Těžká hodina – rozbor díla k maturitě (6)

 

Kniha: Těžká hodina

Autor:  Jiří Wolker

Přidal(a): Lusia

 

 

JIŘÍ WOLKER

1900-1924, představitel proletářské poezie, součást sdružení Devětsilu

-narodil se v Prostějově v měšťanské rodině, vystudoval gymnázium a odešel studovat práva do Prahy, na jaře 1923, když se připravoval na zkoušky, propukla u něj tuberkulóza, léčil se v Tatranské Poliance, avšak léčba nebyla úspěšná, koncem roku 23 si ho rodina odvezla domů, kde 23. Ledna 1924 zemřel

-český básník, studium filozofie a práv

-napsal si vlastní epitaf. Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se ít. Dřív než mohl srdce k boji vytasit, zemřel mlád 24 let.

-po smrti se stal symbolem a opěvovaným národním básníkem

-roku 1925 se v avantgardním časopise Pásmo objevuje nepodepsaný článek Dosti Wolkera (autoři: např.: Halas, Seifert)

 

Díla:

Host do domu 1921, sbírka, vitalismus, láska k obyčejným věcem, optimistický pohled, ovlivněn poválečným optimismem, chlapecký ideál harmonického života, metafory, personifikace, zdrobněliny

O milionáři, který ukradl slunce- próza, moderní pohádka, milionář si koupí slunce, zavře ho ve svém pokoji, slunce mu propálí dům, on v něm uhoří= je potrestán za svůj hanebný čin

Básně z pozůstalosti- odraz básníkovy nevyléčitelné nemoci, loučení se světem

 

Pohádky: sociální aspekty, moderní pohádky, vystupují zde prostí lidé jako knihař, kominík, děti, chybí tradiční znaky (např.: čarodějnice), o bohatých vrstvách, které si myslí, že smí vše

 

Proletářství: hlavní znak je revolučnost, kolektiv (= třída), píše ve jménu dělnictva, je lepší mít názor, jako mají ostatní, nevystupuje jednotlivec, ale vystupují jako celek, boj za lepší společnost, obhajoba revolucí, víra v lepší budoucnost- chtění jít dopředu==) marxistické umění, umění má být tendenční= obhajuje a propaguje politické myšlenky v literatuře

 

Devětsil (správně Svaz moderní kultury Devětsil), sdružení levicových avantgardních umělců, založen 5. 10. 1920 Praha, hlavními iniciátory: Vladislav Vančura, Karel Teige (Jaroslav Seifert)- kolem těchto se seskupili mladí studenti a začali propagovat novou tendenci v umění, smysl Devětsilu= pořádat kulturní akce, dát prostor recitaci, divadlu, vydávat almanachy

Wolkerovy balady= úsilí o epiku, v Erbenových baldách je člověk trestán za překročení etických norem, ale přitom se ani zdaleka neuvažuje o jakékoli změně koloběhu věc, tak naopak Wolkerova poezie je přímou výzvou ke zvrácení dosavadního řádu. Ve svých verších nekonstatoval, ale revoltoval, bouřil

 

TĚŽKÁ HODINA (1922)

První stejnojmenná báseň je svědectvím o změně- srdce chlapecké (pohřbíváno) se mění v srdce muže (ruce a mozoly, statečnost)

-soustřeďuje se na mravní a sociální balady např.:

Balada o nenarozeném dítěti- dělnický pár, nemohou si dovolit děti a tak žena musí jít na potrat

Balada o snu- dělnické prostředí sní o novém prostředí, sociální balada, není o vině a trestu, ale o chudých lidech doplácejících na špatnou společnost, pochmurný děj

Balada o očích topičových- topič v elektrárně oslepne kvůli topení a pak ho kvůli tomu propustí

U rentgenu

Balada o námořníku-tradiční balada o vině a trestu

Tvář za sklem

-autor opouští idylické pojetí světa, ztratil optimismus a naivitu

-22 básní, téma: upozornění na bídu a těžkou práci dělníků

-chce stavět spravedlivější svět, díky pevnému a statečnému přesvědčení

-názorově se přibližuje k proletářskému umění (komunismus)

-znaky proletářské poezie= rozdělený svět chudých a bohatých, o dělnících, fabrikách, časem vystřízlivění, vize lepší společnosti, pro lepší svět se musí zabít sny a realizovat je (zabij sen tím, že ho naplníš)

-sbírka proletářské poezie, autorova proměna, symboly práce, boje, činu- to má zlidštit svět, mizí idylický pohled na svět, Wolker se stává básníkem osudu proletáře (lidstva), místo soucitu nastupuje vědomí nespravedlnosti, s níž se nechce smířit, objektivizace, jedinec je členem kolektivu, směřování k epice, zájem o velkoměsto s jeho předměstími

-tradiční balady s mravním posláním (sociální, dramatické, zdůrazňující dějové prvky, bohaté na konflikty a obrazy osobních tragédií), mají přímočarý děj s jedním rozhodujícím dějovým momentem (zabití velkého snu), tragédie jsou výsledkem reálných společenských jevů, úvodní stejnojmenná báseň zobrazuje bolestný přechod z chlapeckých do mužských let

Další podobné materiály na webu: