Malý princ – rozbor díla k maturitě (4)

rozbor-díla

 

Kniha: Malý princ

Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Přidal(a): BAGguy.cz, Tereza Skálová

 

Antoine de Saint-Exupéry

 • 1900-1944 Francie
 • francouzský spisovatel, letec, filozof a humanista
 • Měl 3 sestry a bratra. Po smrti otce chtěla jejich matka svým dětem zajistit dobré dětství a tak část roku trávily u jejich pratety na zámku. Rozlehlé zámecké zahrady se dětem vryly do paměti na celý život a nejspíše inspirovaly ve své pozdější tvorbě i Exupéryho.
 • Studoval na jezuitském gymnáziu a již v dětství skládal různé básně a zajímal se o letadla
 • Na začátku války roku 1914 se jeho matka stala ošetřovatelkou a rodina se přestěhovala do Švýcarska, kde Exupéry maturoval.
 • Vždy se zajímal o literatur, rád o ní diskutoval a poté se dostal i do společnosti literárních nadšenců, kde se seznámil s Louisou Vilmorinovou, kterou si následně vzal.
 • 1921 nastoupil na povinnou vojenskou službu a na svou žádost byl přidělen k letectvu, nejprve byl pouhým mechanikem, ale poté získal průkaz civilního i vojenského pilota. Roku 1923 měl ale vážnou nehodu, po které se chtěl k létání vrátit. S tím ale jeho snoubenka nesouhlasila a tak došlo k rozchodu.
 • 1926 debutoval svou první povídku Letec
 • Byl jmenován velitelem stanice Juba na západním pobřeží Afriky. Diplomatickými schopnostmi a velkorysou povahou dokázal zlepšit místní napjaté vztahy se Španěly. Třináct měsíců, které zde prožil, zužitkoval ve své knize Kurýr na jih. Dále byl jmenován rytířem Čestné legie
 • Přivydělával si reportážemi -> Byl vyslán na reportáž do Španělska, kde tou dobou zuřila občanská válka
 • V druhé světové válce se stal kapitánem na letišti v Toulouse, kde mu lékaři nechtěli kvůli jeho stavu létat, ale on si to nakonec prosadil.
 • 1944 vzlétl z Korziky a z letu se už nevrátil. Byly nalezeny trosky jeho letounu ve Středozemním moři a nikdo netušil, co se stalo. O pár let později se k jeho sestřelení přiznal německý letec, který prohlásil, že kdyby věděl, že v letadle sedí jeho oblíbený spisovatel, nikdy by nestřílel. Toto přiznání však není potvrzeno žádnými dokumenty.

 

Další díla:

  • Letec – první povídka
  • Kurýr na Jih – při cestách do Afriky
  • Noční let – při hledání kamaráda, který se ztratil při přeletu And
  • Země lidí – během rekonvalescence po letové havárii
  • Válečný pilot
  • Dopis rukojmímu
  • Malý princ – filozofická pohádka
  • Citadela (nedokončeno)

 

Literárně-historický kontext

 • Exupéry žil v letech 1900 – 1944, řadíme ho tedy do 1.poloviny 20. století. Byl francouzským válečným pilotem (témata jeho tvorby) a spisovatelem, za 2.světové války je roku 1944 sestřelen. Jako autora ho řadíme do „Světové literatury 1. poloviny 20.století“
 • francouzský realismus -> meziválečná próza => nenávist vůči válce, osobní děsivé prožitky z ní
 • 1918-38 doba neklidného příměří mezi válkami, kniha vydána roku 1943
 • Po celém kontinentu probíhají revoluce a o novém rozvržení Evropy rozhoduje Versaillský systém
 • Dochází k rozšiřování fašismu a k souboji mezi demokracií a totalitními režimy
 • Hospodářská krize vyústila v politiku appeasementu a Německo stále sílí.
 • Společnost je ovlivněna zejména nástupem totalitních režimů a hospodářskou krizí

 

Další autoři tohoto období:

 

Rozbor díla: Malý princ

Literární druh a žánr

 • Druh: epika (próza)
 • Žánr: filozofická pohádka

 

Hlavní myšlenka:

 • Co je důležité je očím neviditelné. Správně vidíme jen srdcem

 

