Fimfárum – rozbor díla k maturitě (2)

rozbor

 

Kniha: Fimfárum

Autor: Jan Werich

Přidal(a): M. Hladíková

 

 

Jan Werich (1905-1980)

 • Byl český dramatik a prozaik.
 • Věnoval se také překládání děl zahraničních autorů.
 • Studoval práva, studium však nedokončil.
 • Byl také hercem, hrál např. ve filmech Císařův pekař a Pekařův císař nebo Až přijde kocour.
 • Spolu s Jiřím Voskovcem založili Osvobozené divadlo, jehož herci vystupovali v klaunských maskách a bylo v mnoha případech založeno na improvizaci.
 • Kvůli kritice režimu nemohli s Voskovcem vystupovat, oba emigrovali do USA.

Další díla:

 • Vest pocket revue, Caesar, Balada z hadrů, Kat a blázen, Italské prázdniny, Všechno je jinak, Potlach, Deoduši

 

Obecně kulturní kontext:

 • 50. léta 20. st., české drama
 • 1948 – nástup nového režimu (komunistického),
  • divadla hrají hry o oslově nového režimu, optimismu
  • divadlo bylo řízeno státem
  • převládaly veselohry

 

V 50. letech vznikají divadla malých forem:

 

Osvobozené divadlo

 • Bylo založeno Voskovcem a Werichem roku 1925
 • Působilo jako vzor pro divadla malých forem
 • Vyjadřovalo se k politickým událostem
 • Herci vystupovali v klaunských maskách
 • Mnoho her bylo založeno na improvizaci a kontaktem s publikem

 

Rozbor díla: Fimfárum

Literární druh:

 • Epika (na rozdíl od lyriky zachycuje děj)

 

Literární žánr:

 • Soubor pohádek (vymyšlené příběhy, které jsou odrazem fantazie, objevují se v nich nadpřirozené jevy a dobro vyhrává nad zlem)

 

Literární forma:

 • Próza (text psaný do odstavců a kapitol)

 

Téma:

 • Sbírka pohádek zobrazuje různé lidské vlastnosti, např. mazanost (pohádky Královna Koloběžka První, Až opadá listí z dubu, Paleček), lakomství (Lakomá Barka), lenost (Líná pohádka), hamižnost (Splněný sen, Tři veteráni, O třech hrbáčích z Damašku, Moře, strýčku, proč je slané?), odvážnost (František Nebojsa), touhu po moci (O rybáři a jeho ženě). Často se zabývá vztah lidí k penězům či jiným lidem. Pohádky poukazují na různé kontrasty (např. pohádka Lakomá Barka: název obce Dejvice = „dej více“ x lakomství obyvatel; pohádka Paleček: malý Paleček x velcí obři; pohádka Moře, strýčku, proč je slané?: hodný bratr x lakomý bratr).

 

Motivy:

 • Mezilidské vztahy, humor, přátelství, lidské vlastnosti.

 

Kompozice:

 • Er-forma
 • Chronologický děj
 • Sbírka 19 pohádek

 

Jazykové prostředky:

 • Spisovný jazyk
 • Bohatá slovní zásoba
 • Hra se slovy a jejich významy
 • Přirovnání
 • Mnoho pohádek spojují humorné pasáže (Lakomá Barka: „Nejspíš ještě se dalo věřit vesničce nedaleko Dejvic, která se jmenovala Černý Vůl. S ohledem na starostu to bylo jméno pravdivé, i když barvoslepé, neboť starosta byl zrzavý.“; Líná pohádka: král tak líný, že si nepamatoval počet svých dětí, protože pamatovat si něco dá námahu, byl líný umřít apod.)
 • Archaismy (slova zastaralá, jejíž názvy se už aktivně příliš nepoužívají, např. šenkýř – hospodský)

 

Postavy:

