného syna Curleyho, tak to ho proti němu poštvalo více. Curley měl však manželku, která nebyla schopna s nynějším životem a především se svým namyšleným manželem. To jednoho dne zapříčinilo to, že se Curley pustil Lennieho, ale tato rvačka skončila s jeho rozdrcenou rukou. Tento nešvár se podařilo uhrát na nehodu s mlátičkou, ale jednoho dne, když Curleyova žena dostala potřebu se s někým zase vypovídat, narazila na Lennieho (všichni hráli turnaj v házení podkov), který si hrál s bohužel mrtvým štěnětem. Začala ho svádět a nechala ho šáhnout na své vlasy, což byla chyba, jelikož ten nechtěl přestat. Začal jí šahat na vlasy, a když kráska začala křičet, Lennie ji nechtěně zabil. Naštěstí si pamatoval předem domluvené místo, které mu ukázal George (u vody mezi vrbičkami). Místo mělo posloužit pro případ, že by lennie zase udělal nějaký průšvih a to se zrovna stalo. George tedy věděl, kde ho má hledat. Vzal si s sebou pistoli a když ho našel na onom místě, tak mu ještě řekl jeho vysněný sen o králíčkách a pak ho zezadu střelil do hlavy, čímž ulehčil Lenniemu trápení, které ho mohlo čekat od rozzuřeného Curleyho.