1984 – rozbor díla k maturitě

rozbor-díla

 

Kniha: 1984

Autor: George Orwell

Přidal(a): Kate

 

George Orwell

 • (*1903, †1950)
 • Vlastním jménem Eric Arthur Blair
 • Esejista, novinář
 • Narozen v Indii, v 1 roce se přestěhoval s matkou do Anglie – městečko Oxfordshir – zde říčka Orwell – pseudonym
 • Odpůrce imperialismu (dobyvačná politika) – odklon k levici
 • Boje ve španělské občanské válce, druhé světové války se nezúčastnil
 • Pohyby mezi spodinou jako tulák
 • Zemřel na tuberkulosu
 • Ačkoliv psal knihy o diktaturách komunistického typu, sám se cítil být socialistou, což dokazuje jeho citát: „Každou řádku, kterou jsem od roku 1936 napsal a která stojí za zmínku, jsem přímo či nepřímo psal proti totalitarismu a pro demokratický socialismus, jak jej chápu.“
 • Orwellovy knihy a eseje se netýkají jen politiky, ale komentují život své doby a zabývají se sociálními tématy. Všeobecně je považován za jednoho z nejlepších anglických esejistů.

 

Vlivy na jeho tvorbu

 • Odsouzení fašismu
 • Tulácký způsob života
 • Vzrůst vyspělosti techniky – hrozba
 • Válka (2 světové války)
 • Stalinismus v SSSR
 • Chudinské prostředí (Proléti) – jako mladý se G. Orwell pochyboval v chudých poměrech, Indie, Barma, soukromá škola
 • Politické tendence v Evropě, celkově společensky a politicky angažovaná tvorba
 • Pozdní tvorba (40. léta), přináší mu proslulost
 • Literární kritika – Charlese Dickense a Rudyarda Kiplinga
 • Reportáže – čerpání z vlastní zkušenosti, boj proti špatné novinařině

 

Další autorova tvorba

 • Na dně v Paříži a Londýně – zážitky z doby, kdy se pohyboval jako tulák mezi spodinou
 • Hold Katalánsku – působení ve Španělské válce
 • Farma zvířat – forma bajky, ukazuje politické vztahy a vztahy mezi lidmi, proti politice;
  • skupinka zvířat, která je nespokojena s majiteli farmy, a tak se vzbouří a vyžene lidi z farmy a zvířátka začínají farmu vést sama. Jejich vláda se však postupně zvrhne v tyranii. Jde opět o reakci na stalinismus v Sovětském svazu “Všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější”
  • SSSR – prasata = Stalin, Lenin, Trockij

 

Literárně-historický kontext

 • období po 2. světové válce
 • svět se rozdělil na Východ (SSSR) a Západ (USA) – studená válka
 • obrovský rozvoj technologií během století včetně vesmírných programů, jaderné energetiky a zbraní
 • Trumanova doktrína (snaha zabránit šíření komunismu)
 • Marshallův plán (navazuje na doktrínu; peněžní výpomoc evropským zemím po 2. světové válce; země východního bloku jsou nuceny odmítnout)
 • v 60. letech Evropu rozdělila také Berlínská zeď
 • společnost velmi ovlivňují další válečné konflikty (válka v Korey a Vietnamu) a vznikají hnutí jako odpor proti válce a násilí (hippies)

 

Antiutopismus

 • myšlenka společnosti, která se vyvinula špatným směrem, opak utopie), meziválečná anglická próza, tvorba s prvky sci-fi

 

Další autoři tohoto období:

 

Rozbor díla: 1984

Literární druh

 • epika, antiutopistický román
 • utopický román (epika) – sci-fi – vědeckofantastická lit., rozmach po r. 1945
  • podávají obraz toho, jaký by mohl být dopad obrovského rozmachu technických vymožeností na osobní život člověka, neohrozí-li ho, nezničí-li se lidstvo samo …přenášejí své vize v oblasti politické

 

Doba vzniku díla

 • 1949 (knihu psal v roce 1948)

 

Jazyk:

 • spisovný jazyk, jen výjimečně hovorové výrazy
 • objevují se slogany

 

Hlavní myšlenka

 • Brilantní analýza všech politických systémů
 • Reaguje především na stalinismus v SSSR + válečná realita ve Velké Británii
 • Lidská individualita se stává zločinem
 • Hlavní téma románu – manipulace, kontrola
 • varování
 • kritika totalitních režimů
  • varování před totalitní nadvládou
  • potlačení svobody jedince
  • hodnota lidského života

 

Stylistická charakteristika textu

 • Společenskopolitický až vědeckofantastický román
 • Chronologický fiktivní příběh
 • Antiutopie–myšlenka fiktivní společnosti, která se vyvinula špatným směrem
 • Spisovný jazyk; nespisovný jazyk v řeči proletátů
 • Vymyšlené výrazy

 

Newspeak

 • speciální jazyk
 • cíl – ukázat odlidštěnosti, nemožnost komunikace mezi lidmi
 • nástroj k upevnění myšlení, útlum emocí a citů
 • Slovní zásoba je omezená jen na naprosté minimum
 • Výtvor Ministerstva pravdy
 • Má nahradit angličtinu = oldspeak
 • retrospektivní prvky – vzpomínky na matku, Dvě minuty nenávisti, doba před revolucí
 • poutavý děj, popis prostředí, autorovy představy (politický systém, typy lidí, sociální poměry, technika, infrastruktura)

 

Motivy:

 • obava z techniky, sociální nespravedlnost
 • dílo obsahuje ekonomické principy, principy rozložení vlády
 • měnění minulosti (Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost)
 • doublethink, newspeak, thoughtcrime, facecrime, crimestop
 • beznaděj a bezvýchodná situace

 

OBSAH

Děj

Hlavním hrdinou tohoto sci-fi románu, který popisuje fiktivní svět v budoucnosti, je úředník Winston Smith. Winston žije v Londýně. Ten se v té době nachází v zemi zvané Oceánie. Celý svět je rozdělen na tři obrovské velmoci – Oceánie, Eurasie a Eastasie – které spolu neustále válčí. V Oceánii vládne hluboká diktatura a takřka totalitní režim, který je založený na uctívání tzv. Velkého bratra. Jejich oficiální ideologie se nazývá Angsoc (původně anglický socialismus) a její ústřední hesla zní: Válka je mír; Svoboda je otroctví; Nevědomost je síla. Díky neustálé válce je životní úroveň lidí dost otřesná a všude vládne velká bída a nedostatek. Jedinou politickou stranou v zemi je tzv. Strana, jejímž hlavním reprezentantem je právě Velký bratr. Toho musí každý její příslušník bezmezně milovat a ctít. Strana neustále kontroluje a ovládá celou společnost. Všude jsou zabudované mikrofony a v každém bytě a kanceláři jsou velké obrazovky. Ty slouží jako kamery a nikdo je nesmí vypnout, díky nim mohou být lidé sledování dvacet čtyři hodin denně. Žádnou věc nesmějí udělat z vlastní vůle. Za jakýkoli přestupek anebo jen neobvyklý čin mohou být vaporizováni, tedy zatčeni Ideopolicií a vymazáni ze společnosti i z dějin, jakoby nikdy neexistovali. Každý člen Strany pracuje na některém z hlavních ministerstev (lásky, hojnosti nebo míru), ale náplň jejich práce je skoro stejná. Buď mají za úkol měnit minulost podle toho, jak se vyvíjí přítomnost a jak to vyhovuje Straně anebo přizpůsobují literaturu, filmy a prostě celou kulturu učení strany. City jako láska, náklonnost nebo přátelství jsou buď zakázané, nebo silně pod kontrolou Strany. Všude vládne strach, nenávist a udavačství. Udavači jsou často i malé děti, které donášejí na vlastní rodiče.

I přes neustále vymývání mozků se ve společnosti najdou i tací, kteří si uvědomují, že učení Strany a její podání dějin je jen velká snůška lží. Mezi ně patří také Winston. Ví sice, že pokud se dopustí jakéhokoli ideozločinu, čeká ho jedině smrt. Nedokáže si ale pomoct a potajmu vyhledává jakýkoli důkaz o lživé propagandě Strany. Jako první krok ve své soukromé vzpouře si začne vést deník, což se v době, kdy se lidé zatýkají i za podezřelý výraz ve tváři, rovná téměř sebevraždě.
V práci se Winston seznámí s mladou dívkou Julií. Winston nejdříve Julií opovrhuje a nenávidí ji, protože ji považuje ze ukázkového člena Strany. Brzy ale zjistí, že i Julie opovrhuje režimem a dokonce se do sebe zamilují. Láska a sexuální touha jsou ideozločiny, proto se musí oba pečlivě skrývat, i když jsou si vědomi, že je brzy čeká jistá smrt. Dokonce si u jednoho starého starožitníka najmou soukromý pokoj, kde nejsou sledováni a mohou dělat, co chtějí. Jejich soukromé štěstí ale netrvá nijak dlouho. Náhle zjistí, že vlastně byli celou dobu pečlivě sledováni. Oba jsou zatčeni a odvedeni do cel Ministerstva lásky. Tam na ně čekají nesnesitelná muka, hladovění a hrozný psychický teror. Winston při těžkém mučení prozradí vše, co ví a mnohem víc. Přeje si zemřít, ale nemá možnost. Cílem jeho mučitelů totiž není zabít ho, ale zlomit jeho vůli a donutit ho dobrovolně přijmout jejich učení a upřímně milovat Velkého bratra. Winston do poslední chvíle odolává, stejně ale jako všichni ostatní nakonec podlehne. V okamžicích vrcholné hrůzy přestane dokonce i milovat Julii a je zcela pokořen. Poté se vězeň překvapivě ocitá zpátky na svobodě. Ale už to není ten samý člověk. Setká se ještě jednou s Julií, která se mu přizná, že jej také zradila. Vrcholem knihy je okamžik, kdy Winston pochopí, že navzdory všemu teď Velkého bratra doopravdy miluje. Zanedlouho po tomto setkání je Winston vaporizován.

 

V první části autor charakterizuje totalitní režim, v druhé části se pak Winston setkává s Julií a ve třetí části je Winston na Ministerstvu lásky a je mučen

 

Ukázka:

„Před dvěma týdny jsem měl vážně chuť rozbít ti hlavu dlažební kostkou. Jestli to opravdu chceš vědět, myslel jsem si, že máš něco s Ideopolicií.“ 

Dívka se vesele rozesmála, brala to zřejmě jako poklonu za vynikající kamufláž.

„No ne, Ideopolicie. Tos nemyslel vážně.“ 

„No, snad ne přesně tak. Ale to, jak vypadáš – jen to, že jsi mladá a svěží a zdravá, chápeš – myslel jsem si, že asi…“ 

„Myslel sis, že jsem dobrá členka Strany. Čistá ve slovech i skutcích. Transparenty, průvody, hesla, hry, společné výlety a celý ten krám. A taky sis myslel, že kdyby se naskytla příležitost, udala bych tě jako ideozločince a nechala tě odpravit?“

„Ano, tak nějak. Mladá děvčata jsou často taková, víš?“

„To dělá tahle zatracená věc,“ řekla, strhla si šarlatovou šerpu Antisexuální ligy mládeže a hodila ji na větev. Potom, jako by si na něco vzpomněla, sáhla do kapsy kombinézy a vytáhla malou tabulku čokolády. Rozlomila ji napůl a jeden kousek dala Winstonovi. Ještě než si vzal, poznal podle vůně, že je to velmi neobvyklá čokoláda. Byla tmavá a lesklá, zabalená do stříbrného papíru. Normální čokoláda byla okoralá, nahnědlá hmota, která chutnala, pokud se to dalo nazvat chutí, jako dým z hořících odpadků. Ale kdysi dávno ochutnal zrovna takovou čokoládu, jako byl ten kousek, co mu dala. Když ji ucítil, vyvolala v něm vzpomínku, již nedovedl zařadit, ale která byla silná a znepokojivá.

