Romance pro křídlovku – rozbor díla (2)

 

Kniha: Romance pro křídlovku

Autor: František Hrubín

Přidal(a): Lucka

 

 

 

 

Autobiografické(zasadil to do prostředí,kde vyrůstal,také zažil 1.lásku,autor také František,jeho děda také mrtvici)

Druh:Poezie

Žánr:Poéma(rozsáhlejší lyrickoepická veršovaná skladba závažnějšího obsahu-zde láska a smrt),báseň má epické rysy,zároveň lyrika(citlivé vnímání přírody,popis teriny-milostné okouzlení),lyrické metafory

volné verše bez rýmů(v některých úsecích se ale i trochu objevuje) se blíží básni v proze

Časoprostor:Okolí řeky Sázavy(inspiroval se rodným krajem-v knize se nazývá vesnice,kde se odehrávají poutě,Lešany),1930-1961 (31 let)

Kompozice:Rozdělení do několika časových rovin(prázdniny 1930,poutě v Lešanech 1933 a 1934,rok 1961),není chronologicky uspořádána.Jednotlivé kapitoly jsou označeny přesným datem(21 datumů).František  a básník je tatáž osoba.V chlapcově přítomnosti se promítá budoucnost,což je vlastně básníkova minulost.

Jazyk:Ich formaSrozumitelný,není složitě zašifrovaný,sklouzává i k hovornosti-promluvy Tonky(nadávala i vodě-ty jeden parchante),zajímavé je,že je tam obecná čeština i básnické prostředky

Styl:rafinované obměňování a opakování některých úseků:Sedím v okně a bdím,musím bdít,sedím v okně s koleny u brady,bdím(když mu zemřel děda),Mých 20 let,dvacet zlatoploutvých ryb.

Motiv:Křídlovka

Vizuální stránka:začátek sloky je posunutý na konec předešlého verše

Romance:Autor vzpomíná na svou lásku(vzpomíná něžně a laskavě)-má však tragické vyústění-je to žalostná romance(možná by proto bylo lepší nazvat to balada-další kdo prohazoval názvy byl např. Jan Neruda

Obecně o díle: Časté kontrasty mezi:Život X smrt,touha X skutečnost,fyzická láska X veliká platonická láska,očekávaná smrt starého člověka X smrt mladého děvčete,prostředí přírody(klid) X Poutě (zábava) Poutě-veselí X osamocení,hledání něčeho jiného,kontrast lidských životů-veselý X smutný

Často také požívá: metafory,básnické přívlastky,paralelismus,symboly-břitva(symbol dospělosti)křídlovka,příroda-symbol koloběhu života,citlivé vnímání přírody

 

Postavy:

 František – Mladý kluk,který se rád toulá,otec by z něj chtěl mít ale učitele,fyzicky miluje Tonku,bláznivě miluje terinu,je hodný,stará se o dědečka,děj začíná,když je mu 20 let
Terina – prostá dívka od kolotočů; zamiluje se do Františka,ale umírá na záškrt
Viktor – také žije u kolotočů; chce si Terinu vzít za ženu,je to jakási tradice,že kolotočáři se berou mezi sebou
Tonka – starší žena; svádí Františka,ale je na něj hrubá
Františkův dědeček – starý muž; umírá a František u něho bdí

Vedlejší:Otec,Teta

Obsah:

Kniha je o 20letém Františkovi,po kterém chce otec,aby se stal učitelem,kdežto on se raději toulal a zažíval fyzickou lásku s děvčetem jménem Tonka,vždy se scházeli u řeky a užívali si náhodných doteků v proudech vody.Pro Františka to ale nebyla jen bezstarostná léta,protože se staral o dědečka po mrtvici,který už vůbec neřešil okolí,co slyšel,hned zapomněl,mluvil jen s nebožtíky,které znal zamlada,a tak Františkovi nezbylo nic jiného než  za ně odpovídat a starat se o něj,což bylo vcelku náročné,protože vždy zčistajasna začal křičet domů a František ho musel třeba o půlnoci obléct a jít s ním na procházku.

Celý příběh začíná tím,jak mu poprvé otec půjčí břitvu a František se tím stává dospělým.V Blešanech začala pouť,kde si vyhlídne František dívku od kolotočů,celých deset dní tam za ní chodí,nechává se vozit na kolotoči,ona k němu vždy přiskočí a užívají si to.Osmělí se jí oslovit až poslední den.Ona se ho zeptá,zda-li nemá holku,ale on to zapře a dají si pusu.Mezitím se dědečkovi udělá líp,procitne,po měsíci pozná Františka a zemře,František posílá otci telegram a běží se rozloučit s terinou.(1930).Po 3 letech se Terina vrací do Lešan,kde se více sbližuje s Františkem.Mezitím je hlídá Viktor(kluk od kolotočů,který si chce Terinu vzít).Jednou Terina přiběhne s třešněma v jeho čepici a nasadí si ji na hlavu,to Františka urazí,strhne jí ji z hlavy a hodí ji po ní.Chudák Terina neví,co si má myslet,sebere se a uteče.

Další rok 1934 ji František netrpělivě očekává,hrozně moc se na ni těší,ale když přijde,Viktor mu sdělí,že tu Terina není,že zemřela v zimě na záškrt.

V roce 1961 se František potká v hospodě s Viktorem,jedou do Lešan,kde zpívají a vzpomínají na Terinu.A tak se 2 sokové sblíží.

 

Když chce najít její hrob,tak mu hrobník řekne,že si tio pamatuje,ale ten hrob už tam není.

 

V průběhu celého příběhu Viktor hraje na křídlovku(na pouti,i na konci,když Terinu uctívají),což je symbol průběhu života,protože kolotočáři na ní hrají při narození,svadbách,pohřbech,provází je celý život.
Zfilmováno:Režie: Otakar Vávra,Čssr,1966,česká verze 84 minut

 

Literární kontext:

Romance pro křídlovku patří k pozdním dílům Fr.Hrubína-bilancování jednoho života,nešťastné lásky

Jeden z velikánů českého básnictví 20.st.,obecně se do žádného směru nezařazuje

-V roce 1956 na 2.sjezdu spisovatelů přednesl projev ve kterém kritizoval schématizmus tehdejší oficiální literatury a požadoval svobodu vyjadřování pro umělce

 

O autorovi: F.H. (*17.09.1910 – †01.03.1971)Narodil se v Praze, ale své mládí prožil v Lešanech v Posázaví. Studoval na několika gymnáziích v Praze, po maturitě (1932) se neúspěšně pokoušel vystudovat filozofii a pedagogiku na Karlově univerzitě. Od roku 1934 byl zaměstnán v Městské knihovně v Praze a později na ministerstvu informací. V roce 1946 se stal spisovatelem z povolání.

Roku 1939 se oženil, později měl dvě děti.

Výrazně se podílel na založení dětského časopisu Mateřídouška, v letech 1945–1948 ho redigoval.

Na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů (1956) spolu s Jaroslavem Seifertem odvážně kritizoval spojení literatury a politiky, zastali se zde nejen perzekuovaných, ale i zavřených spisovatelů. Toto vystoupení vedlo nejprve k zákazu literární činnosti, velice brzy mu bylo povoleno překládat a psát literaturu pro děti, jeho samostatná tvorba procházela různými obdobími zákazů a vydávání.

 

Jeho tvorba je široká-od básní lyrických(Hirošima,Zpíváno z dálky),přes lyricko-epické skladby(Proměna,Romance pro křídlovku),k dramatům(Srpnová neděle,Křišťálová noc) a prozám(Zlatá reneta).Považován za zakladatele moderní české poezie pro děti(Říkejte si se mnou,Špalíček pohádek,Dvakrát 7 pohádek)

Další podobné materiály na webu: