Smrt krásných srnců – rozbor díla k maturitě

rozbor-díla

 

Kniha: Smrt krásných srnců

Autor: Ota Pavel

Přidal(a): Michal, Artur U., BAR17Z

 

 

Ota Pavel

 • prozaik, novinář, povídkář, sportovní komentátor
 • vášnivý rybář
 • témata rybařina, Berounka a její okolí (dětství), židovství, vlastni rodina a dětství, sport
 • spousta autobiografie (inspirace ve vlastním životě)
 • originální pojetí židovské tématiky
  • tenkrát typický pohled — utrpení Židů v koncentračním táboře, bolest, bezmoc a strádání, …
  • hrdinství Židu, vnitřní sil
   • blízký přítel — Arnošt Lustig (oba psali o hrdinných Židech)
 • píše knihy pro ostatní (ne pro sebe, ale pro peníze)
  • pocta Berounsku (životní poslání)
   • miloval kraj, cely život se mu snažil vzdát hold, poctít ho, odvděčit se za všechny krásné vzpomínky z dětství
  • pocta Židům a jejich síle, odvaze
 • maniodepresivní psychóza (asi 12x v Bohnicích)
  • halucinace, deprese, …
  • myšlenky na sebevraždu (ale nechtěl umřít, dokud nenapíše o Berounsku)
  • kontrast k optimisticky laděným dílům (velmi povzbuzující, světlé, plné naděje)

Dílo

 • povídky a reportáže ze sportovního prostředí
 • povídky o přírodě (Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby, Jak šel táta Afrikou, Zlatí úhoři)

 

Autorovy znaky:

 • židovský původ, autor drobných próz, vypravěčské mistrovství, lyričnost, inspirace – otec, obchodní cestující, renesanční typ člověka, příroda kolem Berounky, křivoklátské lesy, sportovní prostředí

 

Autorský styl

 • volnost, spousta odboček (podobna vzpomínání starého dědečka u krbu, vyprávěni) = „psaní povídek je jako procházka lesem křížem krážem“
 • zdánlivě nesouvisející informace
 • určitý zlom v příběhu -> v momentě, kdy přichází Hitler k moci
  • najednou 0 volnost a svoboda, konec pohody -> vážnost

 

Literární směr (obecně doba vzniku díla):

 • 1971 česká próza a drama 2. Pol. 20 století, 3.vlna válečné proźy
 • v české literatuře ovlivněno částečně druhou světovou válkou, částečně komunistickým režimem (projevuje ve 3 vlnách)
  • 3. vlna – přelom 60. – 70. let 20. století- vzpomínková próza, návraty, dílčí témata
  •  Znaky: návrat k epice, válka přestává být dominantní, stává se kulisou, v příbězích se objevují prvky nadsázky, grotesky a humoru
 • kritika (režimu, cenzury, …)
 • vězeňská literatura, historická próza, díla socialistického realismu
 • žurnalistická beletrie, poetická próza (Smrt krásných srnců)

 

Další autoři

 • Arnošt LUSTIG (Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou — novela)
 • Ivan KLÍMA (Žid; Soudce z milosti — generační román)
 • Josef ŠKVORECKÝ (Příběh inženýra lidských duší, Zbabělci — romány, autobiografické prvky)

 

Rozbor díla: Smrt krásných srnců

Literární druh: epika (střední epika)

Literární žánr: autobiografický povídkový soubor

 • Autobiografická próza, Povídka– Kratší příběh s poutavou zápletkou, jednoduchý děj (umění zkratky,charakteristiky popisu)

 

Znaky díla:

 • úplně obyčejný život a obyčejní lidé = „stoprocentní příběh“ (věnoval mu vše)
 • nejlepší pocta, jakou mohl vzdát svému milovanému kraj i, považoval za nejlepší dílo – psal i spoustu jiných děl, ale ‚Smrt krásných srnců‘ je srdcovka
 • vzdor proti režimu – vzájemná solidarita lidi, lidskost, pochopeni a snaha pomoci – i nejobyčejnější člověk je schopen hrdinství (lidé riskovali i když nemuseli)