 

Vypravěč

 • er-forma, nadosobní
 • slohový postup: vyprávěcí, popisný, úvahový i výkladový (Goldsteinova kniha)

 

Postavy – Orwell se věnuje hodně myšlenkovým pochodům jednotlivých postav, jejich charakter se vyvíjí – hlavně u Winstona – z odpůrce režimu se vlivem fyzické i psychického týrání na Ministerstvu lásky stává milovník Velkého Bratra

 • Winston Smith– pracuje na Ministerstvu pravdy, které se zabývá falšováním historie, sám historii falšuje, ale snaží se uchovat si pravdu ve vlastních myšlenkách, snaží se o odboj, zamiluje se do Julie, ale pak je chycen Ideopolicií a psychicky i fyzicky týrán, což vede k naprostému obratu -> začne milovat Velkého Bratra a zradí Julii.
 • Winston je úředníkem na Ministerstvu pravdy, která spravuje informace, zábavu, školství a umění
 • Velký bratr – v čele Strany, vládne velmi tvrdou diktaturou Oceánii, nikdy nemění svá rozhodnutí, neomylný, všemocný, není jisté, zda existuje
 • Julie – 26 let, pracuje na výrobě románů v Oddělení literatury, zamiluje se do Winstona, ale zradí ho, jsou chyceni v úkrytu, dokáže se výborně přetvařovat, aby nevzbudila podezření
 • O´Brien– člen Vnitřní strany, Winstonovi se zdá, že smýšlí stejně jako on, přijde ho navštívit se záminkou vypůjčení si nové verze slovníku Newspeak, zprostředkovává oběma milencům přístup k Bratrstvu, ale zradí je, v samotném závěru Winstona mučí
 • Charrington – majitel obchodu s veteší, pronajímá Winstonovi pokoj, ale je členem Ideopolicie, právě díky němu jsou lapeni
 • EmanuelGoldstein  – nepřítel lidu, hlavní osoba Dvou minut nenávisti, původně čelní představitel Strany, dnes členem Bratrstva
 • Syme – pracovník Výzkumného oddělení, přepracovává Newspeak, moc mluví, je vaporizován
 • Parsons – Winstonův soused, hloupý, páchne potem, naprosto oddaný Straně, ale je také vaporizován – udá ho vlastní dcera, když ze spánku křičí Pryč s Velkým Bratrem

 

Členi Vnitřní Strany (2%, 6 mil.ob.)

Velký bratr – v čele Strany, vládne velmi tvrdou diktaturou Oceánii, nikdy nemění svá rozhodnutí, má absolutní pravdu, není jisté, zda existuje

 • Angsoc – oficiální ideologie (anglický socialismus)
 • hesla – Válka je mír, Svoboda je otroctví, Nevědomost je síla
 • Strana – Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost; kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost

Ideopolicie – vládní aparát, obviňuje z ideožločinu, sledování obyvatel obrazovkami na každém kroku a odposlechy, povinné manifestace pro členy Strany, výchova dětí podle Angsocu (udávají své rodiče z ideozločinu)

Emanuel Goldstein (Bratrstvo) – odpůrce režimu, kniha Teorie a praxe oligarchického kolektivismu (z ní se Winston dozví jak svět funguje, ale ne PROČ – zůstává nezodpovězeno v celém románu)

 

Promyšlené dílo Strany – past ideopolicie (odstranění myslících lidí)

 • soudruh O´Brien – údajný vyzvědač Bratrstva ve Vnitřní Straně, předá Winstonovi Goldsteinovu knihu, poté ho vyslýchá a mučí
 • členi Vnější Strany – dále soudruzi Syme a Parsons (obviněn vlastní dcerou)
  • soudruh Winston Smith – 40 let, pracuje na Ministerstvu pravdy (manipulování minulosti a úprava dokumentů), upravuje stará čísla novin, nedokáže se ubránit myšlenkám na minulost (co bylo před vládou Strany), jediný kdo neztratil rozum (fakt jsou fakta – 2+2=4), nevzdává se myšlenek na aktivní odboj
  • soudružka Julie – mladá členka Antisexuální ligy, tvoří mileneckou dvojici s Winstonem, „umí v tom chodit“- přístup k zásobám Vnitřní Strany, prosazuje trvalou přetvářku
 • oba si uvědomují, že jsou mrtvý; zatčeni a mučeni (vymývání mozků) – zradí se navzájem, pokořeni, obrátí své smýšlení o 180 stupňů, propuštěni a milují a ctí Velkého bratra, nemyslí!

