Renesance ve světové a české literatuře

literatura

 

Jméno: Renesance ve světové a české literatuře

Zařazení: Literární směry

Přidal(a): verymacik

 

Renesance

 • vznikla v Itálii koncem 13. a začátkem 14. století
 • u nás se rozvíjí v průběhu 16. a 17. století
 • rozmach buržoazie

 

Charakteristické znaky:

 • 1)   znovuzrození antiky (návrat k antické kultuře, uvolněnost, krása těla, … )
 • 2)   touha po vzdělání
 • 3)   kult rozumu a smyslů (x středověk – kult víry)
 • 4)   sebevědomí jedince, vlastní síla
 • 5)   rozvoj literatury v národních jazycích
 • 6)   architektura (odlehčenost, sgrafita, arkády, kopule, rotundy, ionské sloupy)
 • 7)   mnohostrannost umělců (sochaři, malíři, básníci v jedné osobě)
 • 8)   malířství (návrat k přírodě)
 • 9)   naučná literatura (cestopisy)
 • 10) humanismus = lidský (centrem všeho vědění je člověk)
 • 11) náboženství se reformuje
 • 12) zpřístupnění literatury širokým vrstvám (knihtisk)

 

Renesance ve světové literatuře

1) Itálie

 • Dante Alighieri (1265–1325)
  • Božská komedie – námět vychází z Bible, symbolizuje cestu za poznáním, líčí básníkovu cestu do pekla a přes očistec do ráje. Básník cestou hovoří s dušemi známých osobností (Vergilius – symbol vědění, Beatrice – symbol dokonalosti) a kritizuje soudobé společenské jevy.
 • Giovanni Boccacio (1313–1374)
  • Dekameron – útěk deseti mladých lidí (7 mužů a 3 ženy) z Florencie před morem, cestou si vypráví milostné příběhy (vyprávějí si je deset dní) – sbírka novel (rámcová novela, obsahuje 100 novel = 90 000 románů)
 • Francesco Petrarca (1304–1374)
  • znal se osobně s Karlem IV.
  • tvůrce sonetů = znělek (14 veršů, rozdělen do 4 slok: 2 kvarteta, 2 terčeta)
  • báseň: Má Itálie!
  • zpěvník: Sonety Lauře – lyrické milostné básně

 

2) Francie

 • Francoise Villon (1431–1463)
  • první „prokletý básník“
  • učitel na Sorbonně, za svoje básně byl odsouzen k trestu smrti
  • oblíbenou formou jeho básní je francouzská balada (dnes zvaná villonská balada)
  • Malý testament
  • Velký testament
 • Francois Rabelais (1495–1553)
  • Gargantua a Pantagruel – vypráví o dvou obrech – otci a synovi, o jejich dětství a výchově
 • Michel de Montaigne (1533–1592)
  • tvůrce eseje

 

3) Španělsko

 • Lope de Vega (1562–1635)
  • dramatik, vytvořil asi 1800 her
  • Fuente Ovejuna (Ovčí plamen)
 • Miguel de Cervantes Saavedra (1547–1616)
  • Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha – Vypráví o chudém šlechtici, který je pomatený četbou rytířských románů. Snaží se uskutečnit nereálný svět středověkých rytířů. Jeho protiváhou je jeho realisticky myslící sluha Sancho Panza – pikaresní román.

 

4) Anglie

 • počátky anglické renesance můžeme spatřovat v díle Geoffreye Chaucera – Canterburské povídky
 • William Shakespeare (1564–1616)
  • jeden z největších dramatiků, vytvořil 37 her, dají se rozdělit do tří kategorií:
  • 1. tragédie (ve verších):
   • Romeo a Julie
   • Hamlet, kralevic dánský
   • Mackbeth
   • Othello
   • Král Lear
  • 2. komedie ( v próze ):
   • Sen noci svatojánské
   • Zkrocení zlé ženy
   • Mnoho povyku pro nic
  • 3. historické hry:
   • Richard III., Julius Caesar, Jindřich VI.

 

5) Holandsko

 

6) Polsko

 • Jan Kochanowski
  • Trémy – sbírka sonetů

 

Renesance a humanismus v Čechách

 • konec 15. století – počátek 17. století
 • renesance se v pravém smyslu neprosadila, pouze v knížkách lidového čtení a zábavné próze
 • humanistická literatura se vyvíjela ve dvou směrech:
  • 1. latinská literatura
  • 2. česká literatura
 • Jan z Rabštejna
  • Dialogus – rozmluva čtyř šlechticů o soudobých politických poměrech
 • Buhuslav Hašistejnský z Lobkovic
  • Satira k sv.Václavovi – ostrá kritika soudobé šlechty
 • Viktorin Kornel ze Všehrd
  • předmluva knihy Jana ZlatoústéhoKnihy o napravení padlého
  • vynikl i jako právník – Knihy devatery
 • Řehoř Hrubý z Jelení
  • překlad Chvála bláznovství
  • překlady Cicera a Petrarcy
 • Mikoláš Konáč z Hodíškova
  • přeložil Bidpajovy bajky pod názvem Pravidla lid. života
  • Kronika Česká – české dějiny od příchodu praotce Čecha až po rok 1526 (mnohé historické nepřesnosti)
 • Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
  • cestopisy
 • Jan Blahoslav
  • biskup Jednoty bratrské
  • Gramatika česká
  • Filipika proti misomusům (proti nepřátelům vzdělání)
  • Muzika (hudební teorie)
  • Šamotulský koncionál (zpěvník bratrských písní)
  • Nový zákon (přeložil jej, stal se součástí Bible kralické)
 • Daniel Adam z Veleslavína
  • Kalendář historický
 • Mikuláš Dačický z Heslova
  • Prostopravda, Paměti