Přehled literárních epoch a směrů

literatura

 

Jméno: Přehled literárních epoch a směrů

Zařazení: Umělecké směry, Literární období

Přidal(a): Gajdy

 

ANTIKA

 • Řím a Řecko a jejich kultura

 

STŘEDOVĚK

 • 5. – 1/2 17. století
 • Obrat k monoteismu-Bible
 • Etapy: raný, vrcholný a pozdní

 

RENESANCE A HUMANISMUS

 • 14. – 16. století v západní Evropě –Itálie i u nás
 • Znovuzrození antiky
 • Obrat od Boha k člověku
 • Zájem o člověka a vzdělání
 • Literatura je v národních jazycích
 • Vynález knihtisku – Johanes Guttenberg
 • Rozvoj věd a medicíny
 • Jiný životní názor, že člověk je schopen si pomoct sám

 

BAROKO

 • 16. století – Itálie a v 17. století se objevuje i v jiných zemích
 • Návrat zpět k Bohu a posmrtnému životu (po 30 leté válce)
 • Vyznačuje se barvitými skladbami, metafory, přirovnání a protiklady (Bůh x ďábel)
 • (John Milton, Pedro Calderon de la Barca, Jan Ámos Komenský)
 • U nás v době pobělohorské (1620 – bitva na Bílé hoře)

 

KLASICISMUS

 • 17. století
 • Inspirace Antikou
 • Vychází od slova klasikus=vzorový
 • Tvoří se přesně podle daných pravidel
 • Nicolas Boileau utvořil pravidla
 • Divadelní hry se řídí zásadou určitých jednot, kterými jsou: místa, j. času a j. děje
 • Vysoký žánr=tragédie pro vyšší společnost (C. Goldoni, Moliére)
 • Nízký žánr= pro prostý lid
 • Objevuje se kritika církve

 

OSVÍCENSTVÍ

 • 18. století Francie
 • Víra v osvícený (selský) rozum
 • Hlásá rovnost mezi lidmi
 • Období encyklopedistů (v čele s Denisem Diderotem)
 • Vyskytuje se dokonce i Rusku

 

PREROMANTISMUS

 • Konec 18. století
 • Klade důraz na cit
 • Hlavní hrdina se cítí na okraji společnosti a nešťastně zamilovaný a brzy umírá.
 • Autoři často umírají brzy, jako jejich literární hrdinové
 • Autoři čerpají z historie, exotiky a folkloru

 

REALISMUS

 • 2. polovina 18. století
 • Z realismu vychází tzv. Kritický realismus
 • Člověk je typický pro svou dobu
 • Hrdinové se vyvíjí (ne k dobrému)
 • Autentičnost

 

NATURALISMUS

 • Vychází z realismu
 • Hlavní hrdina je bez vlastní vůle, je ovlivňován prostředím

 

MODERNA

 • 19. a 20. století – Francie

 

SYMBOLISMUS

 • Na základě podobnosti s nějakým symbolem
 • Nepřímo vyjádřená skutečnost
 • Zvukomalebné

 

DEKADENCE

 • Úpadek
 • Hlavní motiv je úpadek v životě
 • Zaměřeno na city

 

AVANTGARDA

 • Začátek 20. století
 • EXPRESIONISMUS
  • Negativní výraz
 • DADAISMUS
  • Francie
  • Protest proti nesmyslné válce nesmyslem
 • FUTURISMUS
  • Oslava budoucnosti
 • POETISMUS
  • Hra se slovy
  • „Život je krásný“
 • SURREALISMUS
  • 30. léta 20. století Francie (André Breton)
  • Snaha vytvořit automatický text
  • Anafory (opakování stejných slov na začátcích veršů)

 

EXISTENCIONALISMUS

 • Pocit vykořenění

 

SOCIALISTICKÝ REALISMUS

 • Směr komunistického myšlení (SSSR)

 

MAGICKÝ REALISMUS

 • Sny, prvky realismu míchá se sny a halucinacemi (latinská Amerika)

 

ABSURDNÍ DRAMA

 • Prvky černého humoru, vypovídá o pocitech lidí, kteří cítí bezmoc uprostřed společnosti, lidé se cítí odstrčeni a nedokáží se sladit s ostatními.

 

POSTMODERNISMUS

 • konec 20. století
 • člověk hledá různé pravdy