Romantismus – umělecký směr – literatura

 

 Jméno: Romantismus

 Přidal(a): Jasanska.M

 

 

Romantismus

 • polovina 19. století
 • Umělecký směr, životní (styl) postoj
 • Reakce na společenské změny
 • Román – nová literární forma (více rolí a dějových linií)
 • Projevil se hodně v poezii

 

Romantický hrdina

 • snílek, který se sny snaží uskutečnit (hledá v nich únik od reality)
 • touží po lásce (ženě), která je však nedostupná
  • vdaná, jiná společenská vrstva nebo jiná překážka
 • nenajde skutečnou lásku (nešťastná láska)
 • cit X nemožný uskutečnit (v realitě)
 • vyděděnec společnosti (žije na okraji společnosti)
 • autor se s ním ztotožňuje
 • rozdíl mezi romantickým hrdinou a hrdinkou
 • základní princip romantismu je rozpor mezi sny a realitoiu
 • prvek – divoká, nespoutaná příroda
 • zdroj – středověk (hrdinové, rytíři)
 • nic nekopíruje, vytváří nové postupy, principy
 • bizardnost, rozervanost, revoluční podoba
 • projevil se v hudbě Beethoven, F. Schopen
 • projevení ve francouzské literatuře, ruské literatuře, anglické literatuře

 

KAREL HYNEK MÁCHA

 • základ české moderní poezie
 • projevení sociálních rozdílů

 

NĚMECKO

BRATŘI GRIMMOVÉ

 • pohádky, které vycházeli z německé lidové slovesnosti, mytologie
 • ovlivnili řadu dalších (Erben)

 

ANGLIE

GEORGE GORDON BYRON (1788 – 1824)

 • vzorem tzv. romantikům, patřil ke staré šlechtické rodině v Anglii
 • rozešel se svojí manželkou, rodinou – odešel do Evropy (Itálie)
 • dával se do revolučních služeb (dobrodruh)
 • zemřel na morovou nákazu
 • psal také veršovaná dramata (filozofická práce)

Lyricko-epické povídky (Byronské povídky)

 • nějaký děj s líčením přírody, citů

CHILDE HAROLDOVA POUŤ

 • autobiografická
 • hrdina se rozchází se svou rodinou – vydává se do divéké přírody
 • společenský vyvrhel – v tomto životě nachází plně svoji svobodu, své tužby
 • Džaur, Korzár – hl. hrdinové jedinci, kteří se vzepřou konvencím a jsou hrdí na svůj život (podobní Byronovi)
 • Nešťastná láska

 

PERCI BISSHE SCHELI (1792-1822)

 • Tvrdě protestoval proti společenským zvyklostem

ODPOUTANÝ PROMETHEUS

 • Původně- Prometheus se vzbouřil proti bohům, proto byl ukován ke skále (inspirace)
 • Základ podobný, ale zde se Prometheus brání a ten co ho nechal uvěznit je sražen

 

WALTER SCOTT

 • Zakladatel historické povídky a románu
 • Sběratelem skotských lidových balad – z toho tvořil
 • Začínal rytířskými povídkami

WAVERLY

 • Líčí povstání, které bylo proti všem cizincům

IVAN HOE

 • O době, kdy vládl Richard Lví srdce (romantický hrdina)

 

FRANCIE

CHATEAUR BRIAND

 • Romantismus, který se obrací k minulosti, Vycházel z preromantismu

 

VICTOR HUGO (1802-1885)

 • Velice všestranný autor (divadelní hry, prózu, básnická díla)
 • Odešel od rodiny – stal se spisovatelem z povolání
 • Díla, která ovlivnila evropskou literaturu
 • Psal o lidech, kteří se dostali na okraj společnosti ne vlastní vinou, sympatie s těmito jedinci
 • Nejprve podporoval Napoleona, avšak později odešel do exilu – protest proti Bonaportovi

CRONWELL

 • O vojevůdci
 • Manifest romantismu ve francouzské literatuře
 • Boj utlačitelů proti utlačovaným

CYKLUS BÁSNÍ: LEGENDA VĚKŮ

 • Průřez historií lidstva
 • Víra v lepší budoucnost lidí

DĚLNÍCÍ MOŘE

 • Hrdinství rybáře (samotář) – bojuje o srdce jedné dívky, vydává se na moře něco zachránit
 • Nakonec se mu to podaří (něco z ztroskotaného parníku)

DEVADESÁT TŘI

 • Z doby francouzské revoluce – odboj revolucionářů proti šlechtě

CHRÁM MATKY BOŽÍ V PAŘÍŽI

BÍDNÍCI

 

STENDHAL HENRI BEYLE (1783-1842)

 • Svá díla na rozhraní romantismu a realismu
 • Zahořel láskou k Napoleonovi, zúčastnil se tažení do Ruska
 • Když Napoleon padl – odešel do Itálie – zde dožil život
 • Hrdinové jeho děl – bouřliváci – protestují proti společnosti

ČERVENÝ A ČERNÝ

 • Syn venkovského pekaře, který se chce někde prosadit
 • Využil k tomu lásku k bohatým vdaným ženám
 • Končí na popravišti
 • Zvláštní metoda vnitřního monologu

KARTÓZA PARMSKÁ

 • Hrdina nadšen Napoleonem – nakonec vystřízliví – vydává se do Itálie – prostředí plné intrik, korupce
 • Nakonec odchází do kláštera

 

ALFRED DE MUSSETZPOVĚĎ DÍTĚTE SVÉHO VĚKU -mladý stařec

 

POLSKO

 • Hodně spjatý s českým romantismem
 • Inspirovali se Máchou a Erbenem
 • Revoluční nádech, probíhalo povstání – potlačeno
 • Emigrovali do Francie

 

ADAM MICKIEWICZ (1798-1855)

 • Jeden z nejznámějších polských spisovatelů (dramatik, básník)
 • Odešel do emigrace – v Rusku, Francii, Turecku (organizoval ruské legie)
 • Zde se nakazil cholerou – umřel v Cařihradě
 • Díla spjata s polským národem

DZIADY

 • Básnická skladba – lidový obřad za duše zemřelých
 • Velká tragická láska – národnostní otázky

KONRÁD WALLENROD

 • Historický epos, prozaické dílo
 • Muž obětuje život místo aby zradil svůj národ

PAN TADEÁŠ

 • Nejslavnější, národní epos
 • Životní příběh Tadeáše – nepřátelství dvou rodů – překonáno láskou těch nejmladších
 • Obraz polských zvyků, národa, obyvatel

JULIUS SLOWACKI

 • Básník, folklorista
 • Ovlivnil Erbenovo dílo (inspirace

 

RUSKO

 • Velmi zaostalé – snaha dorovnat se evropské úrovni

 

ALEXANDR SERGEJEVIČ PUŠKIN (1799-1837)

 • Dosáhl evropského významu
 • Představitel ruského romantismu, ale nachází se tam už i prvky realismu (předznamenal svou dobu)
 • Vystudoval Liceum pro syny ze šlechtických rodin
 • Pracoval na Ministerstvu zahraničí – věnoval se hýřivému životu
 • Psal satirická básně (to se nelíbilo tajné policii)
 • Byl vyhnán z Petrohradu (vrátil se – pod neustálým dohledem)
 • Oženil se s bohatou ženou
 • Zemřel v souboji

Básnické povídky = POEMY

 • Epický příběh, psán ve verších, rozsáhlejší
 • V duchu romantismu
 • hrdina rozervanec toužící po lásce a svobodě

BACHČISARAJSKÁ FONTÁNA

KAVKAZSKÝ ZAJATEC

CIKÁNI

Povídky                                                                               Dramata

PIKOVÁ DÁMA                                                                RUSLAN A LUDMILA

KAPITÁNSKÁ DCERA                                                     BORIS GODUNOR

Román ve verších

EVŽEN ONĚGIN

 

MICHAIL JURJEVIČ LERMONTOV (1814-1841)

 • V duchu romantismu
 • Pocházel z vojenské rodiny – matka brzy zemřela, vychovávala ho jeho babička – spolu odjeli na Kavkaz
 • Vztah k otci nebyl moc vřelý
 • Moskva – politologie – vyloučen ze studií
 • Vyhnanství Kavkaz – dvakrát (1. báseň věnována Puškinovi, 2. zakázaný souboj)
 • Díla – velmi produktivní autor – 400 děl (a to zemřel mladý)

Básnické povídky = POEMY

DÉMON

 • Příběh o vzpouře, svobodě
 • hrdina – odsouzený démon – zamiluje se do Kavkazské princezny – dlouho se jeho lásce brání, nakonec podlehne, ale svým polibkem ji zahubí
 • Není cesty ven z ničivého prokletí

MAŠKARÁDA – divadelní hra

HRDINA NAŠÍ DOBY

 • Prozaické dílo-román
 • Objevení zárodku psychologického románu
 • hrdina Pečorin – prototyp – literární typ
  • „zbytečný člověk“
  • Člověk, který je obdařený velkým talentem, ale svou neschopností dotáhnout vše dokonce – není schopen naplnit svůj život (leností, cynismem)
 • Pečorin – střídá ženy, nedokáže najít zakotvení
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.