Proletariát (85 %) – proléti= méněcenní, chudé poměry, život=sex, pivo, státní loterie

 

Čas a prostor– celý rok 1984, začátek v dubnu, Londýn (Oceánie)

 • Londýn je hlavním městem Územní oblasti jedna, třetí nejlidnatější provincie Oceánie
 • 3 superstáty (Oceánie, Eurasie,Estasie) – neustále vedou válku
 • Angsoc – oligarchický systém, pomocí kterého strana vládne, k dosažení nadvlády používá nové techniky a vlastního nového jazyka
  • toto mocenské rozdělení vzniklo po zničující jaderné válce v 50. letech
  • společnosti v Oceánii vládne Strana – cokoliv proti kolektivnímu smýšlení Strany je krutě trestáno (lidská individualita se stává zločinem)

 

Speciální teorie a principy

Vaporizace

 • Manipulace
 • Totalitní systém potřebuje měnit minulost (hmatatelné dokumenty i lidské vzpomínky)
 • Ministerstvo pravdy – kdykoli na objednávku změní veškeré záznamy o události nebo člověku
 • Nepohodlnou osobu je možné vaporizovat = vymazat z existence

Doublethink

 • Dvojité myšlení = udržení dvou protikladných informací a zároveň jim pevně věřit
 • Ministerstvo lásky – jsou zde mučírny pro politické vězně
 • Ministerstvo pravdy – zabývá se lhaním
 • Ministerstvo míru – řídí válku
 • Ministerstvo hojnosti – má za následek hladomor

Newspeak

 • Jásání nad prací Strany, nenávidět nepřítele, o ničem moc nepřemýšlet
 • Jazyk vytvořený Ministerstvem pravdy
 • Má nahradit angličtinu = oldspeak
 • Co nemenší slovní zásoba = zabrání přemýšlení
 • Veškeré lidské city, emoce přesměrovány na ideologii

Ideozločin

 • Může být spáchán jak činy, tak i pouhými myšlenkami
 • Jakýkoli zločin proti Straně
 • Může být trestán i smrtí

Udržovací válka

 • Válka není proto, aby se vyhrála, ale aby se stále udržovala
 • Proti bohatnutí a myšlení lidí
 • Válka lidi udržuje ve strachu a odrazuje od emocí radosti

 

Citát

 • „VÁLKA JE MÍR, SVOBODA JE OTROCTVÍ, NEVĚDOMOST JE SÍLA“
 • Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost; kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost

 

Další adaptace

 • 1954 – první filmové zpracování
 • 1984 – Velká Británie, režie Michal Radford

 

Inspirace daným dílem

 • podobné téma: My (1920 – JevgenijemZamjatine, Konec civilizace (1931 – Aldouse Huxleyho), 451 Stupňů Fahrenheita (Ray Bradbury)

 

KRITIKA

Dobové vnímání díla

 • V ČSR oficiálně zakázán – díla vycházela v exilových nakladatelstvích
 • Považován za jednoho z nejlepších anglických esejistů
 • Kladná kritika, hlavně za to, že předpověděl budoucnost v mnoha ohledech (nové vynálezy – televizní obrazovky) a byl si vědom celosvětových socialistických tendencí
 • V Čechách bylo dílo zakázáno a tak se zprostředkovávalo pomocí kopíráku a psaní přes psací stroje

 

PODOBNÉ DÍLO

 • 451°Fahrenheita (RayBradbury) – svět, kde masmédia ovládají lidi, kteří jsou absolutně závislí na technice, hlavním motivem je pálení knih (451°F = teplota hoření papíru) – hlavní hrdina (Montag) začíná taktéž pochybovat a nakonec se proviní tím, že uchová knihy, které měl spálit. Na rozdíl od 1984 končí optimisticky.
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.