Nana – rozbor díla k maturitě (3)

 

  Kniha: Nana

  Autor: Émile Zola

  Přidal(a): katka molatasova

 

 

 

 

 

Nana – Emile Zolla

-autorem byl Emil Zolla, francouzský představitel a zakladatel naturalismu

-měl zásluhu na liberalizaci politického života ve Francii

-v románech uplatňoval vědeckou metodu- popisovat jedince i společenské skupiny

– Zolla se inspiroval vědeckými objevy, podle něhož je člověk podmiňován dědičností a sociálním prostředím a životními podmínky

-hrdinu popisoval na základě pozorování reality a studií pramenů

 

Díla: Doktor Pascal

soubor románů- Zabiják, Nana, Břicho Paříže, Lidská bestie

 

Nana

-sociálně kritický román

– dílo z druhé poloviny 19. stol.

-autor vykresluje v díle mravy celé tehdejší společnosti (vykreslen kontrast mezi bohatými a chudými)

dílo se snaží velmi věrně zachytit nezkreslenou realitu.
Z knihy vystupuje pesimismus, jenž byl naturalistům vlastní.

 

prostředí: Francie -Paříž druhá polovina 19. stol.

prostředí- alkoholiků, kurtizán a divadelní prostředí (kde začíná děj celého příběhu) na konci díla začíná Prusko-francouzské válka

 

Historické období

dílo vzniklo v druhé polovině 19. stol. ve směru naturalismu

Toto období se ve Francii nazývá Třetí republika. V literatuře se již plně projevuje naturalismus, jehož založení se přičítá právě Zolovi. Tímto stylem se nechali ovlivnit mnozí francouzští a jiní autoři. Nejslavnějšími autory této doby byli kromě Zolly především Guy de Maupassant a Gustave Flaubert

 

určení dalších autorů stejného um. směru

Francie:

 

Gustave Flaubert

francouzský spisovatel, představitel naturalismu

vynikal v filozofické a psychologické analýze

tvorba: Paní Bovaryová, Salambo, Bouvard a Pécuchet

 

Guy de Maupassant

francouzský spisovatel, představitel naturalismu a realismu

tvorba: povídka Kulička, román Miláček, r. Příběh jednoho života

 

Čeští představitelé :

Vilém Mršťík  

spisovatel, dramatik, kritik a překladatel

překládal Zolu, Maupassanta

výsledkem bratrské spolupráce je drama Maryša, které je považováno za vrchol české realistické tvorby

spáchal sebevraždu

tvorba: drama Maryša, román Santa Lucia, román Pohádka máje, kronika Rok na vsi

 

Karel Josef Šlejhar

český naturalistický spisovatel

jeho dílo je charakteristické hlubokým pesimismem, čtenáře se snaží šokovat děsivými detaily

nejčastěji píše o životě na vesnici, který líčí v těch nejhorších barvách

tvorba: Dojmy z přírody a společnosti, Kuře melancholik, Lípa, Peklo

 

Naturalismus – je to krajní směr realismu

– je umělecký směr, který se snaží zachytit nezkreslenou realitu

 

rysy naturalismu:                    

– Naturalismus klade velký důraz na detailní popis prostředí i situace,

-naturalismus zobrazuje něčím výjimečné osoby na rozdíl od realismu, ve kterém hlavní postavu představuje průměrný člověk

– Hlavní postavy jsou určitým způsobem zvláštní. Trpí fyzickou nebo psychickou poruchou

– tvrdí, že člověk je podmíněn dědičností a sociálním prostředím

 

období v českých zemích:

V česku probíhá 3 fáze národní obrození- kulturní období

– doba mezi dvěma revolucemi: 1830 a 1848

-v literatuře převládá romantismus (Mácha)

– povzbuzovat národní sebevědomí, vychovávat k vlastenectví

 

– představitele:

Karel Jaromír Erben
– novinář: Pražské noviny
– sběratel: lidové slovesnosti (pokračovatel Čelakovského)

– sbírka Kytice (1853)české báje, formou klasické balady

 

postavy:

Nana-neobvykle krásná, přitažlivá prostitutka Díky řadě milenců se dokáže vyšplhat ze špíny až na vrchol společnost Je nevyrovnaná, marnivá a neví, co chce, často střídá pocity i nálady. Myslí si o sobě že je  hodná, obětavá a soucitná- chce od ostatních obdiv a úctu

Zoe-věrná společnice. Věří v Naninu dobrotu

Hrabě Muffat-Jeden z Naniných milenců infantilní a snadno manipulovatelný.

Jiří Hugon– nanin mladý milenec který je naivní upřímný a nevinný, je do nany bláznivě zamilován ale ta ho bere pouze jako rozptýlení

Kompozice:  (Kompozice je způsob uspořádání, řazení textu, v čase a v prostoru)

-chronologická-dodržuje důsledně časovou posloupnost

 

Jazykové prostředky:

dílo psáno v er-formě (vypravování ve 3. osobě)

-zastaralé výrazy = archaismy (redingot)

-mluva Nany, pokud se nekontroluje, začne mluvit jako spodina, ve které vyrůstala, spokojená Nana se vyjadřuje jinak než rozzlobená Nana

– slangové, hovorové i vulgární výrazy ( např: Hnus ten Valerion, Ach ty mrcho …)

-přirovnání= metafora

– složité souvětí často využívá přímou řeč

– vyobrazuje kontrasty ( znetvořený obličej x zlaté vlasy)

  • naturalistické rysy- postavy formovány prostředím a dedičností
  • detailně popisuje ( prostředí, vzhled i psychologii postav )

 

Obsah děje:

Nana si první popularitu získává v divadle. Nehraje sice dobře, ale je krásná. Díky tomu si podmaní významné muže Paříže. Věrnou společnicí je hlavní hrdince komorná Zoe, která je schopna všechny její mužské návštěvy po domě rozmístit tak, aby se nepotkávaly. Později se Nana stane symbolem zla, přičemž vše, s čím má co do činění, je nakonec zničeno. Na své milence klade stále nové požadavky, takzvaně je „vycucává“, až jsou mnohdy dohnáni na samé dno. Z dřívějšího vztahu se kurtizáně narodil syn Ludvíček, ten však později umírá na neštovice. Poté, co se Nana dozví, že zemřel i jeden z jejích milenců, prodává svůj majetek v dražbě a odjíždí z Paříže, kde na ni po nějakém čase všichni zapomínají. Nana se však vrací zpět a zde také podlehne neštovicím.

Další podobné materiály na webu: