Romantismus – umělecký směr – literatura (2)

 

 Jméno: Romantismus

 Přidal(a): Barbora

 

 

ROMANTISMUS

 • Souvisí s politikou- 1789 – Francouzská revoluce
 • Protiklad klasicismu (řád, norma, symetrie, podřízenost člověka společnosti x cit, svoboda, volnost
 • Návaznost na preromantismu – svobodný člověk, fantazie, příroda, buřičství
 • Důraz na city a fantazii, vůli
 • Subjektivní vztah ke společnosti – individualismus – kult výjimečné osobnosti, touha po harmonii s přírodou
 • Obdiv k minulosti (inspirace gotikou), lidové slovesnosti, přírodě, exotice
 • Tvůrčí svoboda
 • Hrdina se ztotožňuje s autorem, nepřizpůsobuje se (vyvrženec společnosti, vrah, cikán, kat…), osamělý, záhadná minulost, neúspěšné buřičství, , končí většinou tragicky
 • Prostředí – tajuplné jezero, lesy, skály, samoty, hřbitov, gotické hrady, katedrály,
 • Poezie – lyrickoepické básně (balady, povídky…)
 • Prózahistorický román a povídka (hrdinná, ničivá vzpoura..)

 

NĚMECKO

 • Různorodý, obrací se i k nižší vrstvě

 

NOVALIS

 • Hymny noci – poezie a rytmizovaná próza zabarvená nábožensky, motiv: ztracená láska, touha po smrti, kontrast světla a tmy (“královna světla” – symbol nové, vyšší skutečnosti), touha po spojení poezie a přírody, laděno tragicky, noc mu přináší možnost být sám a přemýšlet

 

BRATŘI GRIMMOVÉ

 • Jakob a Wilhelm
 • Zabývali se německou lidovou slovesností
 • Sbírky pohádek (Pohádky pro děti a celou rodinu – Popelka, Sněhurka, Sedm havranů…), psali dramaticky, depresivní, pochmurné

 

HEINRICH HEINE

 • Není to typický romantik, dívá se na skutečnost jiným pohledem (satira, humor, nadsázka)
 • Potíže s cenzurou
 • Kniha písní (Lorelei), Zimní pohádka, Noc na pobřeží

 

FRANCIE

VIKTOR HUGO

 • Básník, prozaik, dramatik
 • Inspirace z dětství, měnil často bydliště, smrt dcery

POEZIE:

Legenda věků – 3 dílný cyklus básní, zobrazení vývoj lidstva na jeho cestě za pokrokem a humanitou, optimismus v pohled do budoucnosti, motiv: konflikt dobra a zla, pokroku a reakce

PRÓZA:

Chrám matky boží v Paříži – román, volná románová trilogie, obraz všech vrstev společnosti za vlády Ludvíka XI., kontrast krása (Esmeralda – cikánka) x ošklivost (hrbáč Quasimodo – odpudivý, hluchoněmý, ale ušlechtilý) dobro x zlo (kněz a pokrytec Frollo)

Bídníci – společenský román (5 dílů), bohatý děj s protikladnými postavami-  Jean Valjam – odsouzený za na galeje za krádež, je ale šlechetný člověk x Javert – policejní inspektor, který ho pronásleduje, dramatický dějový spád, obraz revolučních let v Paříži, střed zákonů a předsudků

Dělníci moře – střed s přírodou, oslava práce, vůle, lidské obětavosti (hrdinství rybáře – boj o lásku, proti přírodním živům, proti nespravedlnosti

Strašný rok – Za jednou z barikád – forma přesahu

 

ANGLIE

George Gordon Byron

 • Aristokratický představitel buřičského proudu (byronismus – spor se světem, boj za svobodu proti tyranům), cestování po Evropě, milostné pletky,
 • Tvůrce lyrickoepické povídky a básnických dramat
 • Childe Haroldova pouť – 2 dílný epos s autobiografickými rysy (putování Evropou, účast v boji za svobodu…), obdiv přírody, minulost x nesvoboda národa, individualismus hlavního hrdiny, osamocenost, boj proti tyranům, rozchází se také se svou vrstvou,
 • Džur, Lara, Korzár – básnické povídky z exotického prostředí, revoltující hrdinové, konflikt se světem

 

Emily Brontëová

 • Vzdělaná
 • Zemřela v 30 letech – odmítla léčbu
 • Na větrné hůrce