Téma – Námět – Motivy

 • Téma: problematika současného světa – touha po moci a penězích, objevování nových věcí
 • Námět: vzpomínka na dětství, vlastní zkušenost ztroskotání letadla na Sahaře s jeho přítelem
 • Motivy: rozdílný svět dětí a dospělých (dospělí nechápou, jak to mají děti těžké)

 

Kompozice

 • Chronologická – na začátku a na konci
 • Retrospektivní  – v princově vyprávění o návštěvě planet

 

Postavení vypravěče

 • vypravěč: ich-forma – začátek (sám autor), poté er-forma (vyprávění o malém princi)

 

Tematický plán

Hlavní téma:

 • Malý princ, kouzelná pohádková bytost, přichází na naši Zemi ze vzdálených vesmírných světů, aby se kdesi v africké poušti setkal s autorem tohoto příběhu a zjevil mu tajemství své podivuhodné životní pouti. Ale zjeví mu mnohem víc: tajemství čistého srdce, dobra a krásy.

 

Vedlejší téma:

 • Autor vypráví o nepochopení ze strany dospělých, o jejich neinteligenci a o tom, jak to děti mají s dospělými těžké (autor nakreslil hada, jak spolkl slona a nikdo to nepochopil).

 

Epizody:

 • Za epizody bychom mohli pokládat princovy návštěvy na různých planetkách. Tyto planetky navštívil a už se tam nikdy nevrátil. Přišel na to, že lidi kteří tyto planetky jsou poměrně pro život nedůležití a většina z nich myslí jen na sebe. Tito lidi, co potkal na planetkách při svých dobrodružstvích, charakterizují lidské vlastnosti i city.

 

Struktura literárního díla

Kompoziční složka

 • Román je na začátku a na konci psán chronologicky, část psaná retrospektivně a Ich-formou. Jedná se o  tu část, kde navštěvuje různé planetky, ta je psána retrospektivně (vzpomíná, vrací se do minulosti) Ostatní části psané er-formou. Dílo autor sám ilustroval.

 

Jazyk

 • Kniha je psaná převážně spisovnou češtinou, nespisovnou češtinu jsem zde nepostřehl (žádné nářečí, slang ani profesní mluva).
 • řeč přímá – objevuje se zde velice často. V této knize ani není tolik popsán děj, jako časté monology dvou postav, které mnohdy vedou k zamyšlení
  • (např.: „Tady je mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“)
 • nachází se zde i vnitřní monology – když malý princ uvažuje o své květině (růži)
  • (např.: Strašně by ji to mrzelo, řekl si, kdyby to viděla…)
 • řeč nepřímá – pokaždé když opouští nějakou z navštívených planetek
  • (např.: Dospělí jsou rozhodně moc a moc zvláštní, říkal si v duchu cestou.)
 • řeč polopřímá
  • (např.: Ptejte se: Spásl, nebo nespásl beránek květinu?)

 

Obrazná pojmenování

 • v této knize je možno najít mnoho obrazných pojmenování
 • Metafora: … stará opuštěná skořápka … tak se vyprávěč vyjádřil o princově mrtvém těle
 • Přirovnání: … klesl pomalu, jako padá strom …
 • Personifikace – jelikož se jedná o pohádku je zde personifikace velice častá – zvířata, květiny i věci se chovají jako lidé
  • (např.: … hvězdy se tiše smějí … vítr dlouho spal … studna zpívá …)
 • Hyperbola: … rychlík otřásl domkem výhybkáře … , … nekonečná poušť …
 • Epiteton: … chvějící se slunce …
 • Oxymóron: … Jste krásné, ale prázdné …
 • Zvukomalba: … zanechávaje za sebou lehký kovový šelest …

 

Místo:

 • Malý princ cestuje ze své planetky B612 na další planety a jeho cesta končí na Zemi

 

Doba:

 • Není určena, pravděpodobně 20. století

 

Hlavní postavy

 • Malý princ– princ bydlí na asteroidu o velikosti domu, kde tráví čas vytrháváním baobabů aby neproměnily jeho domov v prach. Malý princ opouští domov, aby viděl vesmír, při své cestě navštíví šest dalších planetek, každá obývaná jiným dospělým. Malý princ cestuje na tyto planety za poznáním a je velice udivem vším, co vidí. :
 • Celková charakteristika –  malé postavy, světlé vlasy, zvědavý, nikdy neodpoví na otázku, vždy trvá na své otázce, starostlivý, usměvavý, při setkání s pilotem ho žádá, aby mu nakreslil beránka
 • Pilot – postava Pilota představuje také vypravěče, tato postava je samotný autor Antoine de Saint-Exupéry. Pilot ztroskotává se svým letadlem uprostřed pouště v Sahaře, kde potkává Malého prince.
 • Král – vládne hvězdám a každý ho musí poslouchat, neboť jsou jeho rozkazy rozumné. Když se malý princ rozhodne odejít, jmenuje ho král svým vyslancem.
 • Domýšlivec – chce být obdivován všemi, ale žije na své planetce sám. Neslyší nic, co není projevem obdivu.
 • Pijan – pije, aby zapomněl, že se stydí, že pije.
 • Bysnysman – je neustále zaneprázdněný počítáním hvězd, o kterých si myslí, že jsou jeho. Přeje si je použít, aby mohl koupit více hvězd.
 • Lampář – žije na planetce, kde se den a noc střídají jednou za minutu. Bylo mu nařízeno rozsvěcet lampuv noci a zhasínat ji ráno. Lampář chtěl zůstat věrný příkazu, a tak rozžíná a zhasíná lampu každou minutu, bez odpočinku.
 • Zeměpisec – tráví všechen svůj čas tvorbou map, ale nikdy neopouští svůj stůl k dalším objevům.
 • Liška – Liška žádá, aby si jí malý princ ochočil, aby byla pouze jeho

 

Děj

Hlavní postavou knihy je Malý princ. Malý princ žije na své malé planetce společně s růží a třemi sopkami. Jednoho dne se rozhodne odcestovat ze své planetky a podívat se do jiných planet za cílem najít práci a ponaučení. Na své pouti po planetách potká mnoho postav. Seznámí se například s králem, domýšlivcem, pijanem, obchodníkem…, ale ze všech těchto planet odcestuje. Jako poslední navštíví Zemi, zde si ochočí lišku a seznámí se s pilotem, který havaroval v poušti uprostřed Sahary. Postava pilota představuje vypravěče a samotného Exupéryho. Osmý den po havárii dochází pilotovi voda a tak se společně s Malým princem vydávají hledat studnu. Studnu nalezli a pilot začal s opravou letadla. Malý princ se ztratil pilotovi z dohledu a náhle narazil na žlutého hada. Žlutý had na konci díla uštkne Malého prince a tím ho „vrátí na svojí planetku“. Pilot opraví letadlo a vrátí se mezi své přátele.

 

Navíc:

Okolnosti vzniku díla

 • Antoine de Saint-Exupéry v této knize popisuje ztroskotání pilota uprostřed pouště na Sahaře. Postavu pilota popisuje sám sebe a tudíž i jeho ztroskotání. Inspirací k příběhu mu bylo jeho samotné zaměstnání. Dílo Malý princ je věnováno Exupéryho manželce a nejlepšímu příteli Léonu Werthovi.

 

Celková charakteristika

 • Dílo Malý princ je nejznámějším literárním dílem Antoine de Saint-Exupéryho. Řadí se mezi nejslavnější pohádkové příběhy moderní světové literatury. Kniha je ilustrována samotným autorem a byla přeložena již do 180 světových jazyků. Řadí se také mezi 50 nejprodávanějších knih světa. Kniha pojednává o ztroskotání pilota na Sahaře, kde se setkává s Malým princem.

 

Vliv díla

 • Malý princ se stal nejoblíbenějším Exupéryho dílem, byl také zpracován ve filmovém muzikálu Lernera Loeweho, také zpracován operetně a animovaně. V současné době se používá jako povinná četba pro začátečníky francouzštiny. Příběhem je zcela odlišný od jiných pohádek, ve své podstatě není vlastně určen pouze pro děti, skrývá v sobě poselství pro všechny budoucí generace příštích staletí. Příběh se místy mění v tragický ráz a vyvrcholení má na samotném konci.
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.