Záskok – rozbor díla k maturitě (3)

rozbor-díla

 

Kniha: Záskok

Autor: Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak

Přidal(a): Natalie Mikolasova

 

Zdeněk Svěrák

 • studoval na gymnáziu
 • chtěl se stát spisovatelem à Pedagogická fakulta UK (CJL + literatura)
 • hrál v divadelním spolku – jeho režisérem – Ladislav Smoljak
 • učil na základní škole
 • vstoupil do KSČ – čím víc bude ve straně dobrých lidí, tím lépe ji půjde posunout k lepšímu
 • vydával hudební texty
 • kantorská práce ho neuspokojovala à účinkuje v rozhlase
 • ve vysíláních z imaginární vinárny U Pavouka = poprvé postava Járy Cimrmana
 • založení Divadla Járy Cimrmana à Svěrák, Šebánek, Smoljak a Čepelka
 • 1967 se konala premiéra Aktu – první hry Divadla Járy Cimrmana
 • 1967 začal spolupracovat s Jaroslavem Uhlířem

 

Společně s Ladislavem Smoljakem scénář:

  • Jáchyme, hoď ho do stroje!
  • Marečku, podejte mi pero!
  • Ať žijí duchové!
  • Obecná škola
  • Kolja
  • Vratné Láhve,…
 • získaly několik Českých lvů
 • 2 nominace na Oskara
 • v letošním roce oslavil 80. narozeniny

 

Ladislav Smoljak

 • poté, co nebyl přijat na DAMU à Pedagogická fakulta UK
 • při škole – režisérem divadelního spolku
 • po škole – učitelem na gymnáziu v Brandýse nad Labem
 • redaktorem časopisu Mladý svět
 • podílel se na vytvoření čtenářské ankety Zlatý Slavík
 • v 70. letech 20. století = scénáristou Filmového studia Barrandov
 • společně se Zdeňkem Svěrákem založil Divadlo Járy Cimrmana
 • politicky angažovaný
 • Zdeněk Svěrák o něm napsal knihu „Ladislav Smoljak, hrající, bdící“
 • hrál v podstatě až do své smrti – naposledy 10 dní před 6. 10

 

Literárně historický kontext

Divadlo Járy Cimrmana

 • je aktivní od 70. let 20. století
 • 1967 – první hra divadla Járy Cimrmana (Akt)
  • Československá socialistická republika
  • divadlo vzniká během uvolnění režimu à Pražské jaro à okupace
 • publikovalo i za dob normalizace, sametové revoluce a je aktivní dodnes
 • před rokem 1989 = skrytě parodovalo režim
 • Záskok je z roku 1994
  • po Sametové revoluci
  • po rozpadu Československa
  • hra současná
 • divadlo je založeno na mystifikaci diváků, fikci
 • objevují se projevy dramatického postmodernismu
 • autor všech her = postava Jára Cimrman
  • fiktivní postava univerzálního českého génia
  • dramatik, básník, hudebník, učitel, cestovatel, filozof, vynálezce,..
  • žil v Dymokurech
  • během života se mu neměl uznání, až po objevení pozůstalostí

 

Další divadelní spolky:

  • Divadlo SEMAFOR
  • založené r. 1959
  • založili Jiří Suchý a Jiří Šlitr
   • především kabaretické, muzikální, komediální hry
  • po nich nastupuje Šimek a Grosmann
   • méně intelektuální humor
  • dodnes fungující divadlo se stálou základnou
  • Divadlo Na zábradlí
  • jedno z nejvýznamnějších menších divadel v Praze
  • založeno r. 1958
  • založili Phillipová, Vyskočil, Suchý, Vodička

 

Vývoj literatury po r. 1945

 • politické čistky a likvidace inteligence
 • zakazování autorů a děl
 • emigrace české inteligence à exilová a samizdatová literatura
 • proud oficiální – většinou s propagandistickým podtextem
 • ŠKVORECKÝ – 68 publishers = exilové nakladatelství
  • Zbabělci, Prima sezóna
 • HRABAL – autobiografičnost
  • Ostře sledované vlaky, Obsluhoval jsem anglického krále

 

 • během normalizace problémy
  • divadlo se musí přesouvat
  • hraje se na alternativních scénách
  • musí měnit obsah her
  • 1972 = zákaz vystupování
 • 1995 = ocenění Alfréda Radoka za nejlepší divadelní hru

 

Rozbor díla: Záskok

Forma

 • Obecná charakteristika literárního díla
  • literární druh = DRAMA
   • členění úryvku na repliky
   • toto drama má humorný
  • literární žánr = KOMEDIE
  • literární směr = dramatická forma po roce 1945
  • výrazová forma = PRÓZA

 

Vypravěč

 • v dramatu = scénická hudba (herci si stoupli za oponu a zazpívali důležité informace)
 • v odborném semináři jsou vypravěči různí herci Cimrmanova divadla

 

Časoprostor

 • na prknech divadelní společnosti Lipany, nejmenované město
 • kolem roku 1910 seminář = současnost

 

Inscenace

 • vytváří divadlo Járy Cimrmanna
 • hrají v něm sami autoři her – Svěrák a Smoljak

 

Organizace jazykových prostředků

 • v odborném semináři = spisovný jazykà funkce humorná = působí odborně, při tom se jedná o mystifikaci
 • v předehře a hře = nespisovný, hovorový, občas vulgarismy
 • à má přiblížit diváka do reálné mluvy „herců“
 • přímá řeč, dialogy
 • humornost dramatu:
  • černý humor
  • hra se slovy, jejich významem
  • vulgarismy
  • práce s obecenstvem – (seminář, rozmístění blbců)
  • vhodná volba jmen (Vlasta)
 • objevují se úryvky/narážky na jiná divadelní díla
  • Maryša / Lucerna

 

Téma

 • drama o nešťastné premiéře hry Vlasta
 • obecně:
  • idealizace osobností
  • výklad života Járy Cimrmana
  • milá parodie režimu Rakouska-Uherska, ale i komunistického režimu v ČSR, Ruska,…
 • hry Záskok:
  • jak sláva stoupá do hlavy
  • strasti kočujících divadelních společností
 • hry Vlasta:
  • boj o dědictví
  • svatba pro peníze
  • nevěra,..

 

Motivy

 • obecně:
  • citování Cimrmanových úspěchů
  • Cimrman x Stroupežnický,…
 • hry Záskok:
  • Karel Infeld Prácheňský, který si o sobě myslí, že je víc, než ostatní, protože je slavný
  • přesto je to on, který hru zkazí
  • rychlé hledání záskoku pro potřebnou premiéru
  • chybí jedna postava à musí si s tím poradit
 • hry Vlasta:
  • Vavroch si vzal Anastázii Machovou jen kvůli tomu, aby získal dědictví

 

Hlavní myšlenky

 • představit strasti Cimrmanovy kočovné herecké společnosti Lipany
 • odborně, tak i na konkrétním příkladu
 • užití ironie
  satiry na kult osobnosti (Prácheňský)
  parodie na levicový režim (Nalevo seděj blbci.)

 

Postavy

 • Vlasta
  • „dívka“ ze statku, ale ve skutečnosti je chlapec
  • musí odmítat lásku podruha Bárty i poručíka Vogeltanze kvůli svému tajenému mužství
  • podle nové závěti má zdědit statek, ráčkuje
 • Podruh Bárta
  • nechápavý, nahlouplý
  • miluje Vlastu, ale ta jej neustále odmítá dotazy, jestli dal krmit vší zvěři
  • má skleněné oko a to jej zachrání od vojny
  • je hrán začínajícím hercem – porušuje zásady Cimrmanova hereckého desatera
 • Vavroch
  • postava inspirovaná otcem Maryši
  • otčím Vlasty, její matku Machovou si vzal pouze kvůli penězům a přeje si její smrt (Dá jí jed do mléka, ale Vlasta na to přijde a dá mléko kočce, která zemře)
  • podvádí panímámu s Helgou z hospody
  • večer se dobývá do světnice Vlasty à zjišťuje, že je to ve skutečnosti muž
 • Anastázie Vavrochová
  • bývalá Machová
  • ve hře je nahrazená figurínou ležící v posteli
  • je těžce nemocná, všichni o ní mluví jako o nebožce
 • Doktor Vypich
  • rodinný přítel, kterého si Vlastička pozvala, aby jí pomohl sepsat novou závěť
  • ráčkuje
  • na konci hry se zjisti, že je ve skutečnosti Vlasty otec
 • Šikovatel Vogeltanz
  • má posádku v Českých Budějovicích, přijde na statek, aby hledal vojáky
  • zamiluje se do Vlasty na první pohled, a chce si ji vzít, přestože je muž
 • Zvědavý invalida Jirka Karásek
  • principál herecké společnosti
  • postava, která přijíždí na scénu v době, kdy už ani nápověda nepomáhá
  • Kvůli Prácheňskému přijíždí na scénu často
 • Helga
  • Ve hře se neobjevuje, je pouze zmiňována
  • Zřejmě se živí jako společnice a Vavroch jí hojně využívá

