1984 – rozbor díla k maturitě (4)

rozbor-díla

 

  Kniha: 1984

  Autor: George Orwell

  Přidal(a): Baruš

 

 

LITERATURA S PRVKY SCIENCE – FICTION (SCI-FI)

 • z anglického science -věda, fiction – fikce = vědeckofantastická literatura
 • čerpá z poznatků vědy a techniky = varování, že lidstvo může být ohroženo nebo zničeno
 • díla mají tedy více či méně utopické rysy

 

Dělení tohoto typu literatury:

a) obraz fiktivní budoucnosti lidstva

 • – osud člověka v nepříznivém prostředí, obraz stinné stránky technického pokroku, realita, s níž lidé dosud neměli zkušenosti (události globálního významu – katastrofy, války, experimenty)
 • – Ray Douglas Bradbury
  • /rej dales bredberi/
  • 451 stupňů Fahrenheita
  • – obraz technicky vyspělé, ale nekulturní civilizace (pronásleduje projevy svobodného myšlení, barbarská společnost pálící knihy) = myšlenkově velmi podobné 1984 !!!!!!!!

 

b) tzv. fantasy literatura

 • – s bájnou a pohádkovou atmosférou, žánr fantastické literatury = děj se odehrává v imaginárním světě nebo v minulosti, inspirace v bájích, mýtech, hrdinském eposu, často projevy magie
 • – příběhy většinou založené na boji dobra se zlem
 • -John Ronald Reuel Tolkien
  •  /džon ronld riel tolkín/
  • – důvod obliby knih: jeho magický svět stojí v opozici k uspěchané současnosti
  • – jména jeho postav dnes již zažité, obecně příběhy ovlivnily chování určité skupiny lidí
  • – jeho knihy vzor fantasy literatury (Tolkien vytvořil vlastní mytologii – mystifikuje)

 

George Orwell (1903 – 1950)

 • ► vlastním jménem Eric Arthur Blair (pseudonym dle názvu říčky protékající krajem jeho dětství v Anglii v Oxfordshiru)
 • ► anglický prozaik a esejista, prolínání scifi a politické literatury, autor antiutopií
 • ► až do roku 1989 bylo jeho jméno utajováno (pokud o něm byla zmínka např. v literárním slovníku, uváděli pouze, že je autor utopií, které jsou tragikomické a temně vykreslují budoucnost, nic víc)
 • ► narodil se v Indii (syn koloniálního úředníka a Francouzsky) ► vedl dobrodružný a pohnutý život v Anglii, Francii (tulák v těch nejchudších vrstvách v Paříži a Londýně = zpracováno v knize Na dně v Paříži a Londýně), bojoval v občanské válce ve Španělsku jako dobrovolník, sloužil v indické policii v Barmě
 • ► politické a sociální vření, které smýkalo Evropou, ho vtáhlo, a tak se stal vášnivým socialistou, odpůrcem fašismu a zastáncem rovnosti (byl si vědom zatajovaných krutostí v Rusku)
 • ► v době druhé světové války byl naprosto pevně přesvědčen, že stávající kapitalistický systém nemá šanci na přežití, to se odráželo zejména v jeho novinářské a esejistické tvorbě
 • ► války se neúčastnil kvůli vleklé tuberkulóze, ale spolupracoval s BBC, přispíval do předních anglických novin a časopisů (Tribune)
 • ► část díla má publicisticko-dokumentární ráz (články, reportáže)
 • ► doopravdy ho proslavila Farma zvířat (1945), kterou za války odmítlo vydat dvacet vydavatelů z obav před hněvem sovětského spojence ► nejslavnějším je román 1984
 • obě tyto knihy jsou kritikou totalitních systémů!!

