Světová renesance v literatuře (3)

 

 Jméno: Světová renesance

 Přidal(a): Sára

 

 

RENESANCE

 • ,,znovu zrození“
 • klade důraz na člověka na jeho rozum, schopnosti a poznání

 

ITALSKÁ RENESANČNÍ LITERATURA

Dante Alighieri

 • pocházel z Florencie, ale kvůli politickým názorům byl poslán do vyhnanství
 • jeho život i tvorbu ovlivnila láska k Beatrice (zemřela za mlada na mor)
 • Dílo: Božská komedie – 3 dílná, epická báseň, hrdina je sám autor, který zabloudil ve světě (temném lese) a pronásledují ho 3 šelmy = lev-pýcha, pardál-smyslnost, vlčice-lakota, zachrání ho básník Vergilius a provází ho peklem a očistcem, Vergilius jako pohan nesní do ráje, proto na zbytku cesty doprovází Beatrice

 

Francesco Petrarca

 • označován za básníka lásky a pozemského života
 • jako diplomat navštívil dvůr Karla IV.
 • Zakladatel sonetu neboli znělky
 • celé své dílo věnoval dívce Lauře
 • Dílo: Zpěvník (sonety Lauře) – sbírka milostné lyriky o radosti i zklamání o štěstí i bolesti

 

Giovanni Boccaccio

 • z Florencie
 • prozaik, zakladatel novodobé prózy – novely
 • Dílo: Dekameron – soubor 100 novel, které si po 10 dnů vypráví 7 dívek a 3 muži na útěku z Florencie před morem, převládá v ní láska a nevěra, kritika mravů, chamtivosti a hlouposti a žena je rovna muži

 

FRANCOUZSKÁ LITERATURA

Francois Villon

 • moderní evropský básník
 • pravděpodobně pocházel s chudých poměrů
 • několikrát utekl šibenici
 • pro svou neochotu smířit se soudovou společností a pro její kritiku je označován za ,, prokletého básníka“
 • Dílo:
  • Závěť – velký testament
  • Odkaz – malý testament
  • = dvě básnické sbírky, upřímné, inspirované vlastním životem

 

Francois Rabelais

 • představitel humanismu, původně kněz, mnich a lékař
 • prozaik, zaměřil se na lidské chyby a lidské zlo
 • Dílo: Gargantua a Pantagruel – román o dvou obrech, kdy se autor vysmívá všemu, co brání člověku plně žít, prosazuje svobodné názory, zdravý rozum a optimismus

 

Michel de Montaigne

 • pocházel ze šlechtické rodiny
 • zakladatel eseje
 • originalita autorova zpracování
 • Dílo: Eseje – úvahy z autorova osobního života, o životě, lásce, přátelích apod.

 

ŠPANĚLSKÁ RENESANCE

Lope de Vega

 • básník a prozaik, především dramatik, odmítal rozdělení na komedii a tragédii
 • vytvořil tzv. Španělskou komedii, ve které pomocí veršů spojoval tragiku s komedií
 • svoje hry označoval jako komedie pláště a dýky
 • Dílo: Ovčí pramen – hra o vesničanech, kteří zabíjí rytíře, zneužívající svou moc, ale nikdo z nich vraha nevydá

 

Miguel de Cervantes y Saavedra

 • básník, prozaik a dramatik
 • pocházel z chudé šlechtické rodiny, kvůli penězům vstoupil do armády
 • nevydržel žít na jednom místě, proto upustil rodinu, a nakonec zemřel sám 1616
 • Dílo: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha – román o španělském rytíři tzv. Hidalgo (chudý venkovský šlechtic), stárnoucí, rytíř “smutné postavy“, chce dobýt slávu, aby získal srdce vysněné krásky, společně se sluhou Sancho, kterému slíbí ostrov, se vydávají na cestu, ke konci pochopí, že všechno, co viděl byly pouze halucinace

 

ANGLICKÁ RENESANCE

Thomas More

 • politik, právník, spisovatel
 • odmítl uznat krále za hlavu církve a byl popraven, později prohlášen za svatého
 • Dílo: Utopie – filozofický spis o ideálním státě, kde jsou si všichni rovni
  • utopie = prozaický žánr, děj se odehrává ve vysněném budoucím světě

 

William Shakespeare (1564-1616)

 • autor 36 her a sonetů
 • dramatik a básník
 • narodil se ve Stratfordu nad Avonem, odešel do Londýna, kde se věnoval divadlu a stal se spolu majitelem divadla Globe, po požáru divadla se vrátil zpět do Stratfordu, kde i zemřel
 • ve svých hrách píše o pozemském životě se všemi jeho vlastnostmi
 • Dílo:
  • Zkrocení zlé ženy – komedie o hubaté Kateřině, která nemůže najít ženicha
  • Sen noci svatojánské – komedie s pohádkovými motivy
  • Richard III.
  • Jindřich IV.
  • Romeo a Julie – romantická komedie
  • Hamlet – tragédie
  • Othello – tragédie o žárlivosti