Přehled literárních směrů

 

 Jméno: Přehled literárních směrů

 Přidal(a): luccer

 

 

RENESANCE A HUMANISMUS

 • vzniká v italských městech, která zbohatla na námořním obchodu
 • vznik konec 13 st. –  do konce 16 st.
 • renesance = znovuzrození (antiky)
 • humanismus = vědecké a literární hnutí
  • studuje antickou literaturu
  • obrací pozornost člověku, přírodě
  • má naučný charakter

 

Objevy v astronomii:

 • Mikuláš Koperník – středem vesmíru není země ale slunce, heliocentrismus
 • Galileo Galilei
 • Ticho de Brahe
 • Jan Kepler
 • Jordano Bruno

 

Umění:

 • vynález tisku – v Německu 1450 (Johan Gutenberg)
 • Leonardo da Vinci – portrét Mona Lisa
 • Michelangelo – sochařství, architektura, malířství (socha David)

 

Představitelé:

 

KLASICISMUS

 • vznik ve Francii v 2. pol. 17. st.
 • prosazuje se v Evropě v 2. pol. 18. st.
 • architektura, malířství, hudba
 • inspirovaný antikou
 • klade důraz na rozum, řád
 • literaturu rozděluje na žánry vysoké a nízké
 • vysoké (vznešené)
  • óda – oslavná báseň
  • epos
  • tragédie – vážná hra, se špatným koncem
 • nízké

 

Představitelé:

 

OSVÍCENSTVÍ

 • 17. st. počátky – Francie, Anglie
 • myšlenkové hnutí, které se promítlo do literatury
 • prosazuje zájmy městských vrstev a inteligence
 • útočí proti absolutismu, církvi
 • žádá rovnost všech lidí
 • literatura propojená s filozofií, zdůrazňuje rozum, nezávislost myšlení,
 • útočí proti předsudkům
 • rozvíjí se žánr povídky a román

 

Představitelé:

 

REALISMUS

 • ve 30. letech 19. st.
 • vzniká jako kritika romantismu
 • ve 2. pol. 19. st. převládá v umění

 

Znaky:

 • skutečný obraz společnosti světa
 • zachycovali fakta
 • odklonili se od citu k rozumu
 • objektivita – autor ustupuje do pozadí
 • časté je zachycení života lidí nižších spol. vrstev a sociálních problémů
 • typizace
  • hrdina není výjimečný
  • typický představitel vrstvy, ze které pochází
  • život ovlivňuje prostředí, původ
 • převládá próza nad poezií
 • nejoblíbenější žánr je román

 

NATURALISMUS

 • vychází z vědeckého přesvědčení, že každý člověk je omezen dědičností a prostředím ve kterém žije
 • zachycují patologické jevy
 • často hrdinové – alkoholici, prostitutky, lidé tělesně postižení

Představitelé:

 

ROMANTISMUS

 • navazuje na myšlenky preromantismu
 • 1. pol. 19 st.
 • reaguje na velkou francouzskou revoluci a nástup občanské společnosti v Evropě
 • původní význam – neskutečný, nepravdivý

Znaky:

 • důraz na cit, vášeň a vůli člověka
 • subjektivismus (zaměření na sebe samého)
 • nacionalismus
 • touha po svobodě
 • motivy vzdoru
 • touhy po změně
 • nešťastné hrdinové, trpí = světobol
 • obdivuje minulost, divokou přírodu, exotiku
 • sny se projevují

 

Hrdinové:

 • výjimečný, bývá vyčleněn ze společnosti, bývá to bohém
 • typické jsou pro něj protiklady
 • zdůrazňuje samostatnost, ale trpí osamocením
 • touží po lásce, ale nedokáže ji získat
 • autor se často s hrdinou ztotožňuje

 

Žánry:

 • převládá poezie nad prózou
 • do popředí se dostává román – stává se postupně nejvýznamnějším žánrem 19. st

 

Představitelé:

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.