 

Farma zvířat

 • (1943 – 1944) ► zfilmováno (animace)
 • ►  alegorická románová bajka, satirický obraz stalinismu, varovné podobenství (jeden druh zvířat tyranizuje druhé), nebezpečí totalitarismu ► kniha je smutným obrazem despotismu a násilí, odhaluje a demaskuje všechny skutečnosti, které k totalitě vedou
 • ► je to zvířecí alegorie na komunismus, svou podstatou předpověděl události pár let dopředu = Orwell s naprostou přesností popsal komunismus – systém, kde jsou si zprvu všichni rovni, ale postupně je většina rovných ovládána několika ještě “rovnějšími” (prasata), což má za následek vývoj až k totalitarismu
 • ► v celém díle poznáváme narážky na Stalinův absolutismus a komunismus (jsou zde hlavní znaky vývoje diktátorských režimů) ►  nejprve revoluce, poté opojení z ní, pozdější boje o moc (obviňování a odstraňování bývalých spojenců) a nakonec úpadek a vrácení se ke starým formám útlaku, mnohdy ještě daleko horším ► stejně tak jako v tomto díle, byla ve skutečnosti v komunistickém Rusku (ale i v ostatních komunistických zemích) potlačována znalost historie
 • ► z knihy pochází slavné rčení o rovnosti zvířat (v podstatě 7 přikázání, kterými se má společnost zvířat řídit)

 

► sedm přikázání: 

 • 1. Každý, kdo chodí po dvou nohách, je nepřítel.
 • 2. Každý, kdo chodí po čtyřech nohách nebo má křídla, je přítel.
 • 3.  Žádné zvíře nebude chodit oblečené.
 • 4. Žádné zvíře nebude spát v posteli.
 • 5. Žádné zvíře nebude pít alkohol.
 • 6. Žádné zvíře nezabije jiné zvíře.
 • 7. Všechna zvířata jsou si rovna.

 

Rozbor díla: 1984

Celková charakteristika:

 • ► utopický román líčící praktiky krajně totalitní společnosti
 • antiutopie, fikce o světě a strachu, cynismu, arogance a kruté moci, román o zničení člověka (degradací na zvířecí bytost) – vliv zatajovaných krutostí v Rusku
 • ► termín „novořeč“ (newspeak) odráží prázdnotu oficiálních a politických projevů

 

Okolnosti vzniku díla:

 • ► napsal román 1984 jako těžce nemocný člověk v roce 1948, odmítl léčbu, aby mohl román dopsat
 • ► zemřel pouze rok po jeho vydání, aniž se dočkal zrůdností totalitních režimů a naplnění řady svých utopických vizí ve 2. pol. 20. stol.
 • ► dodnes je pozoruhodné, jak mohl tak detailně přesnou knihu napsat člověk, který nikdy nevkročil do východní Evropy a nezažil na vlastní kůži strach spoutávající občany diktatur

 

Druh/Žánr:

 • epika/ antiutopický román

 

Doba a místo děje:

 • ► rok 1984 (pohled do budoucna), Londýn – utopický svět permanentně ohrožovaný válkou tří znepřátelených kontinentů (Oceánie, Eurasie, Estasie)
 • ­► Vše ale fikce!!!!

 

Postavy:

 • ►román má v zásadě jednu hlavní postavu:

Winston Smith

 • ►muž středního věku, Londýňan, občan státu Oceánie, zaměstnán na jakémsi Ministerstvu pravdy (přepisuje historii dle požadavků ideologie)
 • ►jako občan tohoto totalitního státu nemá nárok na sebemenší svobodu (rozhodování, ale ani myšlení)
 • ► Smith se vnitřně bouří proti potlačování vlastního rozumu obyvatelů, proti ideologii = „IDEOZLOČIN“ ► chce proti systému bojovat v tajné organizaci Bratrstvo (vzepření proti ideologii = špatné smýšlení)
 • ► miluje Julii, udržuje s ní pravidelný intimní styk (nakonec jsou rozeštváni)
 • ►nakonec zatčen ideopolicií, mučen, vězněn, projde si vymýváním mozku, nakonec zrazuje sám sebe a skutečně začne milovat Velkého bratra, proti jehož despotismu se zprvu vzbouřil
 • ►nakonec je zastřelen (záměr ale poveden – vymyli mu mozek!!, začal věřit ve VB) = ale umře „normální“ smrtí

 

► vedlejší postavy:

 • – všechny ostatní, v podstatě sporadicky vstupují do jeho života a utrpení
 • – mezi nimi patří nejvýznamnější místo Julii a vyšetřovateli O´Brianovi

Velký bratr

 • ►v čele Oceánie, všemocný a povinně uctívaný = modla
 • ► jeho existence oficiálně nepotvrzena – nikdo ho neviděl

