Zánik domu Usherů – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Zánik domu Usherů

Autor: Edgar Allan Poe

Přidal(a): Martina Hladíková

 

 

Edgar Allan Poe (1809-1849)

 • Americký básník, prozaik, literární teoretik a esejista.
 • Zakladatel detektivních, hororových a vědeckofantastických povídek.
 • Ve svých dílech se zaměřuje na vraždy, děs a hrůzu.
 • Propadl alkoholu a drogám, je nazýván předchůdcem prokletých básníků.
 • Po smrti jeho životní lásky Virginie vznikly nejděsivější povídky.
 • Onemocněl nervovou poruchou, stal se z něj alkoholik a pokusil se o sebevraždu.
 • V kómatu byl nalezen na chodníku, po pár dnech zemřel v pouhých 40 letech

Další díla:

 • Jáma a kyvadlo, Havran, Vraždy v ulici Morgue, Povídky, Morella

 

Obecně kulturní kontext:

Romantismus

 • obdiv k přírodě, bájné minulosti (mýty a báje)m důraz na city a prosazování občanských svobod
 • únik do fantasie, individualismus, zasazování děl do netypických míst (hřbitovy, hrady…)
 • vzniká nový, romantický typ hrdiny-mívá rys autora, postavy žijí na okraji společnosti, prožívají nešťastnou lásku, často skončí tragicky

Autoři této doby:

 

Zánik domu Usherů

 • Literární druh: Epika (na rozdíl od lyriky zachycuje děj)
 • Literární žánr: Hororová povídka (kratší vyprávění s jednoduchým dějem a méně postavami s hororovými prvky)
 • Literární forma: Próza (text psaný do odstavců a kapitol)

 

Téma:

 • Bojování člověka nad vlastním strachem. Důležitost přátelství.

 

Motivy:

 • Strach, děs, smrt, přátelství, mezilidské vztahy, oběť, bouřka, vyděšení, šok.

 

Kompozice:

 • Ich-forma (vypravěčem je Vypravěč)
 • Chronologický děj

 

Jazykové prostředky:

 • Spisovný jazyk
 • Bohatá slovní zásoba
 • Časté dialogy
 • Popisy prostředí
 • Hororové a děsivé momenty
 • Metafory (přenášení podobnosti na základě vnější podobnosti – zub pily, hlava rodiny)

 

Postavy:

 • Vypravěč – Tajemný muž, o kterém není známo jeho jméno či jiné informace. Je nespolečenský a tichý, má jediného přítele. Snaží se mu být nápomocný a dokáže kvůli němu bydlet v jeho děsivém domě.
 • Pan Usher – Vypravěčův přítel. Když ho jeho kamarád po delším čase znovu potká, je zaražený, jak se Usher změnil. Je velmi bledý, zhubl a chová se vystrašeně.
 • Madeline Usher – Sestra pana Ushera. Bydlí s ním v domě, chová se velmi uzavřeně a tiše. Je velmi nemocná a umírá, ale jeden večer se vrací a děsí obyvatele domu. Když jí uvidí její bratr, tak moc se vyděsí, že zemře.

 

Časoprostor:

 • Čas ani místo nejsou uvedeny

 

Děj:

Vypravěč (nevíme jméno) dostává dopis od svého jediného přítele Ushera, který ho prosí o pomoc. Přestože muže považuje za nejlepšího kamaráda, téměř nic o něm neví. I tak se rozhodne za ním vydat a pomoci mu. Navštěvuje ho v jeho domě. Usher je bledý, od jejich posledního setkání zhubl a vypadá velmi unaveně.

Spolu s Usherem žije v domě také jeho dvojče Madeline. Je nemocná a straní se společnosti. Je velmi tichá a plachá. Brzy umírá a její bratr ji pohřbívá v domě.

Během jednoho večera si během bouřky čtou. Vypravěč uslyší tajemné zvuky, které vycházejí ze stěn domu. Jde o Usherovu sestru, která se vydává ven z úkrytu uvnitř stěny domu. Když ji Usher spatří, šokem umírá. Vypravěč stihne z domu utéct zrovna ve chvíli, kdy se bortí a je zcela zničen.