Světová renesance v literatuře

 

 Jméno: Světová renesance

 Přidal(a): jeti52

 

 

RENESANCE

 • poznávání světa, objevování vesmíru, knihtisk, řemeslná výroba, kompas, rozvoj hospodářství
 • důraz na vzdělávání, umění, kulturu, přepych (znovuzrození antiky)
 • vznik v Itálii v 15. století
 • humanismus (lidskost) = ideový proud, který klade důraz na člověka a na jeho pozemský život
 • objev perspektivy, architektura využívá sloupy, obdélníková okna, trojúhelníkový štít (tympanon, nad vchodem), arkády, sgrafita (psaníčka nebo figurální)
 • Jiný pohled na ukřižování Ježíše Krista než v gotice – větší znázornění utrpení, realističtější ztvárnění.
 • V hudbě použití polyfonie

 

Architektura

Filippo Brunelleschi

– florentský dóm – symbol renesance

– označuje se jako největší renesanční architekt

 

Giordano Vasari

– malíř

– sepsal životy renesančních umělců

 

Sochařství

Donatelo

 

Malířství

Botticelli – obraz Zrození Venuše

Leonardo da Vinci

– studium přírodních věd, anatomické studie, architektura, technika strojů, …

– obraz sv. Jeronýma, Dívka s hranostajem, Poslední večeře (freska v Miláně),

Mona Lisa, madony

 

Zaalpská renesance

Heronýmus Bosh

– fantazijní scény

– obraz Zahrada pozemských rozkoší

Albrecht Düner

– malíř a grafik

– dřevoryt Adam a Eva

– Apokalyptičtí jezdci (nejdramatičtější okamžiky lidstva)

– obrazy Melancholie a Růžencová slavnost (vystavená v Praze)

Lucas Cranach – Německo

Hans Holbein – Německo

Petr Brugel – Holandsko

– scény se spoustou postav, náměty z venkovského života

– obraz Venkovská svatba

 

POČÁTKY RENESANCE V ITÁLII

Dante Alighieri (1265 – 1321)

 • kněz, politik, řada spisů o politice, jazykovědě, …
 • byl v protipapežské straně à vyhnanství z Florencie

Božská komedie – rozsáhlý duchovní epos, náboženský námět s dějem, alegorie

– o Beatrice – Danteho první láska, která zemřela

– Peklo, Očistec a Ráj (všechny 3 části mají 33 zpěvů + úvod –

– dohromady 100)

– Peklem a Očistcem provádí Vergilius (renesanční prvek, návrat k antice)

– Nebem provádí Beatrice

– Peklo je tvořeno devíti kruhy hrůzy, střídání trojverší a – b – a  /číslovka 3

 

Francesco Petrarca (1304 – 1374)

 • působil na dvoře Karla IV., básník, politik
 • básně s duchovní tematikou, básně milostné (které sám považoval za méněcenné)
 • Canzoniere (Sonety pro Lauru) – zpěvník

– milostné verše, sbírka rozdělena na dvě části – Za Lauřina života a Po Lauřině smrti

 • SONET – specifický žánr lyrické poezie

– skládá se ze 4 slok – 2 čryřveršové, 2 tříveršové

– 1. sloka – Teze, 2. sloka – Antiteze, 3. a 4. sloka – Synteze

 

Giovanni Boccaccio

 • bohatý šlechtic, který vedl rozmařilý život
 • Dekameron – kniha, která obhajuje veselý život, obsahuje 100 povídek (novel)

                           – rámcová kompozice (v rámci jednoho příběhu se vypráví příběh jiný)

                           – většinou milostné nebo humorné příběhy s překvapivou zápletkou

                           – skupina mladých lidí, kteří prchají z Florencie před morem à každý den si

                              vypráví 10 příběhů a tím si zpříjemňují své putování

 

POČÁTKY RENESANCE V ANGLII

Geoffrey Chaucer

 • Povídky canterburské – povídky, které si vypráví poutníci, kteří putují k hrobu sv. Tomáše

– vypravěči povídky vypráví hostinskému

– poutníci (vypravěči) si vzájemně zasahují do vyprávění

– milostné, legendistické, lidové vyprávění

 

POČÁTKY RENESANCE VE FRANCII

François Villon

 • příjmení Villon podle příbuzného, který ho vychoval, existuje málo informací o jeho životě
 • stal se bakalářem, později mistrem
 • nevyhýbal se alkoholu a světským radovánkám, peníze si opatřoval nelegálními způsoby à vězení, ale dostal se z něj – díky svým básní byl oblíbený ve vyšších kruzích … poté se připletl do rvačky – svého soka zabil a musel opustit Paříž
 • Villon byl považován za jednoho z tvz. prokletých básníků – ti byli nepochopeni společností a jejich dílo předbíhalo dobu
 • za svého života napsal několik set básní – Závěť (Velký testament)

– 8 veršů – všechny básně mají stejný rytmus

– Villon shrnuje svůj život

Odkaz (Malý testament)

– francouzská balada

– 4 sloky, 4. sloka = Poslání

– jeden refrén, který se opakuje na konci každé sloky

 

VRCHOLNÁ RENESANCE V ITÁLIII

Lodovico Ariosto

 • Zuřivý Roland (z původní Písně o Rolandovi)

epos, nadpřirozené jevy, atd.

 

Michelangelo Buonarroti

 • spisovatel, malíř, sochař a architekt
 • psal SONETY

 

Niccolo Machiavelli

 • politik, filozof
 • Vladař – politické pojednání, že stát má být řízen silnou osobností a zastávalo názor, že „účel světí prostředky“ à Machiavelismus – směr, který vyznávali novověcí vladaři a diktátoři např. Hitler
 • Mandragora – divadelní hra, satirické komedie, kritika společnosti, kritika nerovného manželství starého advokáta a jeho mladé krásné ženy
 • zvláštní tvar komedie v divadle – „commedia dell ´arte“

– hry, které měly pouze naznačenou osnovu a herci improvizovali přímo na jevišti, němly přesný text, jen hudbu a charaktery postav zůstávaly stejné

 

VRCHOLNÁ RENESANCE VE FRANCII

Piere de Ronsard (1524 – 1585)

 • člen básnické skupiny Plejáda
 • formálně dokonalá lyrická poezie
 • ódy, elegie, sonety, milostná poezie
 • Sonety Pro Helenu

 

François Rebelais

 • všestranný renesanční člověk, kněz, lékař, filosof, nejlépe v próze ztělesnil francouzskou renesanci
 • vtipy, slovní hříčky, prosazuje program humanismu
 • Gargantua a Pantagruel

– „Kronika královské rodiny obrů“

román, jedna velká satira, kritizující soudobou společnost, jazyk na vysoké úrovni

– na druhé straně jazyk vulgární

– terčem satiry je také církev

– cílem má být zveličení špatných lidských vlastností a obrech

– pařížská vysoká škola dílo odsoudila a Rebelais se musel skrývat

 

 

Michel de Montaigne

 • šlechtic, filosof, politik, diplomat
 • nový literární žánr – ESEJ (eseje = zkusit)

= stať, která pojednává o odborném tématu uměleckým způsobem

 

VRCHOLNÁ RENESANCE V NIZOZEMSKU

Erasmus Rotterdamský

 • procestoval celou Evropu, …, byl „světoobčan“
 • Chvála bláznovství

zamyšlení nad společností, kritika tehdejší školy, kterou odsuzuje, ale sám je velkým zastáncem všeobecného vzdělání

 

VRCHOLNÁ RENESANCE VE ŠPANĚLSKU

 1. – 17. století – zlatý věk španělské literatury

– z části již ovlivněno barokem

Pikareskní román – hlavní hrdina je tzv. pikaro (obyčejný inteligentní, bystrý člověk, se selským rozumem – musel se různě vypořádat se životem)

 

Lazario z Tormesu – neznámý autor, první pikareskní román

 

Miguel de Cervantes y Saavedra

 • jeho otec byl ranhojič – Cervantes pocházel z prosté rodiny, základní vzdělání
 • v boji proti Turkům přišel o ruku, byl zajat do Alžíru do otroctví na 5 let – jeho rodina ho nakonec vykoupila, oženil se s mladou dívkou, ale manželství pro něj nebylo, nějakou dobu vězněn za obvinění z vraždy
 • Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

– pikareskní román, hlavní hrdina (rytíř) tvoří nerozlučnou dvojici se svým sluhou Sancho Panzou (pikaro – bystrý člověk, typický sedlák- malý, tlustý)

– Don Quijote četl bláznivě rytířské romány à vydal se do světa konat rytířské skutky spolu se svým sluhou Sancho Panzou, Quijote je tak poblázněný rytířskými romány, že si myslí, že bojuje s nepřátelským vojskem (např. mlýny a ovce)

– postava Quijote se stala světovou, jako člověk, který „jde hlavou proti zdi“, bojuje za nějaké své ideály, …

 

Lope de Vega

 • šlechtic, 1800 divadelních her
 • drama pláště a dýky (s náměty lásky a cti)
 • prolínání tragiky s komikou
 • Ovčí pramen (Fuente Ovejuna)

 

Tirso de Molina

 • Šlechtic, kněz působící v Portugalsku a Americe, dramatik
 • Sevillský svůdce a kamenný host

– zpracování pověstí o Donu Juanovi

 

Pedro Calderón de la Barca

 • přechod mezi renesancí a barokem
 • Dáma skřítek (renesanční optimismus a humanistické motivy)
 • S láskou nejsou žerty

 

VRCHOLNÁ RENESANCE V PORTUGALSKU

Luís de Camões

 • Lusovci

rozsáhlý cestopisný epos po vzoru Vergiliovy Aeneidy, prvky humanismu, historické, zeměpisné, astronomické a námořní poznatky

– hlavní hrdina – Vasco de Gama je líčen jako potom Lusovců, kteří založili Portugalsko

 

VRCHOLNÁ RENESANCE V ANGLII

 • – 17. stol.
 • Alžběta I., založení anglikánské církve, alžbětinská renesance, alžbětinské divadlo

 

Edmund Spenser

 • Královna víl
 • oslava královny Alžběty v básních

 

Christopher Marlowe

 • vládní agent královny Alžběty, předchůdce Shakespeara
 • Tragická historie o doktoru Faustovi

– zpracování pověstí o Faustovi formou dramatu

 

William Shakespeare (1564- 1616)

 • minimálně 36 divadelních her
 • narodil se a zemřel ve Stratfordu
 • jeho dílo se dělí do 3 částí: první část – komedie a historické hry (Zkrocení zlé ženy, Kupec benátský, Veselé paničky windsorské, Sen noci svatojánské, Večer tříkrálový, …)

druhá část – tragédie (Macbeth, Hamlet, Othello, …)

třetí část – pohádkové hry (Zimní pohádka, Bouře)

Shakespearovy sonety

 • první dvě sloky – 5 veršů
 • třetí sloka – 4 verše

pouze tři sloky

 

Básně mají podobná témata jako jeho dramata