Julie

 • ► pracuje na ministerstvu literatury
 • ► milenka Winstona
 • ► navenek ortodoxní členka strany, uvnitř ale páchá ideozločin (láska, zrada ideologie)
 • ► jedna z mála projevuje emoce (nebezpečné) ► není tak inteligentní jako Winston (emoce)
 • ► po vymytí mozku nereaguje na Winstona ►  nakonec oba museli toho druhého zradit, aby přežili, jejich vztah tím končí a zanedlouho je Winston zabit (mučení obou na ministerstvu lásky)

O´Brien

 • ► záporná postava, pokrytec, udal Winstona ► manipuloval s Winstonem
 • ► fanatik, který chtěl, aby hrdina spáchal ideozločin

 

Téma:

► Pamatovat tyto hesla: VÁLKA JE MÍR, SVOBODA JE OTROCTVÍ, NEVĚDOMOST JE SÍLA

Winston Smith žije v Londýně roku 1984, který je hlavním městem Oceánie – jedné ze tří světových velmocí, které spolu neustále bojují. Winston pracuje na Ministerstvu pravdy – ve skutečnosti se však tato instituce zabývá falšováním historie. Celou zemi řídí Velký Bratr – nejvyšší představitel vládnoucí Strany. Na dodržování “filozofie” Strany – tzv. Angsocu – dbá ideopolice, která sleduje pohyb všech členů Strany 24 hodin denně. Celá společnost je rozdělena na členy Strany a proléty. Strana u svých členů postupně odbourává rodinu, děti jsou vychovávány, aby špehovaly vlastní rodiče a sex, který není za účelem plození dětí, je považován za zločin. Proléti žijí ve slamech a přesto, že jejich život je primitivnější (jejich starosti se točí kolem peněz, piva, sexu a loterii), žijí si svobodněji než členové Strany. Právě do prolétů vkládá později Winston svou naději ve změnu. Winston nevěří ideologii strany a rozhodne se pro malou vzpouru – začne si psát deník. To samo o sobě není trestné – trestné už dávno není vůbec nic, protože neexistuje žádný soud, ani žádný zákon. Je však jisté, že trestem by byl minimálně tábor nucených prací, nebo rovnou smrt, protože největším zločinem je ideozločin – provinění se špatným myšlením. Z Winstonova vyprávění se dozvídáme o hrozné životní situaci lidí, udavačství, o ničení lidského myšlení, o vaporizování (odstranění člověka ze světa včetně všech záznamů o něm) a také o přepisování historie – procesu, který zajišťuje neomylnost a vševědoucnost Strany. Pokud byla řečena nepravda, úředníci na ministerstvu pravdy dotyčný záznam přepíší a lidé si takového zásahu ani nevšimnou.

Winston zjišťuje, že je pravděpodobně jediný, komu zůstala paměť a také jediný, kdo nepřestal myslet. Naivně věří, že fakta se nedají změnit, a že dva a dva jsou čtyři. Ale celá společnost je ochotna uvěřit tomu, že dva a dva je pět, pokud to říká Strana. Všichni se totiž už dávno naučili používat doublethink – schopnost zároveň a opravdově věřit dvěma protikladným faktům. Při jedné dvouminutovce Nenávisti (fanatická akce, která podporuje nenávist k ideozločincům a zrádcům režimu) poznává O’Briena. Winstonovi je tento člen Vnitřní strany sympatický a zdá se, že také nevěří Angsocu. Protože Winston v podstatě páchá ideozločin, je přesvědčen, že ho někdo neustále špehuje, aby ho mohl udat ideopolicii. Zvlášť nebezpečná mu přijde jedna dívka, ale poté, co mu předá lístek se slovy: “Miluji tě”, se z nich brzy stane milenecký pár. Ukrývají se při svých schůzkách, kde mohou, až nakonec najdou trochu soukromí nad podivným starožitnictvím v prolétské čtvrti. Nedlouho poté se Winston dozvídá o tom, že mýtické Bratrstvo, podzemní společnost bojující proti Straně, skutečně existuje. Jeho hlavou má být sám Goldstein, kdysi nejbližší spolupracovník Velkého Bratra, který zradil myšlenky Angsocu, podle oficiální propagandy navíc příšerný netvor, který chce zničit Oceánii. Jeho Knihu musí každý člen Bratrstva přečíst. Winston Knihu opravdu dostává, a to právě od O’Briena, který patří k Bratrstvu. Kniha vysvětluje historii, taktiku Strany a jak se udržet u moci, ovšem když se dostává k hlavní otázce – co je motivací, která je prvotní příčinou touhy po ovládání světa – Orwell od odpovědi utíká a nakonec se jí nedočkáme.