 • Postavami bývají nejčastěji obyčejní lidé, ale často i králové, princi a princezny. Hlavní hrdinové jsou čistě buď kladní nebo záporní. Se zlými lidmi to nikdy neskončí dobře, zatímco hodní lidé bývají za své činy odměněni
 • V některých pohádkách se objevují nadpřirozené bytosti, zejména čerti (O rybáři a jeho ženě, Až opadá listí z dubu, Moře, strýčku, proč je slané?), ale i vodníci (Fimfárum) či skřítci (Tři veteráni)
 • V některých příbězích se vyskytují mluvící zvířata (Psí starosti, Pohádka o zasloužilém vrabci, O rybáři a jeho ženě)

Postavy jednotlivých pohádek:

 • Královna Koloběžka první
  • Zdenička – Mazaná dcera rybáře. Dokáže si poradit s každou hádankou a sama je i ráda tvoří. Je velmi chytrá a nápaditá.
  • Král – Snaží se být dobrým a spravedlivým králem, ale ne vždy činí správná rozhodnutí. Dokáže si své nedostatky uvědomit. Netouží po moci, ale po dobru svého království, proto mu nevadí se vzdát své královské funkce.
 • Fimfárum
  • Kovář – Muž, který poslouchá svoji manželku, přitom dlouho nevidí, že mu lže. Jenom díky pomoci nadpřirozených bytostí dokáže splnit všechny úkoly, bez ní by poslechl manželku a spáchal by sebevraždu. Je velmi důvěřivý a naivní.
  • Manželka, První lokaj – Udržují spolu tajný vztah. Společně přemýšlejí, jak by se zbavili kováře. Jsou nápadití a důvěryhodní, protože král i kovář jim bezmezně věří.
  • Čert, vodník – Pomáhají kovářovi a několikrát mu tak zachrání život.
 • O rybáři a jeho ženě
  • Rybář – Slepě plní veškeré příkazy své manželky, přestože s nimi nesouhlasí.
  • Žena – Autoritativní, rozkazovačná a umíněná. Musí být vždy po jejím. Myslí pouze na svůj prospěch. Velmi touží vládnout celému světu a všem.
  • Ryba – Dokáže mluvit, což jí zachrání před smrtí. Plní všechna přání, se kterými se jí rybář svěří. Po každé plněné prosbě se však zvedá stále více vítr a moře se stále neklidné.
 • Jak na Šumavě obři vyhynuli
  • Obři – Každý z nich chce být vyšší než ostatní, což dokazuje jejich soutěživost a rivalitu. Pro výhru se neváhají ani podvádět.
 • Až opadá listí z dubu
  • Čupera – Alkoholik, který se několikrát snažil svoji závislost překonat, ale není dostatečně vytrvalý a nemá silnou vůli. Je rodinně založený, proto ho velmi trápí, když vidí svoji manželku nešťastnou a syna stydící se ho za svého otce. Je i mazaný, protože dokáže přechytračit čerta, který neví, že listí z dubu neopadává.
  • Julinka – Čuperova manželka. Je tichá, hodná a krásná, ale postupně chřadne a smutní.
 • Lakomá Barka
  • Barka – Farářova pomocnice. Je velmi lakomá. Přestože má všeho dostatek, nechce se rozdělit s těmi, kteří to opravdu potřebují.
  • Kubát – Učitel. Je chudý a je pro něho velmi náročné uživit velký počet dětí. Dokonce kvůli tomu i ukradne farářovo prase, které poté s rodinou tajně sní. Barce nechce ublížit, ale zároveň nestojí o problémy.
 • Líná pohádka
  • Král, tři synové – Všichni jsou tak líní, že se jim nechce mluvit, přemýšlet či si něco pamatovat. Nikdy tak nic nevyřeší. Král je líný i zemřít.
