Realismus a naturalismus v české literatuře

literatura

 

Jméno: Realismus a naturalismus v české literatuře

Zařazení: Literární období

Přidal(a): Kláruš

 

 

Základní popis

 • 80. – 90. léta 19. stol.
 • Je psána především próza
 • Měl dva základní směry – historická próza a venkovská próza
 • Literatura mívá často i regionální charakter
 • U nás má výchovnou tendenci
 • Realismus s sebou přináší požadavek historické věrnosti

 

Charakteristika venkovského realismu

 • Staré zvyky se ztrácí, pronikají sem městské návyky – snaha realistů o popsání venkova i příčin změn, do popředí se dostává otázka majetku, peněz (na venkově lidé bezohledně hromadící majetek); u některých autorů stále idealizace.
 • starý ráz venkova se změnil
 • staré formy soužití se ztrácejí
 • venkované nežijí v souladu s přírodou
 • tržní vztahy deformovaly vztahy mezilidské
 • generační spory se měnily v peněžní
 • návrat k minulosti není možný
 • specifika: užívání nářečí
 • zobrazování regionů

 

Autoři

 • Karel Václav Rais
  • psal o životě v Podkrkonoší a na Vysočině; realisticko-naturalistická próza
  • díla:
   • Výminkáři, Rodiče a děti
   • Kalibův zločin
   • Zapadlí vlastenci
   • Západ
 • Tereza Nováková
 • Antal Stašek
 • Josef Holeček

 

Charakteristika historického realismu

 • snaží se co nejvěrněji zobrazit historická fakta, má výchovný charakter, vliv francouzské a ruské literatury
 • Jsou to umělecká díla s náměty z historie psané realisticky.
 • autor respektuje prameny
 • svoji fantazii využívá tam, kde nejsou prameny
 • Díla mají většinou výchovnou funkci, dají se využít jako ilustrace ke skutečným dějinám.

 

Autoři

 • Václav Beneš Třebízský
  • Katolický kněz
  • Zabýval se husitstvím a dobou pobělohorskou
  • Díla
   • V červáncích kalicha – povídkový cyklus
   • V záři kalicha – povídkový cyklus
   • Bludné dušeromán
 • Zikmund Winter
  • Psal archaickým jazykem, respektoval historické skutečnosti – neideologizoval
  • Naši minulost, vysoká umělecká úroveň jeho děl, psal o 16. a 17. století = doba humanismu
  • Narodil se v Praze jako syn zvoníka na starém městě
  • povídky
   • Krátký jeho svět
   • Rozina sebranec                    
   • Peklo
  • Líčí se v nich tragické osudy lidí, podléhající vlastní slabosti nebo vášni, ať bezelstné důvěřivosti k lidem nebo nešťastné náhodě.
  • román: Mistr Kampanus 
   • Vypráví tragický osud rektora české univerzity v době pobělohradské
 • Alois Jirásek
  • 1851 Hronov
  • chudá rodina, velký počet dětí
  • mladý Jirásek byl podporován Knězem
  • měl studovat na kněze
  • měl malířské nadání
  • vystudoval historii, učitel dějepisu
  • učil v Litomyšli
  • prováděl v Litomyšli vlasteneckou činnost
  • Litomyšl se poté stala českým vlasteneckým městem
  • učil v Praze, přátelil se s Ruchovci
  • Jirásek jako první podepsal manifest proti Rakousku
  • 1918 přivítal vznik Československého státu
  • oslavován jako hrdina
  • s nadšením vstoupil do politiky, byl zvolen senátorem, byl brzy znechucen bojem mezi stranami
  • zemřel v Hronově v roce 1930
  • na jeho počest byl založen Jiráskův Hronov
  • po roce 1948 (vláda komunistů) se KSČ zmocnili Jiráskova odkazu – „Jiráskovská akce“ = hromadné vydávání Jiráskových děl, Jiráska znechutili lidem.
  • DÍLA HISTORICKÁ, PRÓZA:
   • a) Nejstarší období
    • Staré pověsti české
     • pověsti mýtické (Praotec Čech, o Libuši, o Bivojovi, O založení Prahy)
     • pověsti historické
     • pověsti erbovní
   • b) období Husitství
    • Mezi proudy
     • vznik husitského hnutí
    • Proti všem
     • období let 1419 – 1420
     • uměleckým vrcholem díla je líčení bitvy na Vítkově
    • Bratrstvo
     • zachycuje konec husitského revolučního hnutí
     • osudy bratříků, zbytků husitských vojsk poražených v bitvě u Lipan
    • Husitský král
    • Z Čech až na konec světa
   • c) Doba pobělohorská
    • Temno
     • líčí vládu vítězných jezuitů v Čechách ve 20. letech 18. stol.
    • Psohlavci
     • líčí povstání Chodů koncem 17. stol. a jejich boj za udržení práv
   • d) Národní obrození
    • F. L. Věk
     • pětidílný román
     • Líčí počátky a rozvoj našeho národního obrození na životním příběhu lidového buditele Věka.
    • U nás
    • Filozofická historie
     • Podává obraz předbřeznové litomyšlské společnosti a humorný úsměvný studentský příběh, do kterého však zasáhnou události z pražských barikád r. 1848
  • DÍLA HISTORICKÁ, DRAMA:
   • Jan Hus
   • Jan Žižka
   • Jan Roháč
   • M. D. Rettigová
   • Lucerna
  • DÍLA ZE SOUČASNOSTI:
   • Povídky z hor
    • realistické typy drsných lidí se srdcem na dlani.

 

Charakteristika naturalismu

 • Hrdinové jsou determinováni přírodními a mravními podmínkami okolí
 • Prostředí je ubíjí
 • Spisovatel chce zaujmout drastickými scénami
 • Od světového naturalismu se ten český liší lidským soucitem
 • V české literatuře nebyl naturalismus příliš výrazný

 

Autoři a díla

 • Vilém Mrštík
  • naturalismus najdeme především v románu Santa Lucia
  • s bratrem Bratři Aloisem pak napsali dílo Maryša
 • Karel Matěj Čapek-Chod
  • nejvýraznějším českým naturalistou
  • romány: Turbina (1916), Antonín Vondrejc (1917/1918).
   • postavy jsou zasaženy nešťastnými okolnostmi, ideály a vznešené city jsou ironizovány
 • Josef Karel Šlejhar; Ignát Herrmann
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.