Ortel – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Ortel

Autor: Franz Kafka

Přidal(a): Markéta

 

Franz Kafka

 • země, město původu – Rakousko-Uhersko; Praha
 • doba, kdy žil – 1883 – 1924 na TBC (40 let)
 • otec Heřman (původně Hermann) – německý žid, obchodník → Kafka měl problematický vztah s otcem (dílo: Dopis otci)
 • měl dva starší bratry (zemřeli v dětském věku) a tři mladší sestry (sestra Ottla – Dopisy Ottle a rodině) – všechny skončily v koncentračních táborech
 • komplikovaný vztah k ženám – měl 4 snoubenky, ale nikdy se neoženil (např. Milena JESENSKÁ – rakouská novinářka, přeložila první Kafkovy texty do češtiny
 • národnost: „součást menšiny, která žila uprostřed menšiny“; žid, rodný jazyk – němčina; téměř celý  život žil v Praze (Čechách) → možná pocit, že nikam nepatří (promítá se v jeho dílech) – za Rakouska Uherska se rakouská vláda snažila židy co nejvíce germanizovat (židi museli mít německá příjmení, když se chtěli vzít, museli prokázat znalosti němčiny
  • židé uměli velmi dobře německy → proto psal Kafka většinu svých děl v němčině (přesto že česky uměl)
 • vzdělání: základní škola i gymnázium v němčině; studium práv – dostudoval, ale nebavilo ho to
 • už v dětství se u něj projevuje psychická nevyrovnanost – to popuzuje jeho otce, který ho za to kritizuje – prý řeší maličkosti – Franze to zraňuje
 • cca v 18 začíná psát – zprvu terapie
 • v dospělosti pojišťovací úředník, chtěl psát, ale práce ho od psaní zdržovala – psal po nocích
 • často se stěhoval – byl velmi citlivý na hluk -> hledal místo, kde bude naprostý klid
 • měl spoustu přátel (nejznámější: Max BROD –  navzdory Kafkovu přání, po smrti spálit veškerá jeho nevydaná díla – nespálil je, ale navíc vydal jeho deníky a korespondenci)
 • výborný bavič, optimista, perfekcionista, hodně sportoval, cestoval po světě → nepil, nekouřil, nepil kávu ani čaj, vegetarián
 • témata: despotický otecproměna; despotická byrokracie (nerovný boj s úředníky, byrokraty) – Zámek, Proces; absurdita – proměnění hrdiny v brouka, neužitečnost – brouka; existencialismus – pocit, že nevíte, co s vlastním životem; pocit že jste cizinci ve vlastním světě

Další díla

 • Proměna (epika), Venkovský lékař (epika),  Proces (epika), Zámek (epika), Amerika (epika), Dopisy rodičům (epika)

 

Literární směr a autoři, kteří psali podobně

 • počátek 20. století
 • existencialismus – (fr. existence = bytí) → otázky smyslu života; pocity, že nikam nepatříme a náš život je zbytečný
 • kladen důraz na individualismus

Další podobní autoři

 

Rozbor díla: Ortel

 • rok vzniku díla – 1913 – v ročence Arkadia (editor Max BROD); knižně 1916
 • rok vydání – 2022
 • jazyk originálu – němčina
 • překladatel – Vladimír Kafka

 

Informace o díle

 • literární druh – epika
 • literární žánr – (psychologická) povídka
 • výrazová forma – próza
 • ORTEL je staročeské označení pro rozhodnutí, soud, rozsudek
 • povídka Ortel byla napsána za jedinou noc (22. září 1912) → patří k nejlepším povídkám světové  literatury

 

Téma, motivy a hlavní myšlenka

 • téma – vztah otce a syna
 • motivy – mezilidské vztahy, dopisy, otec, smrt, ortel
 • hlavní myšlenka (idea) – zobrazit komplikovanost lidských vztahů, které mohou vznikat při snaze najít své místo v životě a vyrovnat se s očekáváními druhých lidí

 

Členění, kompoziční výstavba textu

 •  kompozice chronologická
 • krátká cca 10 stránková povídka

 

Jazyk díla:

 • spisovný jazyk bez slangových a hovorových výrazů, archaismů, text je srozumitelný
 • vyprávěcí a popisný slohový postup
 • jazykové prostředky
  • přímá řeč (rozhovor s otcem)
  • spisovnost, neutrální slova
  • prostý věcný styl
  • vulgarismy (hlupáku; husa protivná)
  • expresiva
 • básnické prostředky
  • metafory
  • symbolismy
  • přirovnání (zapomněl na ně, jako když se krátká nit protahuje uchem jehly)
  • hyperbola (Ví všecko tisíckrát líp!)

 

Typ vypravěče a způsob vyprávění 

 • vševědoucí; objektivní, er- forma
 • heterodiegetický vypravěč – není součástí příběhu, je ukrytý – neprojevuje emoce, nehodnotí, neříká co je důležité, na co bychom si měli dát pozor → pouze popisuje co se děje nebo co si kdo myslí (píše to formou reportáže – jako očitý svědek, kterému je jedno co se děje)
 • nutí čtenáře přemýšlet a interpretovat skryté významy a motivace postav
 • tento styl vyprávění umožňuje autorovi vytvořit napětí a záhadu okolo děje a postav a také umožňuje čtenáři použít vlastní představivost a interpretaci

 

Časoprostor

 • není jasně specifikován (asi 19. – 20. století); jaro, neděle; dům (převážně pokoj otce); řeka
 • povídka se nezaměřuje na historické pozadí, ale na všeobecné téma lidských vztahů a existenciálních otázek, které jsou nadčasové

 

Hlavní postavy

 • Jiří Bendemann (syn) – obchodník; převzal obchod po otci
 • přítel Jiřího – odstěhoval se do Petrohradu – jeho obchod nejdřív velmi slibně rozvíjel, ale pak začal upadat; uzavřený sám do sebe – v Rusku nikoho nemá (kamarády, rodinu)
 • otázka existencialismu – toho že už nikam nepatří – v Rusku nemá žádné přátelé ani rodinu a ty ve vlasti už ztratil (teď nemá ani vlast, ani přátele) – pocity, že nikam nepatří
 • otec (Jiřího) – před 2 lety mu zemřela manželka; žije ve společné domácnosti s Jiřím; je starý a nemocný
 • Frída Brandenfeldová – dívka ze zámožné rodiny; zasnoubená s Jiřím

 

Děj

Povídka, popisuje vztah muže Jiřího Bendemanna se svým starým otcem. Muž má přítele, který emigroval do Ruska (Petrohradu) a udržuje s ním nepravidelnou korespondenci. Píše spíš ze „slušnosti“ a sděluje mu jisté věci, které by člověk bez ostychu sdělil i nejvzdálenějším známým – ne nic příliš osobního. O smrti jeho matky se dozvěděl, ale nyní se rozhoduje, zda mu má napsat, že je zasnouben, jelikož mu to neřekl v minulém dopise a obává se, jestli to už teď není nevhodné. Zasnoubil se s Frídou Brandenfeldovou, dívkou ze zámožné rodiny

Se svou snoubenkou často hovoří o tomto příteli i o tom, jaký zvláštní vztah v korespondenci s ním udržuje. Ona ho chce poznat a chce aby byl na jejich svatbě. Nakonec se tedy Jiří rozhodne vše mu alespoň v krátkosti sdělit. Potom co dopis dopíše, strčí ho do kapsy a jde úzkou chodbičkou do otcova pokoje.

Chce se poradit s otcem, jemuž v podstatě po smrti matky postupně přebral pravomoci v jejich rodinném podniku. Otec vypadá zchátrale a nejdřív dělá, že žádného přítele z Ruska nezná, dokonce mu vymlouvá, že by nějakého kdy měl, ale v několika chvílích nejen že ukáže, kolik fyzických a duševních sil mu ještě zbývá, ale odhalí i svou skrývanou nenávist vůči synovi (motiv proměny – nemohoucí otec se promění v démonickou postavu).

Nakonec vyjde najevo, že se proti němu s oním domnělým přítelem spolčil a sám si s ním vyměňuje dopisy.

Potom otec vysloví ortel (rozsudek) – odsuzuji tě k smrti utopením – muž (jeho syn) poslechne a jde (skočí z mostu do řeky) – motiv toho, že se nedokáže vzepřít tyranskému otcovi.

Jiří Bendemann, mladý obchodím píše dopis svému příteli do Petrohradu. Dopíše, a přece si není jistý, zda je dobré mu to či ono psát a jde se poradit s otcem. Ten zestárl a už se o obchod stará jen Jiří. Otec ho zaskočí, náhle se v něm nashromáždí tolik síly, jak Jiřímu vytýká to či ono a na závěr svých výčitek mu vmete do tváře, že ještě, že se toho nedožila jeho matka a pošle Jiřího na smrt. Jiří poslechne a skočí do Vltavy.

 

Klíčové scény

 • Jiří píše dopis příteli, který se před lety odstěhoval do Petrohradu. (na posledy se viděli před 3 lety)
 • Po smrti Jiřího matky se toho spoustu změnilo – převzal obchod po otci (začal dělat vše po svém); bydlel s otcem ve společné domácnosti (každý měl vlastní pokoj).
 • Neví, jestli mu má napsat, že se zasnoubil s Frídou Brandenfeldovou a tak se jde poradit s otcem
 • Otec nejdřív dělá, že žádného přítele z Ruska nezná, dokonce mu vymlouvá, že by nějakého kdy měl.
 • Nakonec vyjde najevo, že se proti němu s přítelem spolčil a sám si s ním vyměňuje dopisy.
 • Otec vysloví rozsudek (ortel) – syn poslechne a jde skočit z mostu (utopí se).

 

Další zpracování

 • audiokniha
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.