Odpoutaný Prométheus – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Odpoutaný Prométheus

Autor: Percy Bysshe Shelley

Přidal(a): Martina Hladíková

 

 

Percy Bysshe Shelley (1792-1822)

 • Anglický básník.
 • Je představitelem Titanismu (literární postoj, ve kterém autor vyzvedá hrdinský, osamělý a beznadějný vzdor osamělého hrdiny proti bohům, anebo se tak sám stylizuje. Objevuje se v literatuře od romantismu až do počátku 20. století. Postoj je použit i v tomto díle.)
 • Pocházel z bohaté rodiny.
 • V dětství byl šikanován pro svůj dívčí vzhled.
 • Nedostudoval univerzitu, protože byl vyloučen pro své názory, které byly v té době nepřijatelné.
 • Žil se svojí manželkou (Mary Shelleyovou, autorkou Frankensteina) v Itálii.
 • Zemřel v mladém věku během mořské bouře.

Další díla:

 • Ozymandias, Óda na západní vítr, Skřivánkovi, Maska anarchie, Alastor, Adonis, Vzpouta Islámu, Triumf života

 

Obecně kulturní kontext:

 • 1. pol. 19. století

Romantismus

 • individualismus a důraz na city, prosazování občanských svobod
 • obdiv k přírodě, únik do fantasie a bájné minulosti
 • zasazování do neobvyklých míst jako jsou hřbitovy či zříceniny
 • vzniká nový typ hrdiny (často mívá rys autora)
 • postavy na okraji společnosti, prožívají nešťastnou lásku a často končí tragicky

Autoři této doby:

 

Odpoutaný Prométheus

 • Literární druh: Lyrické drama (lyrika = vyjadřuje pocity, nálady, city, není zde tak důležitý samotný děj; drama = divadelní hra určena k předvádění na jevišti)
 • Literární žánr: Veršované filozofické drama
 • Literární forma: Poezie (text psaný ve verších a slokách)

 

Téma:

 • Spojení mýtu o Prométheovi a utrpení Krista. Boj zla a dobra, svobody a otroctví. Inspirací byla starořecká báje o Prométheovi. Na rozdíl od původní báje Prométheus se nepodvolí a hrdinně vzdoruje do poslední chvíle. Oslava lásky, života a krásy. Představy autora o svobodném životě člověka.

 

Motivy:

 • Mýtus, boj, hrdinství, vytrvalost, život, záchrana, svoboda.

 

Kompozice:

 • 4 jednání
 • Chronologický děj
 • Krátké scénické poznámky, které jenom stručně popisují prostředí a charakterizují postavy

 

Jazykové prostředky:

 • Spisovný jazyk
 • Verše rýmované i bez rýmu
 • Archaismy (slova zastaralá, jejíž názvy se už aktivně příliš nepoužívají, např. školmistr-učitel, šenkýř-hospodský)
 • Personifikace (věci a abstraktní pojmy získávají lidské vlastnosti a jednání – stromy šeptají, krok za krokem vcházela noc)
 • Metafory (přenášení podobnosti na základě vnější podobnosti – zub pily, hlava rodiny)
 • Oxymóron (spojení slov, které se navzájem vylučují – např. mrtvé milenky cit)
 • Kontrast
 • Symbolismus (jména sester Asie, Prométheus je symbolem šťastného života lidstva, Jupiter je představitelem božské vůle)

 

Postavy:

 • Prométheus– Je nespravedlivě potrestaný, přesto svůj trest pokorně přijímá. Je si jistý, že se dočká záchrany, a tak ničemu nevzdoruje. Vytrvale čeká na chvíli, kdy zase bude volný. I tak přivázaný ke skále zažívá těžké chvíle a touží zemřít, aby toto trápení ukončil. Je odpůrcem tyranie.
 • Asia– Prométheova milá. Pociťuje k němu velkou a skutečnou lásku. Velmi se trápí, když vidí trpícího Prométhea. Odvážně se vydává za Démogorgónem a doufá, že ji dokáže poradit a pomoct.
 • Jupiter – Tyranský bůh. Je zlý, krutý a netouží po míru, ale jenom po vlastní co největší moci. Chová se nepřátelsky.
 • Démogorgón – Bůh, který je velmi tajemný. Symbolizuje věčný život. Touží po míru a klidu. Dokáže zastavit Joviše tím, že ho zabije a zachrání tak celý svět.
 • Panthea a Iona – Sestry Asie. Jejich jména představují víru a naději. Stejně jako Asia mají velkou radost, když je Prométheus volný. Vesele s ním tančí a baví se.

 

Časoprostor:

 • Neurčený čas ani místo

 

Děj:

Prométheus musí být za trest, že urazil boha Joviše (2. pád od jména Jupiter), přikován ke kavkazské hoře. Prométheus trestu nevzdoruje a toleruje ho, přestože velmi trpí. Matka země a Prométheova dívka Asia spolu se sestrami Pentheou a Ionou se snaží mu těžké chvíle zpříjemnit. Zejména Asia se velmi snaží pomoci Prométheovi, aby již nemusel trpět. Navštíví boha Démogorgóna a snaží se dozvědět, zda bude Prométheus zachráněn. Démogorgón pomůže celému světu tím, že zastaví Joviše od jeho snahu zničit celý svět a Prométheus už nemusí být přivázán ke skále.