 • Moře, strýčku, proč je slané?
  • Kouba – Chudý otec mnoha dětí. O jídlo i materiál, který vytvoří kouzelný mlýnek, se dělí i s ostatními, aby všichni měli dost.
  • Marek – Bohatý Koubův bratr. Touží po mlýnku, ale chce ho jenom pro sebe, nechce pomáhat ostatním jako Kouba.
 • Splněný sen
  • Loudal – Jeho velkou zálibou je sázení, za které utrácí všechny svoje peníze a je předmětem hádek se svojí ženou. Věří, že sny, které se mu poslední dobou zdají, předvídají velké bohatství, po kterém i se ženou velmi touží.
 • Tři sestry a jeden prsten
  • Tylda, Marie, Bára – Tři sestry, které se vdaly za tři bratry. Jsou soutěživé a každá touží vyhrát prsten. Jsou velmi přesvědčivé, protože všichni jejich manželé jim uvěří i tu největší hloupost.
 • Paleček
  • Paleček – Mazaný a chytrý chlapec, který se dokáže dostat z každého problému.
 • František Nebojsa
  • František Nebojsa – Chlapec, který několik let vůbec nemluvil. Ničeho se nebojí.
 • Král měl tři syny
  • Král – Starší vladař, který vzpomíná na své mládí a touží po kloboučku se sojčím pérkem, který jako mladý zapomněl v jedné hospůdce.
  • Honza – Princ a později i král. Má rád rychlá auta a závodění. Zjistí, že automobilový svět není nic pro něho a že touží žít opravdový plnohodnotný život.
 • Tři veteráni
  • Servác, Pankrác, Bimbác – Veteráni, kteří se dříve účastnili mnoha bitev. Po získání moci ji zejména Bimbác zneužívá, když rekapituluje bitvy s velkým počtem vojáků. Darů od skřítků si nevážili.
  • Princezna Bosana, král – Lhali veteránům, aby získali kouzelné předměty. Poté je vrátili, aby se krásné princezně Bosaně zmenšil její nos.
 • Psí starosti
  • Spisovatel – Příliš o něm nevíme. Je dobrým posluchačem, je tichý a obyčejný.
  • Vořech, jezevčík – Dva kamarádi. Rádi spolu diskutují o nových zážitcích či o svých majitelích.
 • Pohádka o zasloužilém vrabci
  • Vrabec – Přátelský tvor, který chce zachránit spícího psa Fouska. Když se mu to nepodaří, vytrvale plní svůj slib zabít traktoristu, jako odplatu za jeho ošklivý čin.
  • Traktorista – Zlý muž, který schválně zabije nevinného psa. Je arogantní a sebestředný, zajímá se jenom o sebe, nemá rád nikoho jiného včetně své ženy.
 • O třech hrbáčích z Damašku
  • Babekan, Onad, Syahuk – Bratři, kteří jsou ošklivý a hrbatí. Babekan se stane bohatým, což přiláká ostatní bratry. Babekan je však lakomý a nechce se o své bohatství rozdělit.
 • Rozum a Štěstí
  • Ludvík – Pasáček prasat, později zahradník. Díky své přátelské, milé a trpělivé povaze dokáže rozmluvit princeznu.
  • Zasa – Princezna. Dlouhé roky mlčí, ale s Ludvíkem si začne povídat.
  • Rozum, Štěstí – Dostanou se do Ludvíkovy hlavy a snaží se mu v každé situaci pomoct a zlepšit jeho život.
 • Chlap, děd, vnuk, pes a hrob
  • Zloděj – Lupič, který často okrádal jiné lidi. To se mu stalo osudným.
  • Muž, vnuk, pes – Snaží se zastavit zloděje a jsou ochotni ho i zabít.