 

Kompoziční výstavba

 • na rozdíl od ostatních her divadla = 3 části
 1. Odborný seminář
  • pojednává o Cimrmanovy
  • 4 části:
   • představuje hereckou společnost Lipany – Cimrman píše scénář
    problém s nedostatkem herců à Hamlet bez Hamleta,..
   • problém s výpadky elektriky à humorná scénka „Tma jako v pytli“
   • korespondence s Ladislavem Stroupežnickým o Cimrmanových hrách
   • Cimrmanovo desatero pro začínající herce
 1. Předehra
  • herec Prácheňský přijíždí na záskok místo manželů Bittnerových
  • ostatní z Lipan se mu snaží se scénářem pomoci, on odmítá
 2. Divadelní hra Vlasta
  • příběh o Vlastě, která žije na statku s umírající matkou a otčímem
  • hádka o závěť, vyvlékání se z vojny, prokázání se neočekávaného otcovství
  • kompozice je chronologická

 

Stručný děj ZÁSKOKU

Odborný seminář

 • Představuje hereckou společnost Lipany a jeden z jejích problémů – nedostatek herců. Uvádí několik příkladů, kdy si Cimrman bravurně poradil s nedostatkem hereckého materiálu – Samotář Alibaba, Jedna sestra, a uvadí Hamleta bez Hamleta, kdy nejprve sehrají scénku se třemi herci – králem, královnou a Hamletem a poté v Cimrmanově úpravě Hamleta nepotřebují.
 • Jelikož na počátku 20. století často vypadával v divadlech proud a zapalovat svíčky a petrolejové lampy bylo po požáru národního divadla zakázané, vymyslel Cimrman hru „Tma jako v pytli“, která zabavila diváky po dobu poruchy. Položil tak základ k rozhlasové hře. Scénka je názorně ukázána – Jedná se o příběh Krejčího a jeho manželky, která jej podvádí s Františkem Křižíkem. Křižík má továrnu na elektřinu a udělá poruchu kdykoliv chtějí manžela vystrnadit z domu. Hra se hrála, dokud divadlo nenavštívil František Křižík s chotí.
 • Cimrmanovým snem bylo, aby jedna z jeho her byla uvedena na prknech Národního divadla. Posílal hry Ladislavu Stroupežnickému pod různými pseudonymy. Jen v roce 1890 zabralo Stroupežnickému plných 70 pracovních dní zabývat se s Cimrmanovými manuskripty. Stroupežnický je vždy odmítal. Navíc nám jejich korespondence dává doklad o Cimrmanově bájeslovné ztracené hře „Čechové na Ř/řípu“.
 • Představuje další zvláštnosti Cimrmanovy herecké společnosti.Scénická hudba – herci, kteří stojí za oponou a zpívají důležité informace, protože neměli peníze na to, aby platili odborníky. Značný počet netalentovaných herců a značný počet herců, kteří společnost narychlo opouštěli. V takových případech byla potřeba hledat náhrada, a proto vytvořil Cimrman Herecké desatero zásad pro začínající herce.

 

Předehra

Herecká společnost Lipany má předvést premiéru hry Vlasta k narozeninám starosty, ale v den premiéry utečou herci Bittner a Bittnerová, kteří měli ve hře vystupovat. Principálovi se povede jako náhradu sehnat samotného Prácheňského. Sice na něj padnou veškeré peníze, které za hru dostanou, ale jsou ochotni to přijmout. Prácheňský přijede z Plzně, ujistí se, že slyší nápovědu, povyšuje se nad ostatní, nechce hrát novou hru, ale radši osvědčené hry jako Slepý mládenec, Šumařovo dítě, Maryšu či Lucernu. Je ze hry zmatený, a tak si raději zaleze se skriptem do pokoje a čte si jej sám.