Přehled literárních směrů a žánrů – literatura

 

 Jméno: Romantismus

 Přidal(a): Michal

 

 

Pravěk:

 • Primitivní jazyk, neexistuje písmo, Folklor, přísloví, pranostiky.

Starověk:

 • Existence písma, dílo epos o gilgamešovi, bible. Epos = vymyšlená, veršovaná báseň o hrdinovi. Autoři neznámí

Antika:

 • Lit. Řecka a Říma. Polyteizmus= mnohobožství, kalokagathia = soulad těla a duše. Zaměřený na člověka. Rozvoj vědy a filozofie řecké se dělí na 3 období. Homér, Sofokles.

Středověk:

 • Odklon od člověka, kloní se k bohu. Lit. Se dělí na dvorská lyrika a hrdinská epika. Umění románské a gotika. Cyril a Metoděj – staroslověnština. Hus. Lit. – Hus, Chelčický.

Renezance a Humanizmus

 • Odklon od boha. Vznik v Italii 14. stol. Vrací se k antice, Zájem na člověka, Vynález knihtisku. Renesance= etapa, Humanizmus= směr. Villon, Shakespeare, Boccacio.

Baroko:

 • Obrat ke středověku, zpět k bohu. City nad rozumem, duchovno, zdobnost, kontrasty. Fascinující díla. Bitva na bílé hoře, rozdělení na exulantskou a oficiální. Komenský, Bridel.

Klasicizmus:

 • Vznik ve francii. Zaměřený na řád, symetrii, společnost a rozum. Navazuje na renezanci a antiku. Vysoký žánr=Tragédie, Nízký = Komedie. Moliér, Defoe.

Osvícenství:

Romantizmus:

 • Proti Klasicizmu, navazuje na Gotiku a preromantizmus. Cit jedinec a vášeň. Romantický hrdina, tajemné prostředí. Chrám matky boží v Paříži. Mácha, Erben.

Realizmus:

 • Realita zachycena objektivně, skutečnost. Prostředí venkova, kritika společnosti. Typizace. Naturalizmus= vyhrocení realizmu, téma – smrt, bída, stáří. Zdůrazňuje zápor. Šlejhar

Ruch, Maj, Lur

 • Vychází z realizmu. Májovci: snaží se včlenit lit. do evropského kontextu, almanach máj.  Neruda. Lumírovci: literatura na evropské úrovni. Vrchlický. Časopis Lumír. Ruchovci: navazuji na národní obrození, dodržování tradic, vlastenci. Čech

Přelom 19/20.:

 • Vznikly nové směry: Impresionizmu= Dojem okolí, zachycuje okamžik, Sova. symbolizmus= svět v symbolech, individuální chápání, dekadence= marnost života, bohémský život, krása v ošklivosti. Prokletí básníci, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Wilde. Vitalizmus= radost z prostého života. Šrámek. Civilizmus= radost z pokroku, techniky a civilizace, Neuman.

Proletářská poezie:

 • Levicově orientovaní, Reaguje na Rusko. Hlavní hrdina: aktivní, mladý dělník. Témata: Práce, soc. nespravedlnost. Wolker.

Poetizmus:

 • Česko, Inspirace dadaizmem, Hravost, aktuální situace, cirkus, humor. Vančura, Rozmarné léto.

Meziválečná literatura.

 • Surrealizmus=Nadrealita, volný tok myšlenek, drogy. Dadaizmus= nesmyslnost, chaos, založen na náhodě. Kubizmus= malířství, Picasso, svět v krychli. Futurizmus=budoucnost, zrušení interpunkce, matematické symboly. Čapek, Vančura, Poláček. Ztracená generace= váleční autoři, kteří se nezačlenili do společnosti. Hemingway, Remarque, Rolland.

Literatura po 2. sv. válce

 • Témata války, Existencializmus=Francie, Reakce na dobu, Hrdina je zoufalý. Camus. Neorealizmus= kritika italského fašizmu, jednoduchý jazyk, DekameronPasolini . Magický realizmus= kombinace snů, mýtů, halucinací a z části zachycuje skutečnost . Postmodernizmus= odmítá jednu pravdu, jeden pohled, spojuje odlišné styly, EcoJméno růže. Beat generation=proti společnosti, drogy, bohémský život, slang, upřímnost. KerouacNa cestě . Rozhněvaní mladí muži= studenti, kritizují anglickou společnost, konzervatizmus, Osborn. Absurdní drama= život nemá smysl, nesouvislý děj, navazuje na existencionalizmus, HavelAudience