 

Okolnosti vzniku:

 • Autorovo dětství, 2 světová válka
 • Začínal  jako redaktor což mu umožnilo i hodně cestovat díky tomu napsal například prózu se sportovním tématem Dukla mezi mrakodrapy , poté když se projevila jeho choroba začal vzpomínat na dětství a díky tomu vznikly autobiografické povídky jako : Smrt krásných srnců a Jak jsem poznal ryby

 

Jazykové a stylistické prostředky:

 • Přímá řeč, jednoduchý přirozený jazyk, autor užívá obecnou češtinu, rybářský slang, hovorový jazyk. v celé knize se objevují záporně i kladně zabarvené výrazy (tatínek, škarpa)
 • využívá lidové slovesnosti; vyjadřování v knize čtenáře zaujme, je živé a naplňuje ho,některá slova a věty zní velmi poeticky, básnično
 • cizí výrazy
 • styl díla je velmi popisný, soustředění se na detaily, atmosféru
 • v každé povídce prvek záhady, mystična
  • setkání pohledů psa a člověka (vzájemné pochopení, přerod psa ve vlka, …) kontrast, napětí
 • přívlastky (štiky jak krokodýlové)

 

Tématická výstavba:   

Vypravěč – ich-forma

 • Sám v příběhu nevystupuje, až úplně na samém konci – mluví za otce a ostatní postavy – píše o svém dětství z pohledu dítěte i ze současnosti – „Tenkrát jsem nevěděl, že …“

 

Děj a kompozice – Povídky:

 • Kniha sedmi povídek,

 

TÉMA A HLAVNÍ MYŠLENKA:

 • Vzpomínání na dětství a dospívání Oty Pavla, na problémy s židovstvím. Popisuje, co potkalo jeho rodinu v předválečném, ve válečném a v poválečném období.
  Hlavní myšlenkou je ukázat vztah člověka s přírodou a jak je důležité mít i dobrý vztah v rodině. Poukazuje rovněž na obětavost rodičů, na jejich toleranci, na jejich sny a touhy.
 • Tatínek musel nasytit své syny před tím, než je pošlou do Terezína.

 

Kompozice

 • chronologická  – jednotlivé příběhy jsou za sebe poskládány tak, jak se postupně staly
 • jeden příběh

 

TÉMA A HLAVNÍ MYŠLENKA:

 • Tatínek musel nasytit své syny před tím, než je pošlou do Terezína.
 • Vzpomínání na dětství a dospívání Oty Pavla, na problémy s židovstvím. Popisuje, co potkalo jeho rodinu v předválečném, ve válečném a v poválečném období.
  Hlavní myšlenkou je ukázat vztah člověka s přírodou a jak je důležité mít i dobrý vztah v rodině. Poukazuje rovněž na obětavost rodičů, na jejich toleranci, na jejich sny a touhy.

 

Postavy

 • Otec Leo Popper – hodný, starostlivý tatínek.  Vášnivý rybář,energický člověk,a dobrý kamarád Karla Proška,jeho oblíbená věta byla: „ Vyděláme na tom majlant!“ Období blahobytu se vždy střídají s obdobím hladu a bídy. Pracoval ve firmě Elektrolux jako obchodní zástupce, prodával vysavače (tatínek se zamiloval do Irmy, manželky generálního ředitele této švédské firmy,plný vitality, má smysl pro humor, je posedlý svými touhami a sny,žádný z neúspěchů ho nikdy neodradí a bezhlavě se vrhá do každé příležitosti; Žid, dobrý obchodník, má rád ženy, miluje rybaření a rybníky; velmi šarmantní; v době války se ukazuje jako skvělý otec.
  Maminka – starostlivá, milující, hodná,velmi tolerantní a laskavá, svému muži odpouští všechny prohřešky; mnoho se o ní v díle nedozvíme, vypravěč (Ota) ji věnuje málo pozornosti; své děti vedla k lásce k vlasti; křesťanka, jejím snem je dovolená v Itálii.
 • Strejda Prošek z Luhu pod Bánovem – všeuměl, král pytláků, sžitý s přírodou u Křivoklátu a Berounky,rodina u něho tráví víkendy i prázdniny; má psa Holana, jenž mu byl vždy věrný a doprovázel ho při pytlačení,přátelský, rozuměl si s tatínkem, vášnivý rybář
 • Ota Pavel – jeho otec je pro něho vzorem, má dobrý vztah k přírodě; celý příběh vypráví on; zaměřuje se hlavně na osudy tatínka

 

Čas

 • první polovině 20.století, Čechy,Většina děje se odehrává ve 30. a 40. letech (válka) 20. století. Závěrečné 3 povídky se odehrávají po válce.

 

Prostor a prostředí:

 • povodí Berounky – Křivoklátsko

 

Stručný obsah povídek

Nejdražší ve střední Evropě

 • V první povídce tatínek koupil rybník s pouze jednou rybou. Panu Václavíkovi se pomstil tím, že mu prodal ledničku bez jakéhokoliv vybavení. Když po něm chtěl pan Václavík vysvětlení, tatínek mu řekl že to bylo jako s tím rybníkem, navenek krásný ale uvnitř nic nebylo.

Ve službách Švédska 

 • Druhá povídka ukazuje, jak byl tatínek schopný obchodník ve firmě Elektrolux. V prodeji vysavačů a ledniček se stal nejprve mistrem republiky, a později i mistrem světa. V této povídce se spřátelil s věhlasným malířem Nechlebou. Chtěl od něj namalovat paní Irmu, do které byl tajně zamilovaný, ale pan Nechleba odmítl.

Smrt krásných srnců  

 • Třetí povídka je o tom jak tatínek jel svým synům, kteří měli nastoupit do koncentračních táborů, pro pořádné poslední jídlo před odjezdem a přivezl jim jelena díky pomoci pana Proška a Holana.

Kapři pro Wehrmacht  

 • Čtvrtá povídka vypráví o odebrání tatínkova milovaného rybníka Němci. Když se dozvěděl, že ho povolali do koncentračního tábora, noc před odjezdem rybník vylovil. Po jeho odjezdu maminka s mladým Otou vyměňovali kapry za jídlo. Když nastal výlov rybníka, Němcům nezbyl ani jeden kapr.

Jak jsme se střetli s Vlky

 • Pátá povídka je o soutěži v chytání ryb mezi rodinou Popperových a rodinou Vlkových. Tehdy Vlkovi porazili Otu a tatínka.

Otázka hmyzu vyřešena

 • Šestá povídka popisuje tatínkovy poválečné obchody, kdy se mu už moc nedařilo. Začal s prodejem mucholapek s panem Jehličkou, ale po neúspěchu tatínek podal výpověď a pan Jehlička všechny mucholapky spálil. Na konci se tatínek dozvěděl, že mucholapky byly hitem, když je prodávali Holanďané pod názvem FlyKiller.

Králíci s modrýma očima

 • V poslední povídce Otův tatínek začal prodávat králíky. Takhle to dělali asi 10 let, poté tatínek nechal králíky tetovat a vzal je na výstavu. Z té se vrátil bez králíků, kteří měli nedostatky, a proto je vypustil na svobodu. Když přišel pěšky z výstavy, maminka mu rychle zavolala sanitku. Před odchodem dal ještě ceduli na vrátka: PŘIJDU HNED, ale už se nikdy nevrátil.

Různé (i neliterární) adaptace:

 • Smrt krásných srnců (s Karlem Heřmánkem )
 • Zlatí Uhoří (s Vladimírem Menšíkem)

 

Díla, která navazovala:

 • Jak jsem poznal ryby

 

Reakce okolí, popř. kritiky:

 • „Ota Pavel dokázal v jedné jediné knížce zachytit komické příběhy a zároveň strastiplné a bolestné. Je jedním z mála autorů, který se dokázal věnovat jak útrapám války, tak i době veselí a štěstí. To jen svědčí o jeho uměleckých kvalitách.“

Napsat komentář