Piková dáma – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Piková dáma

Autor: Alexandr Sergejevič Puškin

Přidal(a): LucieZ

 

 

 

 

 

Piková dáma (1834)

1)      Literární druh: epika

2)      Literární forma: próza

3)      Literární žánr:  novela

(střední epika, podobná povídce, překvapivý závěr)

 

 

4)      Zařazení do období: ruský romantismus

(ostatní: Michail JurjevičLermontov, Ivan Alexandrovič Gončarov)

 

 

5)      Informace o životě autora:

Alexandr Sergejevič Puškin(1799 – 1837)

–          pocházel ze šlechtického rodu

–          básník, prozaik, dramatik, kritik, publicista, historik

–          odpůrce nevolnictví

–          část života pobýval ve vyhnanství (pro své verše)

–          oženil se s moskevskou krasavicí Natalií Gončarovou

–          zemřel v souboji se švagrem

 

 

6)      Zařazení do kontextu: téměř na konci tvorby

7)      Ostatní tvorba autora:

A)     poémy: Kavkazský zajatec, Bachčisarajská fontána, Cikáni, Ruslan a Ludmila

B)      román ve verších: Evžen Oněgin

C)      historická novela: Kapitánská dcerka

D)     historické drama: Boris Godunov

 

 

8)      Typ vypravěče: er-forma

 

9)      Autorský styl:

–          líčení ruské společnosti bez příkras

–          tragické konflikty

–          salónní nuda šlechty

–          myšlenkový kvas doby

 

 

10)   Charakteristika hlavních postav:

–          Heřman (syn poruštěného Němce a voják, touží po bohatství, vypočítavý a sobecký člověk, na okolí působí zprvu kladně)

–          Lizaveta Ivanovna (schovanka staré hraběnky, milá a ohleduplná)

–          Anna Fedotovna (hraběnka, hrdá, má smysl pro hazardní hry)

–          Tomskij (hraběnčin vnuk, voják)

–          Narumov (voják)

–          Čekalinský (hazardní hráč)

 

 

11)   Stručný děj:

–          Heřman poslouchá vyprávění o hraběnce při kartách (sám nehraje), která kdysi někomu pomohla tím, že mu poradila tři výherní karty

–          Heřman stojí každý večer před hraběnčiným domem a snaží se zapůsobit na Lizavetu

–          Lizaveta odmítá, poté se zamiluje a dopisují si

–          Lizaveta pozve Heřmana do domu, ten toho zneužije

–          Heřman vyhledá hraběnku, prosí ji o výherní čísla karet

–          hraběnka nic neříká, Herman vytáhne pistoli, hraběnka se lekne a zemře

–          Heřman vše vysvětlí Lizavetě, ta je znechucená, Heřman odchází

–          hraběnčin pohřeb, přijde i Heřman

–          v noci se hraběnka Heřmanovi zjevuje a prozrazuje mu tři čísla, podmínkou je sňatek s Lizavetou

–          Heřman kašle na Lizavetu, jede s Narumovem do Moskvy a jde sázet u Čekalinského

–          dvakrát Heřman vyhraje, potřetí se mu zjeví piková dáma jako hraběnka a Heřman vše prohraje

–          Heřman se zblázní

–          Lizaveta se šťastně provdá, ožení se i Tomský s kněžnou Polinou

 

12)   Jazykové prostředky:

–          metafory(co ji slina na jazyk přinesla; jeho smělost ji plnila hrůzou)

–          přirovnání(Heřman se chvěl jako tygr)

–          personifikace (srdce trpělo také)

–          archaismy (katafalek, baldachýn)

 

 

13)   Kompozice (výstavba textu): na začátku kapitoly vždy báseň

14)   Kapitoly, odstavce, verše, dějství, scénické poznámky, apod.: 6 kapitol, závěr

15)   Doba a místo děje: Rusko, 1. polovina 19. století

 

 

16)   Společensko–historické pozadí:

–          v Rusku tuhý absolutistický režim (samoděržaví), car Alexandr I. (umírá 1825) a Mikuláš I., nevolnictví

–          zakládání tajných spolků (proti carovi)

–          povstání Děkabristů (1825, podle ruského prosince – děkabr, důstojníci petrohradských pluků, povstání poraženo a tvrdě potrestáno)

 

 

17)   Téma celého díla a téma výňatku:   touha za bohatstvím, která vede k morálnímu pádu a  porušování zákonů, v závěru i k pádu člověka, který sešel z cesty

18)   Hlavní myšlenka: kritické hodnocení tehdejší společnosti, zlo je potrestáno

 

19)   Inspirace pro další autory:

–          částečná podobnost s dílem Zločin a trest (Fjodor Michajlovič Dostojevskij)

–          Petr Iljič Čajkovskij složil operu Piková dáma (1890)

–          nespočet filmových adaptací