 

Časoprostor:

 • Většina pohádek se odehrává v blíže neurčeném království. Výjimkou je Šumava (Jak na Šumavě obři vyhynuli), Dejvice (Lakomá Barka), Nejdedál (Fimfárum), Damašek a Bagdád (O třech hrbáčích z Damašku). Děj většiny pohádek se odehrává v prostředí malých vesnic (např. Lakomá Barka) či uprostřed přírody, často v horách (Jak na Šumavě obři vyhynuli) či u vody (O rybáři a jeho ženě). Některé příběhy zachycují královský zámek (Královna Koloběžka První, Líná pohádka)
 • Čas, ve kterém se příběhy odehrávají, není přesně určen, ale je jasné, že se jedná o velmi dávnou dobu

 

Děje jednotlivých pohádek:

Královna Koloběžka První

 • Král dá hádanku mlynářovi a rybářovi, mezi kterými je spor, hádanku. Mají mu říct, co se lidem nejvíc vyplatí, co je nejsladší na světě a kdo je největší nepřítel člověka. Rybářova dcera Zdenička vymyslí správné odpovědi a královi se velmi zalíbí její chytrost a mazanost. Nařídí ji tedy, aby přijela na jeho hrad, ale musí být oblečená – neoblečená, obutá – neobutá, učesaná – neučesaná a mít s sebou dar – nedar. I s těmito hádankami si Zdenička poradí. Koná se královská svatba, po které Zdenička králi slíbí, že nebude zasahovat do jeho královských záležitostí. Slib však poruší, král ji vyžene z hradu, ale jako nejmilejší věc si dívka vezme krále. Král ji odpustí a nabídne ji, aby vládla místo něho.

Fimfárum

 • Kovářova žena má tajný milenecký poměr s Prvním lokajem. Aby se zbavili kováře, pomocí lží přesvědčí krále a vymýšlejí mu různé úkoly, za jejichž nesplnění vyhrožují trestem smrti. Pomocí čertů a vodníka se kováři povede ukovat dlouhý řetěz, přenést vodu do zámeckých zahrad i přinést Fimfárum, přestože nic takového neexistuje. Kovář nakonec zjistí, že je mu žena nevěrná.

O rybáři a jeho ženě

 • Rybář uloví mluvící rybu, kterou vypustí zpět. Když se o tom dozví jeho žena, se kterou žijí v láhvi od octa, nazlobí se a nařídí mu, aby mu ryba zařídila chalupu. Ryba přání splní, ženě to však nestačí. Chce stále víc, po chalupě vilu, zámek, palác, chce být králem, císařem a papežem, chce i počasí poroučet. Ryba přání stále platí, ale když jí dojde trpělivost a nesplní ženě přání být bohem, změní všechen jejich majetek na pouhou láhev od octa.

Jak na Šumavě obři vyhynuli

 • Obři soutěžili, kdo z nich je vyšší, tedy koho stín dopadne dál. Postupně všichni začnou podvádět, což se stane předmětem velké bitky. Dlouho Šumava zůstala zcela prázdná.

Až opadá listí z dubu

 • Sedlák Čupera velmi pil. S pomocí čerta se své závislosti zbavil, ale čert mu na oplátku mohl vzít něco, co neví, že má. Šlo o Čuperova syna, který se teprve narodil. Díky mazanosti Čupera o syna nepřišel, ale postupně začal opět pít. Čert mu znovu pomohl, ale Čupera zaprodal svoji duši, pro kterou si má čert přijít, až opadá listí z dubu. To však neopadá nikdy.

Lakomá Barka

 • Farářova pomocnice Barka je velmi lakomá. Nechce se rozdělit o farářovo prase s chudým učitelem Kubátem, který musí živit mnoho svých dětí. Kubát se rozhodne dané prase ukrást. Když ho spolu se svou početnou rodinou jí, povídají si i o Barce. Žena ho však slyší, protože ho tajně sleduje. Spadne ze stoličky a vypadá jako mrtvá. Kubát ji v pytli odnese, nešťastnou náhodou zamění se starostovým pytlem, ale nakonec se Barka v pořádku dostane zpátky na faru.

Líná pohádka

 • Král se rozmýšlí, kdo z jeho synů by se měl stát jeho nástupcem. Je však líný přemýšlet, neví ani, kolik dětí má. Svolá si tedy své syny a poví jim, že ten, kdo bude nejlínější, získá trůn. Synové mu říkají, jak moc jsou líní. Král je však neposlouchá, protože by to bylo moc namáhavé a on je na to moc líný.

Moře, strýčku, proč je slané?

 • Marek je bohatý, ale jeho bratr Kouba je chudý, navíc má velkou rodinu. Kouba získá od čerta mlýnek, který mu namele vše, co si přeje. Marek mu ho ukradne, neví však, jak mlýnek zastavit. Je na lodi a po mlýnku si přál sůl. Tak se moře stalo slané.