Winston totiž Knihu ani dočíst nemůže – do pokoje vráží ideopolicie. Po zatčení je převezen na Lamini – Ministerstvo lásky. Lamini je obrovským komplexem zejména podzemních prostor, kde je uvězněno ohromné množství lidí obviněných z ideozločinů. Přichází si pro něj O’Brien, který už dlouhou dobu působí na Lamini. Útrapy ve sklepeních ministerstva jsou přerušovány rozhovory s O’Brienem, proti němuž Winston postupně ztrácí všechny argumenty. Winston poznává, že Bratrstvo i Kniha jsou pouhou kamufláží ideopolicie. Celé utrpení končí Místností 101. Každý ví, co ho v ní čeká – něco horšího než smrt, něco, co způsobí, že budete schopni opravdu uvěřit ideologii Strany. Pro Winstona jsou horší než smrt jen krysy. Ve stavu naprostého zoufalství vykřikne: “Udělejte to s Julií! Ne se mnou! S Julií! Je mi jedno, co s ní uděláte!” a po tomto výkřiku už jen padá do tmy. Jeho “převýchova” je u konce a může být propuštěn. Zkušenost z místnosti 101 Winstona skutečně “předělá” – věří každé zprávě, kterou pokládá za pravdivou strana, účastní se dvouminutovek Nenávisti, ale co je nejhorší – zradil Julii. S tou se po svém propuštění ještě jednou setká, ale oběma je jasné, že z jejich lásky už nezbylo vůbec nic – oba dva si totiž ve chvíli největšího zoufalství opravdu přáli, aby místo nich trpěl ten druhý. Zanedlouho po tomto setkání je Winston vaporizován.

 

Kompozice:

 • ► jednoduchá kompoziční výstavba, chronologický postup X sugestivní (působivý) obsah

 

Jazyk:

 • ► SPISOVNÝ A HOVOROVÝ
 • pozoruhodné = spojení jazyka a lidského myšlení (lidem je odebrána možnost svobodného vyjadřování a jejich jazykové kompetence se zúží na omezenou množinu frází a významově vyprázdněných hesel = tím se omezí i jejich myšlení)
 • newspeak = okleštěný jazyk, zjednodušená řeč, která nemohla umožnit odporovat systému. Degeneruje možnost tvůrčího a kritického myšlení
 • ► mnoho frází a prázdných hesel, slogany typu „Války je mír“, Svoboda je otroctví“, „Nevědomost je síla“
 • ► zkratková slova (redukce pravých významů slov a pravého původu pojmenování)
 • ve vypravování textové vsuvky dokumentů, pasáže komentující a vysvětlující způsob života v Oceánii
 • jednoduché dialogy (přímá řeč), rozsáhlá souvětí (popisy), charakteristiky postav
 • lidí se vyjadřují ve frázích
 • anglicismy, odborné termíny, anglická vlastní jména, neologismus = ANGSOC

 

Záměr:

 • ►  román o zničení člověka státní mašinérií až do absolutní dokonalosti (nadčasovost)
 • ► varování před totalitními systémy, hrozba budoucnosti, varování před fanatismem
 • ►absurdita komunikace (okleštění jazyka, kdy nejsme schopni vyjádřit své myšlenky – nemáme na to slova)

 

Vliv díla:

 • ► v 50. letech u nás kniha zakázána pro zjevnou paralelu s komunistickým režimem
 • ► ve 2. pol. 20. stol. vznikla celá řada utopických děl zobrazujících fungování totalitní společnosti, žádné však nedosáhlo takového věhlasu
 • ► z Orwellova textu zlidověly celé pasáže, slova „newspeak“ či „Velký bratr Tě sleduje“, tato slova přešla do slovní zásoby mnoha jazyků
 • ► svůj původ v Orwellově knize 1984 má i název a koncepce známé reality show Big Brother
 • PARADOX: Ray Bradbury řekl:„ Orwell popisuje budoucí svět chmurně nikoliv proto, že si myslí, že takový skutečně bude, nýbrž proto, aby se takovým nestal.!

Další podobné materiály na webu: