Římanka – rozbor díla k maturitě (5)

rozbor-díla

 

Kniha: Římanka

Autor: Alberto Moravia

Přidal(a): Tereza

 

 

Alberto Moravia

 • 1907-1990
 • Jako malý nemohl chodit – tuberkulóza – hodně četl. Za války se schovával v horách kvůli svému židovskému původu.
 • 3 roky předsedou mezinárodního PEN klubu (John Galsworthy, George Bernard Shaw, Heinrich Böll, Alois Jirásek, Karel Čapek, Edward Beneš, ..)
 • Oblíbený u žen, Popisuje život ve válečné a poválečné Itálii. Hlavní postavy ženy, prostí lidé z venkova a intelektuálové, pro které život postrádá smysl

Dílo:

 • Římanka
 • Horalka – zprostředkovaná zkušenost z hor v roli uprchlíka, vyjádření názoru, že před velkými historickými událostmi není „prostý člověk“ nikdy v bezpečí
 • Lhostejní – Úpadek italské buržoazní rodiny
 • Neposlušnost
 • Maškaráda
 • Nuda

Vliv na jeho tvorbu:

 • Neorealismus, existencionalismus, Freudova psychoanalýza (sexuální témata)

 

Literárně-historický kontext

Politická situace:

 • V Itálii se k moci dostává Musolini, nástup fašismu. Itálie okupuje Habeš – dnešní Etiopii

Neorealismus:

 • Rozvíjí především v italské filmové a literární tvorbě po pádu fašismu (40. a 50. léta). Autory spojoval kritický postoj k měšťanské střední vrstvě (ta profitovala z fašismu). Umělecké zachycení sociálních problémů (nevzdělanost, nezaměstnanost, prostituce..)
 • Neorealismus se vrací k realismu, zachycuje každodenní život, často dokumentárním zpracováním.

Autoři:

 • Carlo Levi – Kristus se zastavil v Eboli (zaostalost jihu Itálie)
 • Italo Calvino – Cestička pavoučích hnízd (neorealistické rysy)
 • Umberto Eco – Jméno růže I (postmoderna)
 • Albert Camus – Cizinec (existencionalismus)
 • George Orwell – Farma zvířat (sci-fi)
 • Jack Kerouac – Na cestě (beatníci)

Čeští autoři:

Režiséři neorealismu:

 • Luchino Visconti – Soumrak bojů, Gepard;
 • Vittorio de Sica – Zloději kol, Děti z ulice

 

Rozbor díla: Římanka

Literární druh:

Literární žánr:

 • román (prozaický žánr, zachycuje osudy mnoha postav v dlouhém úseku života, hlavní dějová linie se dále větví, charaktery se vyvíjejí)

Směr:

 • neorealismus

Kompozice:

 • retrospektivně (chronologicky)
 • 2 části (9. kapitol a 11. kapitol)

Téma:

 • Tíha života (příběh dívky, kterou okolnosti donutily stát se prostitutkou, ale nezlomily její osobnost)

Hlavní myšlenka:

 • Autor obviňuje soudobou společnost z lhostejnosti, ze zničení normálního lidského a života a lidských vztahů

Vypravěč:

 • Vypravěčem je Adriana

Vyprávěcí způsoby:

 • Ich forma

Jazykový prostředky:

 • Spisovný jazyk, hovorový jazyk nižší vrstvy, vulgarismy

Časoprostor:

 • Itálie, Řím, v období Habešské války (1935), vznik fašismu v Itálii

 

Charakteristika postav:

 • Adriana: Krásná mladá holka z velmi chudých poměrů, má radost ze života, hledá ve všem to dobré. Zezačátku je naivní. Sní o normálním životě, rodině ve skromné vilce. Bojuje se svým osudem.
 • Maminka: Pesimistická, zklamaná životem. Spíše přežívá, než žije. Touží po penězích. Vydělává si jako šička.
 • Gino: Pracuje jako chudý šofér. Je falešný, přetvařuje se. Později zamilován do Adriany,
 • Gisela: Prostitutka, která závidí Adrianinu čistotu. Falešná kamarádka, je sobecká.
 • Mino(Giacomo): Mladý student, který je zapojen do protistátní činnosti. Má negativní pohled na svět, lidstvo, lásku. Adriana ho doopravdy milovala, on ji lásku neopětoval.
 • Astarita: Mladý muž pracující pro tajnou policii. Šíleně zamilován do Adriany.
 • Sonzogno: Agresivní chlap, neovládající své emoce.

 

Obsah:

Adriana, chudá holka z předměstí má svůj sen. Jednou založit rodinu a žit v malé, čisté vilce. Je velmi krásná, a její maminka, která touží se dostat z chudoby a chce pro Adrianu lepší život v té kráse vidí možnost, jak vydělat peníze. Vede Adrianu k malíři a ta tak ve svých šestnácti letech začíná s povoláním modelky. Seznamuje se s Ginem, do kterého se zamiluje, který je pro ni dokonalý. Zároveň se v ateliéru seznamuje s Giselou, která je prostitutka, a jelikož závidí Adrianě, jejím cílem je dovést ji k prostituci také. Seznamuje ji s Astaritou, bohatým mužem, který se do Adriany zakoukal. Ta ho odmítá. Gisela je vezme společně na večeři, kde se opíjí, Astarita nemůže ukočírovat svou touhu, Gisela mu s radostí pomáhá a Adriana je znásilněna. Mezitím je zasnoubena s Ginem, společně plánují svatbu. Díky Astaritovi se později dozvídá, že Gino je ženatý a má děti. Toto je pro Adrianu rána, díky které se rozhoduje přestat žít ubohým životem, využít své krásy a dává se na prostituci.

Adriana se i nadále stýká s Ginem i Giselou. Mají se líp, maminka přibírá, přestává pracovat. Adriana se za své povolání nestydí. Jednoho dne s Giselou nasedají ke svým klientům do Auta. Zde Adriana poznává Giocoma, do kterého se pro jeho zvláštní, neobvyklou povahu zamilovává, on ji však odmítá a odchází. Přes Gina se Adriana seznamuje se Sonzognem. Je silný, jde z něj veliký strach, a tak se Adriana pojí odmítnout a vede si ho domů. Po milování se jí svěřuje, že chladnokrevně zavraždil. Jednoho dne k Adrianě nečekaně přichází Mino. Adriana si ho už nenechává utéct, a tak od té doby spolu chodí, i když jeho city k ní jsou zvláštní. Jednoho dne potkává Sonzogna, který jde opět k ní domů, ale nad Adrianou vítězí láska a utíká z domu za Minem. Toho mezitím zatkli, a jelikož šli pro jistotu i k Adrianě, kde našli Sonzogna, který odmítl ukázat doklad a vystřelil po nich, Sonzogno si myslí, že ho udala. Mino na policii všechno prozrazuje, jemu je v tu chvíli všechno lhostejné, a díky tomuto jeho zklamání se psychicky hroutí. Adriana mezitím zjišťuje, že je těhotná, a je si jistá že otcem je Sonzogno. Večer se ozve zaklepání na dveře, kde stojí Sonzogno. Chce zjistit, proč ho Adriana udala. Zatímco se ho snaží Adriana vyhnat se objevuje Astarita, který Sonzogna vyhazuje. Když Astarita odejde, dochází Adrianě, že Astarita je ve velkém nebezpečí a spolu s Minem jedou k němu domů. Sonzogno schodil Astaritu ze schodů, jeho zastřeluje policie, když utíká přes střechy. V davu lidí se ztrácí Mino. Dva dny později přichází Adrianě dopis, kde Mino oznamuje svoji sebevraždu, že ji nakonec přece jen miloval, a že jeho rodina se postará o miminko, které Adriana řekla, že je jeho.

 

Vliv na dané dílo:

 • Postava Adriany kombinací postav prostitutky Soni Marmeladovové (Dostojevského román Zločin a trest) a Zolovy Nany (také prostitutka)

 

Kritika:

 • Patří k nejúspěšnějším autorovo románům

 

Inscenace:

 • Zfilmováno