Splněný sen

 • Loudal všechny peníze, co měl, okamžitě prosázel. Zdály se mu sny s mrtvou tetou Rózou, která mu radí čísla, na která vsadit. Sázka mu nevyjde, ale poté ve svém domě nalezne poklad.

Tři sestry a jeden prsten

 • Sestry Tylda, Marie a Bára našly prsten a rozhodly se, že si ho nechá ta, která nejvíce napálí svého manžela. Jedna ze sester svého muže přesvědčí, že je opatem, druhá, aby si nechal vytrhnout zub a chodit nahý, třetí sestra namluví muži, že zemřel. Sestry se poté nemohou dohodnout na tom, která vyhrála, a tak si prsten nenechá ani jedna.

Paleček

 • Ševcovým se narodí malinký syn, kterému dají jméno Paleček. Koupí si ho bohatý muž, ale okradou ho lupiči, kteří si vezmou Palečka a loupí s ním. Palečka se ale brzy chtějí zbavit a pošlou do Sněžnému muži. Díky lsti se Paleček vrací pomocí sedmimílových bot domů. Později zjistí, že onen bohatý muž byl sám král, kterému Paleček nyní dělá zpravodaje.

František Nebojsa

 • František se ničeho nebojí. Aby začal být bojácný, otec ho vezme do hospody, kde straší. František zde stráví noc a hraje se strašidly karty, ale ani po této zkušenosti se bát nezačne.

Král měl tři syny

 • Král touží po svém starém klobouku se sojčím perem. Řekne svým dvěma synům, aby mu ho našli, třetí syn Honza zůstává na zámku. Synům se ho nepodaří najít, Honzovi se to podaří a díky tomu se stane králem. Propadne závodění. Později lituje, že netrávil svůj čas s otcem, dokud žil.

Tři veteráni

 • Tři veteráni získají od skřítků kouzelné předměty. Princezna s králem je ukradnou, ale oni je dostanou zpět za kouzelné hrušky, které dokážou zmenšit princeznin nos na původní velikost, protože ji kvůli veterány darovaném jablku začal růst do neuvěřitelných délek.

Psí starosti

 • Spisovatel dostane pilulku, díky které rozumí řeči zvířat. Dokáže tak poslouchat dialog, který vede vořech s jezevčíkem.

Pohádka o zasloužilém vrabci

 • Vrabec upozorňuje traktoristu, že na cestě leží spící pes Fousek a nabádá ho, aby zastavil. Traktorista ho neposlechne a psa přejede. Rozrušený vrabec traktoristu varuje, že ho to bude stát život. A má pravdu – když chce traktoristova žena vrabci useknout hlavu, svojí nešikovností zabije manžela.

O třech hrbáčích z Damašku

 • Tři škaredí bratři se rozhodnou, že každý bude žít sám. Jeden z bratrů zbohatne. Když se to dozví zbylí bratři, přijdou k němu. Bohatý bratr je na ně naštvaný, že porušili slib, a vyhodí je. Bratři však znovu přijdou. Bratrova manželka je schová do sklepa a chce je nechat utopit, ale nešťastnou náhodou se do pytlů na utopení dostanou všichni tři bratři. Naštěstí je zachrání bohatý muž, který z nich navíc udělá boháče.

Rozum a Štěstí

 • Na mostě se potkají Rozum a Štěstí a domluví se, že se dostanou do hlavy pasáčkovi prasat, který jde zrovna kolem nich. Nejprve mu do hlavy vstupuje Rozum. Pasáček Ludvík se rozhodne stát zahradníkem na královské zahradě. Tam potká princeznu Zasu, která nemluví. Ludvík ji to naučí a povídá si s ním, ale nikdo včetně krále mu to nevěří a chlapce posílá na popravu. V té chvíli se Rozum vystřídá se Štěstím, díky kterému se Ludvík šibenici vyhne, navíc se ožení se Zasou a stane se králem.

Chlap, děd, vnuk, pes a hrob

 • Zloděje vyruší štěkající pes, který vzbudí pána. Lupič ho zbije a uteče, ale je také raněn. Později umírá.
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.