Česká literatura mezi válkami – literární období

 

 Jméno: Česká literatura mezi válkami

 Přidal(a): Helena

 

 

 

 

Česká literatura mezi válkami

– zvýšená vnímavost iracionální a temné stránky lidského bytí, sociální otázky

– literatura ztratila vlastenecké poslání a rozvinula se její estetická funkce

– svoboda výměny názorů, různorodost literárních směrů a stylů

– překlady, rozšíření počtu nakladatelství

 

Próza

– proniká moderní lyrika, rozmach žurnalistiky (fejetony a reportáže)

– oslabení dějovosti, posílení estetické funkce

– utopické a varovné romány

– přitažlivá témata, skutečné příběhy, čtivý a přirozený jazyk

román nabyl na významu, objektivnější podání skutečnosti

 

Psychologická próza – vnitřní život člověka, odkrývá podvědomí, vnitřní monology, polopřímá řeč

Expresionismus – avantgardní styl, zobrazení skutečnosti prostřednictvím dojmů a prožitků, zkreslení reality

Utopická a fantaskní literatura – varování před rostoucí mocí lidí i státu, Karel Čapek

Baladická próza – střídání epiky a lyriky, nálady, pocity, příroda, prolínání mýtů se skutečností, pochmurný děj, končí tragicky

 

Poezie

– prosté a všechní věci, hodnota života a lidské práce

– ovlivněno vitalismem (= radost z života a z prostých věcí) a civilismem

– básníci se přihlásili k proletářské poezii = nutnost spravedlivého a společenského řádu, revoluční boje, sociální situace

– nový český básnický směr poetismus = chtěl osvobodit umění a společnost a učinit život šťastnějším, optimismus, hravost a radost

– hospodářská krize na začátku 30.let vnesla smutek a nejistotu

– příklon k surrealismu = osvobození mysli od rozumové kontroly, podvědomí a emoce, automatický text a volný verš

 

Drama

– prosazoval se expresionismus, oblíbený žánr groteska = satirické a výstřední, dobové mravy

– jevištní civilismus, obyčejný život, proniká avantgarda, činnost kabaretů

 

Jiří Wolker =nejnadanější představitel proletářské poezie

– raná tvorba je zaměřena na duševní proměnu mladého chlapce, na jeho lásky a sexuální zkušenosti

– ovlivněn dekadencí, pocit únavy a touhy po smrti

– poté začal psát radostněji, prosté životní zážitky, motiv přírody a domova

– sociální realita, rozpory a bída, touha po nápravě světa

Host do domu – optimismus, touha splynout s kolektivem, každodenní skutečnost, láska k prostým věcem, víra v budoucnost a harmonický svět

Těžká hodinaproletářská poezie, sociální motivy, protiklad chudoby a bohatství, touha po harmoničtějším světě, morálka a ukázněnost, obětavost

 

Vítězslav Nezval = dramatik, prozaik a překladatel, spolutvůrce poetismu

– počátky tvorby jsou ovlivněny proletářskou poezií (Most)

Pantomima, Absolutní hrobař

Básně noci – všech 8 básní je napsáno bez interpunkce, asociace a hra, fantazie, oslava tvořivé práce, symbol poetismu, vize nové kultury a života

 

Konstantin Biebl