Světová renesance v literatuře (2)

 

 Jméno: Světová renesance

 Přidal(a): Shadowmoon

 

 

Poč. 14.stol – poč. 17. Stol.

 • Rozvoj věd
 • Vliv objevů
 • Vznik v Itálii
 • Zasahuje do spol. vývoje, kulturního a politického
 • epocha, umělecký směr
 • humanismus je složka renesance
 • myšlenkové hnutí a názor

 

Znaky:

 • Znovuzrození antiky
 • V popředí nauková literatura(cestopisy,životopisy…)
 • Víra v člověka jako jedince(smysl, rozum,sebevědomí)
 • obracen od boha k člověku
 • Rozvoj literatury v národních jazycích
 • Touha po pravdivém poznání člověka,pozemského života

 

Itálie:

Dante Alighieri

 • 1265-1321
 • Vyhnanec,kritik
  • Božská komedie
   • 3 části(peklo,očistec,ráj)
   • Vychází z bible
   • Forma: duchovní epos

 

Giovanni Boccaccio

 • 1313-1375
 • Zakladatel novodobé prozy
  • Dekameron
   • Forma: novela
   • Soubor 100 novel
   • 3 muži, 7 žen uteče před morem

 

Francesco Petrarca

 • 1304-1374
 • Básník lásky a pozemského života
 • Vliv na Kollára, Machara,Nezvala,Vrchlického
 • Sonety Lauře
  • Milostné verše často o nenaplněné lásce
  • Forma:sonet
  • 14 veršů(4+4+3+3)

 

Ludovico Ariosto

 • 1474-1533
  • Zuřivý Roland

 

Torquato Tasso

 • 1544-1595
  • Osvobodný Jeruzalém

 

Niccolo Machiavelli

 • 1469-1527
 • Machiavelismus-nemorální politici,prosazení zájmu za každou cenu
  • Mandragora
   • Nejvýznamnější dílo ital. Dramatu(komedie)

 

Francie:

Francois Villon

 • 1431-1461
 • Psal poezii
 • Lyrik,bohém,1.prokletý básník
 • Vliv na Nezvala, Vrchlického, Mahena, písně Voskovce a Wericha
  • Malý testament, Velký testament
   • Závěť,odkaz
   • Kritika společnosti, obraz vlastní bídy
   • Forma: francouzská balada

 

Michel de Montaigne

 • 1533-1592
 • Tvůrce eseje
  • Úvaha,stať o otázkách vědeckých,uměleckých,filozofických
  • Autorova originalita ve zpracovaní

 

Pierre de Ronsard

 

Francois Rabelais

 • 1494-1553
 • Satirik,kritik

 

Španělsko:

 • Zlatý věk španělského písemnictví
 • 2 typy románů
  • Rytířský:
   • Středověké rytířské látky(nejdůležitější děj.složka ne už etika)
   • hrdinské činy,napětí, rytíř, svět fantazie( Don Quijote)
  • Pikareskní:
   • Dobrodružný román,
   • Šibal(pícaro z ŠJ)-podnikavost, vynalézavost,podvod
   • Služby u pánů-satira společnosti
   • (Lazarillo z Tormesu)

 

Lope de Vega

 • 1562-1635
 • Dramatik
 • Zavedl pravidlo 3 jednot
  • Jednota Děje, místa, času
 • a rozlišení na komedii, tragedii
  • Fuente Ovejuna
   • Ovčí pramen-název vesnice
   • Vrcholné drama
   • Obraz odboje proti útisku a zvůli

 

Miguel de Cervantes y Saavedra

 • 1547-1616
 • Účast v boji, kde přišel o levou ruku
 • Při návratu zajat piráty, vykoupen po 5 letech
 • Zbytek života žil v chudobě
  • Vliv na Dyka,Vančuru,…
 • Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha
 • 2díly
 • Rytířský román
 • Don Quijote-šlechtic,snílek
 • Úmrtí-uvědomuje si že žil iluzemi
 • Cesta španělským venkovem
 • Postava komická i tragická

 

 Anglie:

 • Rozkvět za královny Alžběty
 • Alžbětínské drama
  • Největší rozkvět dosáhlo drama( Alžbětinské drama)
  • Pojem označuje vrcholné období anglického divadla
 • Divadla:
  • dřevěné budovy,kruhového tvaru bez střechy
  • Hrálo se za denního světla
  • V ženských rolích mladí chlapci
  • Nejvýznamnější představitelé:Shakespeare, Marlowe

 

Christopher Marlowe

 • 1564-1593
  • Tamerlán Veliký

 

William Shakespeare

 • 1564-1616
 • Největší anglický dramatik
 • Shakespearovské drama
 • Vliv na mnoho umělců
 • 38 div.her, 154 sonetů
 • Překlad Hilský
  • Romeo a Julie
  • Kupec benátský
  • Jindřich IV