Tři mušketýři – rozbor díla

rozbor

 

Kniha: Tři mušketýři

Autor: Alexandre Dumas

Přidal(a): David Hampl

 

 

Alexandre Dumas (starší)

  • Francouzský spisovatel poloviny devatenáctého století, který patří mezi významné představitele světového romantismu. Proslavil se zejména svými historicko-dobrodružnými romány. Narodil se v roce 1802, již od mládí psal divadelní hry s historickými tématy, které byly ve své době velmi oblíbené. Pro jeho další literární vývoj byla stěžejní jeho spolupráce s profesorem historie Augustem Maquetem. Zatímco Maquet se zabýval především vyhledáváním historických materiálů, Dumas následně tento materiál literárně zpracoval a doplnil o napínavý děj. Zemřel roku 1870.

Díla

  • Mezi jejich nejznámější díla patří romány Tři mušketýři, Hrabě Monte-Christo a cyklus z dějin Velké francouzské revoluce s názvem Paměti lékařovy. Celkově je Dumasovo dílo velmi rozsáhlé, za svůj život napsal na tři sta svazků nejen románů a dramat, ale také novel, pamětí či historických pojednání. Mnoho jeho děl bylo rovněž zfilmováno.

 

Literárně-historický kontext

Francouzský romantismus

  • Romantismus byl převažujícím uměleckým směrem první poloviny 19. století. Základním cílem romantismu bylo zachycení životního pocitu, který vycházel z vnímání rozporu, protikladu mezi snem a skutečností, ideálem a realitou. Romantismus se projevil nejen v literatuře francouzské, ale také anglické, ruské či americké. Pro francouzský romantismus je typické propojení s realismem, kdy hrdinou je výjimečný člověk, který je nepochopen svým okolím a většinou končí tragicky, což je typické pro romantismus, zachycení prostředí a společenských poměrů je ale pravdivé, realistické. Díla tak často slouží jako charakteristika doby, ve které se příběh odehrává.

Zástupci

  • Victor Hugo – významný představitel světového romantismu, který proslul zejména svým románem Chrám Matky boží v Paříži, jehož hlavní postavou je hrbatý Quasimodo. K dalším známým dílům pak řadíme například román Bídníci či básnický cyklus Legenda věků.
  • Alexandr Dumas starší – autor slavných historických románů Tři mušketýři či Hrabě Monte Christo.

 

Rozbor díla: Tři mušketýři

Dumasův román Tři mušketýři je formálně rozdělen do dvou dílů, v každém díle se poté setkáváme s jednou hlavní dějovou linií. První pojednává o cestě mušketýrů do Anglie a záchraně mladé královny Anny, druhá se poté vztahuje k obléhání pevnosti La Rochelle. Na začátku knihy se seznamuje s mladým d’Artagnanem, který se připravuje na cestu do Paříže, kde se chce ucházet o místo mušketýra. V Paříži se postupně setkává se svými budoucími přáteli mušketýry Athosem, Porthosem a Aramisem a zároveň poznává, jak to chodí u královského dvora, například to, že tím, kdo vládne, je spíše kardinál než král.

Hlavní děj se začne rozvíjet v okamžiku, kdy se kardinál dozví, že královna má milostné pletky s vévodou z Buckinghamu, a na důkaz svých citů mu dokonce věnovala diamantové šperky ze své šperkovnice. Aby nebyla ohrožena čest královny, jsou mušketýři požádáni, aby se vydali do Anglie a požádali vévodu z Buckinghamu o navrácení těchto šperků, neboť kardinál přesvědčil krále, aby si královna na chystaný bál vzala právě tyto diamantové šperky, o kterých kardinál ví, že je věnovala vévodovi. Kardinál, který se o cestě mušketýrů dozví, dělá vše proto, aby jim cestu překazil. Do Anglie se tak nakonec podaří dostat jen d’Artagnanovi, kterému se nakonec podaří vévodu přesvědčit, aby mu královniny šperky vrátil.

Kromě nich dostává od vévody darem i čtyři krásné koně na důkaz přátelství. Cestou zpět d’Artagnan v hostinci vyzvedne i své tři zraněné přátele a společně se vrátí zpět a královně předají šperky právě včas, aby se mohla zúčastnit plesu ve Versailles. Děj druhého dílu se vztahuje k obléhání pevnosti La Rochelle, které je nakonec úspěšné a Angličané se musí stáhnout.