Světová renesance a humanismus

literatura

 

Jméno: Světová renesance a humanismus

Zařazení: Literární směry

Přidal(a): Tereza

 

SVĚTOVÁ RENESANCE A HUMANISMUS

 • Datace: 14.— 17. stol.
 • Kolébka: Itálie

 

Společensko-historický kontext:

 • od konce 13. stol. » zásadní společenské změny v Evropě
 • rozvoj měst: nárůst měšťanstva » potřeba obchodu » rozvoj věd
 • příklon k lidskému rozumu a vědě
 • vyšší úroveň vzdělanosti
 • nové vynálezy
  • vynález knihtisku — 1450 — Johannes Gutenberg
 • objevy v astronomii
  • Mikuláš Koperník
  • Giordano Bruno
  • Galileo Galilei
 • zámořské plavby
  • Kryštof Kolumbus – 1492 objevení Ameriky
  • Fernão de Magalhães — 1. obeplutí zeměkoule
 • krize středověké církve (vyvrácení geocentrismu)
  • snahy o reformaci — M. Luther
  • církevní učení zkoumáno rozumem
 • inspirace antickou kulturou
 • renesanční kultura — přiblížení k člověku
 • ideálem — všestranně zaměřený umělec a vědec = renesanční člověk

 

Základní znaky uměleckého směru

RENESANCE = myšlenkový a umělecký proud

 • z fr. renaissance = znovuzrození
 • oslavuje důstojnost člověka jako individua
 • odvrací se od naděje na posmrtné vykoupení » orientace na plně prožitý pozemský život
 • věří v rozum
 • brána ze střredověku do novověku

HUMANISMUS = myšlenkový směr

 • Z fr. humanus = lidský
 • smysl a rozum X kult víry
 • základní zásada: ad fontes — „k pramenům
 • důraz na přirozenou rovnost všech lidí před Bohem
 • racionalismus

 

Základní znaky literárního období:

 • duchovní tematika ustupuje
 • ústup latinsky psané literatury — vzniká literatura v národních jazycích
 • rozvoj literatury nejen mezi učenci, ale i mezi lidovými vrstvami
 • renesanční lit. odráží protiklady doby
  • optimismus X tragický smutek
  • blahobyt šlechticů X bída a těžký život obyčejných lidí
 • v popředí: nauková literatura
 • otázky lidské existence

 

Literární žánry:

 • Původní středověké žánry:
 • Středověké žánry s novým obsahem/charakterem:
 • Žánry užívané v antice:
 • Další žánry:
  • cestopisy, životopisy, tragické spisy

 

Přehled významných autorů a děl:

ITÁLIE (přelom 13. a 14. stol.)

 • Dante Alighieri
  • stoupenec protipapežských sil — vyhnanství
  • Díla:
   1. Božská komedie — žánr: básnická epopej
   2. Nový život
   3. O monarchii
 • Francesco Petrarca
  • „otec humanismu”
  • Z politických důvodů vypovězen z města
  • odešel do fr. Avignonu — byl vysvěcen na kněze
  • Díla:
   • Zpěvník = Sonety Lauře — žánr: soubor básní
   • Afrika — žánr: epos
 • Giovanni Boccaccio
  • životopisec Danta
  • psal zábavné příběhy s milostnou tématikou
  • Díla:
   • Dekameron — žánr: soubor sta novel (s rámcovou kompozicí) / kniha “krve a rozkoše”
   • Život Dantův — žánr: biografie
 • Niccolo Machiavelli
  • vyslancem v mnoha zemích, život strávil nakonec ve vyhnanství
  • machiavellismus — politika prováděna bez ohledu na morální principy (účel světí prostředky)
  • Díla:
   • Vladař — žánr: politický traktát / řeší zde absolutistickou monarchii
   • Mandragora — žánr: vzdělávací komedie / kritika pověrčivosti
 • Lodovico Ariosto
  • Dílo:
   • Zuřivý Roland — žánr: hrdinský epos / čerpá z díla Píseň o Rolandovi
 • Tommaso Campanella
  • autor utopie
  • filozof, humanista, obviněn z kacířství — odsouzen na 27 let v žaláři
  • Dílo:
   • Sluneční stát — žánr: utopie

 

FRANCIE (15.-16. stol.)

a) POEZIE

 • Francois Villon
  • prokletý básník — psal otevřeně o smrti
  • tulák, bohém, často vězněn, 10 let vyhnanství
  • Díla:
   • Odkaz (Malý testament) – žánr: sbírka básní
   • Závěť (Velký testament) – žánr: sbírka básní — forma tzv. francouzské balady
    • Francouzská (Villonská) balada – 3 delší strofy + dozpěv
   • Balady v žargonu
 • Pierre de Ronsard
  • lyrik skupiny Plejáda — poezie vysokého stylu, dokonalé formy
  • Svou generací nazýván „princ básníků”
  • Díla:
   • Lásky — žánr: básnická sbírka
   • Sonety Heleně — žánr: sbírka sonetů

b) PRÓZA

 • Francois Rabelais
  • humanista
  • Dílo:
   • Gargantua a Pantagruel — žánr: dobrodružná pentalogie, renesanční román / satira středověké církve, velké množství vulgarismů
 • Michel de Montaigne
  • svým myšlením ovlivnil řadu osvícenců
  • jeden ze zakladatelů žánru esej
  • Dílo:
   • Eseje — žánr: esej

 

NIZOZEMSKO

 • Erasmus Rotterdamský
  • největší humanista své doby
  • jeden z největších představitelů zaalpské renesance a humanismu
  • považován za předchůdce reformace – snaha o přetvoření církve
  • Dílo:
   • Chvála bláznivosti — žánr: satira

 

ŠPANĚLSKO

 • období „zlatého věku” španělského písemnictví
 • V této době — Španělsko nejmocnějším státem západní Evropy
 • španělská kultura — nedokázala se zcela oprostit od vlivu církve
 • 2 nové typy románů
  • rytířský — prozaické zpracování středověké rytířské epiky; upřednostněn děj
  • pikareskní (ze šp. pícaro = šejdíř) — raná forma dobrodružného románu
 • Miguel de Cervantes Y Saavedra
  • vrcholný představitel zlatého věku španělského písemnictví
  • Dílo:
   • Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha — žánr: rytířský román, parodie
    • Literární forma: próza
    • Literární druh: epika
    • Literární žánr: rytířský román, parodie
    • Hlavní postavy:
     • Don Quijote – naivní, lehkomyslný, hodný, není moc zdatný, chudý, poblázněný, upřímný
     • Sancho Panza – důvěřivý, naivní, trpělivý, upřímný
 • Lope de Vega
  • největší dramatik zlatého věku španělské literatury
   • odmítal pravidlo 3 jednot, nebo rozlišování komedie/tragédie
   • specifický dramatický útvar: španělská komedie (tragické i komické prvky)
  • tvůrce komedie pláště a dýky
  • Díla:
   • Ovčí pramen (Fuente Ovejuna) — žánr: španělská komedie
   • La Dorothea
 • Tirso de Molina
  • žák a přímý pokračovatel Lope de Vegy
  • uvedl na scénu postavu Dona Juana
  • Dílo:
   • Sevillský svůdce a kamenný host — žánr: komedie
 • Anonym: Lazarillo z Tormesu — první pikareskní román

 

PORTUGALSKO

 • Luis de Camoes
  • největší portugalský básník
  • Dílo:
   • Lusovci — žánr: epos

 

ANGLIE

 • vrchol anglické renesance » alžbětínské divadlo
 • Geoffrey Chaucer
  • první velký anglický básník, první básník novověku
  • vliv na tvorbu mělo setkání s Boccaciem a Petrarcou
  • Dílo:
   • Canterburské povídky — žánr: soubor povídek s rámcovou kompozicí
 • Christopher Marlowe
  • hry zobrazují titánské hrdiny
  • psal blankversem = 5stopý jamb, nerýmovaný verš
  • Dílo:
   • Doktor Faust (Tragická historie života a smrti doktora Fausta) — žánr: tragická komedie
 • Thomas More
  • představitel humanismu
  • Dílo:
   • Utopia — žánr: utopie
 • William Shakespeare
  • největší anglický i světový dramatik
  • spolumajitel, dramatik a herec divadla The Globe Theatre
  • plně renesanční autor
   • díla zcela světské
  • psal blankversem (viz Marlowe)
  • 3 období tvorby
  • 1. období — do r. 1600
   • vznikají komedie, historické hry s náměty z anglických a starověkých dějin a první tragédie
   • komedie: Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Kupec benátský, Veselé paničky windsorské, Večer tříkrálový
   • hry: Jindřich IV., Jindřich V., Jindřich VI., Julius Caesar, Richard II., Richard III.
   • romantická tragédie: Romeo a Julie
  • 2. Období (1601 — 1608)
   • obrat v tvorbě — vyprchává optimismus
   • životní zklamání, pesimismus
   • trágedie: Hamlet, princ dánský; Othello, Macbeth, Král Lear, Antonius a Kleopatra
  • 3. Období po r. 1608
   • naděje, smíření a vyrovnání
   • romantické hry: Cymbelín, Zimní pohádka, Bouře
   • Sonety
  • Znaky shakespearovského dramatu:
   • Komedie
    • spletitý, složitý děj
    • záměna osob
    • vítězství spravedlnosti, dobra a lásky
    • cílevědomost, půvab postav
   • Tragédie
    • nedodržena jednota místa, děje a času
    • obraz pozemského života
    • postavy žen — samostatně rozhodují o svém životě
    • příčina — lidská vášeň nebo náhoda
    • komické prvky nejsou ostře odděleny od tragických
    • prvky řecké mytologie

 

UMĚNÍ

 • prostorová perspektiva
 • téma přírody
 • detailnost

Malířství

 • Leonardo da Vinci
  • Mona Lisa
  • Poslední večeře
  • Dáma s hranostajem
 • Sandro Botticelli
  • Zrození Venuše
  • Primavera
 • Michelangelo
  • Stvoření Adama
  • Poslední soud

Sochařství

 • Michelangelo
  • David
  • Pieta

Architektura

 • sgrafita = je malířská technika dekorování zdí ornamentální i figurálními náměty
 • Michelangelo Buonarrotti
  • kupole baziliky sv. Petra v Římě
 • Raffael Santi
  • Athénská škola (nástěnná malba)

Hudba

 • polyfonie – vícehlas (např. Giovanni Palestrina)