Osel a stín – rozbor díla k maturitě

rozbor-díla

 

Kniha: Osel a stín

Autor: Jiří Voskovec, Jan Werich

Přidal(a): Wikinka

 

 

O autorech:

 • Jan Werich – Žil v letech 1905 až 1980. Byl to velmi známý filmový a divadelní herec. Dramatik a scénárista. Spolu s Voskovcem vytvořil v Osvobozeném divadle komickou dvojici klaunů (V+W) a napsali spolu řadu revuí (Caesar, Balada z hadrů, Kat a blázen, Rub a líc a samozřejmě také Osel
  a stín
  ) a na hudbu J. Ježka texty mnoha písní. S režisérem M. Fričem natočili politicky průbojné filmy (Hej rup, Svět patří nám). Za okupace působil v USA. Po válce působil v několika pražských divadlech (např. ABC). Jako filmový herec si zahrál ve filmech Císařův pekař, Pekařův císař, Byl jednou jeden král a další.
 • Jiří Voskovec – Žil v letech 1905 až 1981. Byl to také vynikající divadelní a filmový herec a dramatik (viz Werich). Po okupaci se vrátil do Čech, ale v roce 1948 se odstěhoval do USA, kde žil až do své smrti.

 

Rozbor díla: Osel a stín

Obecná charakteristika

 • Literární druh: drama
 • Literární žánr: satirická komedie
 • Literární směr: československé drama 1.pol.20.stol., Osvobozené divadlo (avantgardní umělecká scéna)

 

Námět:

 • Historka řeckého satirika Lúkiana o oslím stínu v Abdéře

 

Forma:

 • Dva díly (první díl-prolog a pět obrazů, druhý díl – šestý až desátý obraz)

 

Tematický plán:

 • hlavní téma: absurdnost a nesmyslnost slepých ideologií, parafráze na situaci ve světě před 2. světovou válkou (hlavně sílící vliv fašismu a nacismu)
 • ústřední téma: život a politická situace v Abdéře
 • vedlejší téma: spor o oslí stín

 

Doba děje:

 • Dobu děje nelze přesně vymezit. Prolínají se zde dvě časové roviny, Antika a současnost (moderní doba). Příklady: kokain, osel s taxametrem

 

Místo děje:

 • Antická Abdéra (oblast dnešního Řecka); v úvodu však nalezneme zmínku, že Abdéra je jen název a můžeme si pod ní představit Kocourkov

 

Postavy:

 • Hippodromos: vůdce Stínovců, Plebejec; manžel Hekatomby, vedle které se cítí méněcenný, podceňuje se; hájí zájmy lidu; výbušný; sok Kontokorenta; nakonec podlehne a spojí se s Kontokorentem; naivní (nevěří, že ho Hekatomba podvádí)
 • Kontokorentos: vůdce Oslovců; manžel Synekdochy; patří mu líheň otroků; řazen mezi nejbohatší lidi z Abdény; podporuje materialismus (raději peníze než lid)
 • Hekatomba: bývalá manželka Kontokorenta; udržuje milostný vztah s Rekordiklesem
 • Synekdocha: manželka Kontokorenta; také udržuje milostný vztah s Rekordiklesem
 • Hekatomba + Synekdocha: povrchní, tupé, baví je jen tlacháním o hloupostech, jejich jediný problém je, že budou muset nosit loňský kabát, oba přesvědčují své muže, ž je neskonale milují, aby byly zahrnovány dary a penězi a samy si přitom vydržují milence
 • Paprikides – místní soudce; v pokročilém věku; rádoby se snaží hájit spravedlnost a pravdu; pokus o nestrannost končí fiaskem a podlehne nabídce Kontokorenta o spojenectví
  • Uprostřed soudcův stůl na vyvýšeném místě. V  pozadí velká socha Spravedlnosti, která má jedno oko zavázané, v jedné ruce třímá veliký kuchyňský nůž a v druhé váhy. Jenda miska vyh, obtížena pytlem s penězi, žalostně převažuje druhou, na níž leží velký paragraf…“
  • → jedno oko zavázané symbolizuje to, že soudce nad bohatými přivírá oko
  • → nerovnost vah symbolizují snadnou podplatitelnost soudu
 • Rekordikles – atlet v hodu oštěpem; velmi pohledný a svalnatý; miláček místních dam; chudý a ze svých milenek tahá peníze (př. Hekatomba mu daruje svůj prsten); tváří se jako hrdina, jakmile mu ale začne téct do bot, rychle mění své plány -> prospěchář
 • Skočdopolis – oslař, provozovatel taxislužby
 • Nejezchlebos – zubař, který všem dává na dluh a sám je na mizině; je chytřejší než Skočdopolis (dle mluvy a jeho jednání ve hře)
 • Bůh Dionýsos: je důkazem využití prvku z antických her – Deux ex Machine, kdy ve vyhrocené situaci přichází na scénu bůh, aby svoji nadpozemskou silou lidský spor vyřešil. Na scéně se objevuje dvakrát: poprvé, když se přizná, že je Bůh, ale nikdo ho nebere vážně a soudce ho chce uvěznit. Podruhé se objevuje ve vyhrocené scéně, kdy si uvědomuje, že lid je v rukou zfanatizovaného vůdce a světu hrozí záhuba. Nakonec světu otevře oči.
 • Labanos – mistr tance, který učí hloupé městské dámy tančit, tanec ani neovládá, ale ve městě není nikdo jiný, kdo se tímto zabývá a hloupá šlechta umění nerozumí, proto považuje to, co jim Labanos naservíruje za mistrovský kousek a vždy mu skládá ovace.
 • Trhovci Obyčejní lidé, chudí, opovrhují vrchností a její povrchností, ale nechají se od ní snadno zfanatizovat a nechají sebou manipulovat

 

Kompozice:

 • časové řazení děje: chronologicky
 • slohové postupy: vyprávěcí, popisný, úvahový

 

Jazykové prostředky:

 • převažuje spisovná čeština (nespisovnou používají lidé ze spodních vrstev, spisovnou vyšší vrstvy.)
 • objevují se i obecná čeština (příklady viz tematický rozbor)
 • prvky nebo věty v němčině (hlavně na konci) př. der schöne Adolf
 • citově zabarvená slova: miláček, hubička
 • Ironie, alegorie a sarkasmus (autoři tím chtěli navodit satirickou náladu)

 

Extra poznámky

 • jména hlavních postav odpovídají něco, s čím byli spojeni (př. Rekordikles – rekord v hodu oštěpem, zvěrolékař: Homeopathos – homeopatika
 • vše podáváno s nadhledem, humorem a doprovodnými písněmi
 • celá hra je výzvou k výzvou k boji proti hrozbě fašismu např. strana 117, odstavec 3:
  • Vy jako soudce jste povinen milovat národ a ctít jeho blaho; to blaho zabezpečí jenom ruka silného muže, který ochrání staré instituce a tradiční kulturu staré Abdéry. Doba vyžaduje vládu železné pěsti a tu pěst mám já. Můžete jít se mnou, nebo proti mně.?
 • nebo např. strana 132
  • osel: Lide abdérský!
  • lid: Osel mluví!
  • osel: Padněte na kolena a pozdravte mne zdvižením pravé ruky!
  • Kontokorentos: Pryč je první Abdéra, Abdéra Oslova!
  • Hippodromos: Pryč je druhá Abdéra, Abdéra Stínu!
  • osel: Nastává Třetí říše! Říše Osla a Stínu
  • všichni: (zdraví a volají) Heilos!

 

1. Prolog:

 • Dionýs uvádí hru, mluví přímo k publiku (kontakt s divákem); nejdříve próza, pak hexametr (6stopý verš z daktylů a spondejů), aby mohly tanečnice tančit
 • objevuje se myšlenka: lidé se nemění a vždycky jsou stejně hloupí (jeho jako boha se to netýká)
 • objevuje se 6 masek, které určují základní povahy postav (např. miláček dam -> Rekordikles; nevěrnice -> Hekatomba; úředník -> Paprikides)
 • zvuková stránka: rejděte rejdivý rej (paronomázie)

 

1. Obraz:

 • Hekatomba připravuj hostinu na počest prvního výročí svatby s Hipoodromem, na oslavu přijdou významní lidé jako Kontokorentos (odpůrce Hi.), Rekordikles; baví se o chudobě, bídě; objevuje se povýšenectví a cynismus: pro ženy je strašná tragédie, že budou muset nosit loňský kožich
 • vystoupí Labonos, který s dámami nastudoval balet (tanci se to nepodobá, ale považují to za vrchol umění)
 • dozvídáme se o vztahu Rekordikla se Synekdochou i Hekatombou
 • Kontokorentos daruje Hi. sošku vola, ten se urazí a nepříčetně rozlobí
 • odraz antické doby: Ať Afrodité bdí nad vaším štěstím, jak říkávali staří Řekové (Re.); U Herkula, co budeš dělat?
 • narážky: Themistokles trampoval a byl u Diogena v sudu, Diogenes se spravil, viděli ho v Osvobozeném amfiteátru; Kontokorentos má líhni na otroky, např. otrok typ 33 za 99 drachem jako kuchyňský robot, kazové zboží hází ze skály, nový typ otroka (árijský)
 • moderní věci: člověk musí mít na to maturitu, sňupe kokain, Rekordikles láká Synekdochu na trampské desky
 • jazyk: hovorová čeština (vostuda, finiš, psina); eufemismus: držte ústa, pane

 

2. Obraz:

 • odehrává se na tržišti v Abdéře
 • popěvek kramářů o tom, jaká je bída; bohatí nechtějí nic koupit → prodavači jim začnou hanit („jako holota napudrovaná a vyžraná“)
 • přijíždí zubař Nejezchlebos na oslu se Skočdopolisem, kterému všichni dluží, proto se rozhodnout utéct
 • hlavní zápletka: slunce pálí a N. se rozhodne schovat za stín, který vrhá osel; Skoč. po něm chce za stín zaplatit (1 drachmu)
 • stín patří všem (Hi. zastupuje Nejezchleba), Kontokorentos zastupuje oslaře; den na to má proběhnout soud
 • absurdita: ve finále chce Skoč. svůj nárok odvolat (kvůli jedné drachmě to nemá cenu), ale už je pozdě
 • přijíždí na oslovi opatřeném taxametrem a automobilovými čísly (co kdyby vám praskla přední noha a musel jste s tím do dílny)
 • jazyk trhovců a žebráka: hodně hovorové výrazy: vono, vod nich, neheftujou ho, ale dou (ale jdi), gebis, kunšaft, sou ňákej nevyspalej, mladíku, gigrle, zatracenej hejsek
 • Skočdopolis používá 3.os.č.mn místo 2.os.č.mn.: př. Zůstanou tady? Kouknou. Mají smůlu, daj

 

Obraz třetí:

 • myšlenka: lidé začali být vynalézaví, a proto jsou teď líní
 • píseň: humorná, nadsázka, pravidelný verš (ab ab, aa bb)
 • narážky: my už nejsme lidi, my jsme jenom partaje; ten to řeší čistou rasou, krize, prázdná kasa; už věříme oslovi, jen když nás ten osel hlučně osloví

 

Obraz pátý:

 • Skoč. i Nejez. se chtějí usmířit, ale ani jeden nemají peníze „výloh“, soudí je pan rada Paprikides
 • Skoč. nemá sebou doklady ani doklad o zaplacení silniční daně (pokuta 50 drachem), udělí jim pokutu za urážku Abdéry
 • Nejez. nemá oficiální licenci zubaře
 • přichází Dionýsos; nevěří mu, že je Bůh; ještě ho obviní, že dělá rámus
 • soudce jim dá neskutečné pokuty a přehnané tresty, končí uvězněním všem třech

 

2.díl: obraz šestý

 • Kontokorentos se dohodl s žalářníkem, aby byl zubaři umožněn útěk, Rekordikles ho měl pod záminkou odvést do radnice, která měla být zapálena, a on by byl obviněn jako žhář
 • K. jako jediné východisko vidí občanskou válku mezi Oslaři a Stínaři
 • zde se děj zaplétá, ale velmi vtipně
 • Nejez. utekl i se svým přítelem Skoč. a jdou dle domluvy za Rekordiklesem
 • u R. je však stále přítel Kontokrentos, ten se ukryje
 • přichází i Synekdocha, která se rozhodla utéct od svého manžela
 • po chvíli Hi. přivede Hekatombu, aby ji ochránil, jelikož Oslaři obsadili domy Stínařů
 • přichází i Paprikides, který zjistil, že odsouzení utekli
 • všichni se navzájem schovávají

 

Obraz sedmý:

 • Synekdocha i Hekatomba zjistí, že obě měly poměr s Rekordiklem, poperou se, ale v tom přijde Kontokorentos a Synekdocha omdlí (Hekamtomba se o ní stará)
 • zubař a oslař naplácají Rekor. na zadek, vnímají to jako nejlepší věc (lepší než ho zabít, nebo ho nechat jít)
 • píseň Zlatá střední cesta: strejček vůl, teta kráva; o oslovi, co šel za nevěstou, jde stále středem, nejde napravo ani nalevo, kde je otep sena, osel hlady zcepeněl – eufemismus (zemřel)
 • tímto obrazem se prolíná nevěra, korupce, protistátní činnost

 

Obraz osmý:

 • Kontokorentos se přizná k záměrům podpálit radnici, soudce přivírá oči a přidává se na jeho stranu
 • myšlenka K.: pro blaho je nutná vláda silného muže, který ochrání tradiční kulturu staré Abdéry
 • oslař a zubař se rozhodnout zabít osla (přijeli jako poctiví chudáci a teď jsou z nich trestanci)
 • myšlenka: nebude osel, nebude stín
 • nejprve nejsou schopni zabít osla, ale nakonec ho Nejezchlebos zabije (projevuje se napětí v něm napětí a mluví hovorově: copak mám nervy ze špagátu?)
 • na scénu přichází Hi., který si myslí, že zabili Kontokorenta místo osla
 • za ním přichází Kontokorentos, který si myslel, že zabili Hippodroma místo osla
 • Hi. i Kon. nakonec spojí své síly a bojují o záchranu osla
 • lékaři nejsou schopni se dohodnout, chtějí svolat konzilium, mezitím osel zemřel
 • Kon. navrhuje spojenectví s Hi., ten zpočátku odmítá, ale nakonec nabídku přijímá a vytvořili nový ideál Oslu a Stínu a vedou lid, kam chtějí
 • lid se dozvídá, že osel byl zabit; žádají potrestání viníků;  ale v tu chvíli se objeví „nový“ osel (dokonce mluví) a lid jásá
 • autoři chtěli přirovnat tohoto „osla“ k Hitlerovi, neboť „osel“ se prohlásí za vůdce nové Abdéry a požaduje zdravení zdvihnutím pravé ruky
 • autentický projev Hitlera:
  • Mein Volk aus Abdera! Uns gehört der Sieg un der Krieg! Wir opfern gerne das Leben von Millionen! Weg mit der Kultur, her mit Kanonen und Gas! Nieder mit der menschheit, nieder mit der Welt!? (Volný překlad: Mému národu z Abdery! Nám patří vítězství ve válce! My obětujeme životy miliónů! Pryč s kulturou, sem s kanóny a plynem. Pryč s lidstvím, pryč se světem!)

 

Obraz devátý:

 • objevují se již pravá jména Hitler, Dollfuss a Mussolini
 • narážka na ně, že první se potopí Hitler, jelikož má pořád otevřenou pusu, druhý Mussoliny protože s jednou rukou ve vzduchu se plavat nedá

 

Obraz desátý:

 • Vše vyřeší bůh Dionýsos, který přesvědčí lidi, že osel je jen maškarou, jenž je balamutí. Dokáže, že „osel“ je ničím a lid abdérský ho zabije a sní
 • myšlenka: ať každý má chléb, moudrý bude celý svět,

 

Ukázka strana 42:

Děkuji vám. Jak žijete? Hůř než za vašich časů. Letos na příklad už nevyplácíme dividendu. Prosím vás, vždyť otroci z vašich líhní jdou na dračku. To se jenom zdá. Dvakrát tolik se mi jich rodí a ti zůstávají na sklad. Zavřeli nám hranice. To je hrozné. Takové kvalitní zboží! Ten váš poslední otrok, typ 33, za 99 drachem, dělá zázraky. Mám ho v kuchyni. Vaří, peče, smaží, myje nádobí a málo jí. Copak technicky děláme úžasné věci. Všechno kazové zboží se hází z Tarpejské skály. Příští měsíc hodím na trh lidový typ otroka, 69 drachem, arijský typ, analfabet, ale s předvojenskou výchovou, 69 drachem, ale co je to platné, mne stojí 75 drachem. Jak je to možné? Nadvýroba. Víc se jich rodí, než jich stačím prodat. Malá poptávka, zavřené hranice, je to jedno k druhému. Krise.?

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.