Doktor Živago – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Doktor Živago

Autor: Boris Leonidovič Pasternak

Přidal(a): Michal

 

Zařazení:

  • Světová literatura 1. Pol. 20. Století – próza a drama

 

Doba:

-1914-1918 –1. světová válka → důvodem byl boj o nové rozdělení světa. Bojoval Trojspolek (Německo, Itálie, Rakousko -Uhersko) proti Trojdohodě (Francie, Anglie, Rusko).

-1917 – V Rusku byla velká říjnová revoluce v čele s Leninem

-1918 – konec války. Trojdohoda vyhrála. Rakousko -Uhersko se rozpadlo a 28.10.1918 vzniklo ČSR v čele s T.G. Masarykem. Vyvíjeli jsme se jako kapitalisti (každý je individuální) a politicky demokraticky.

-20. léta – v Itálii vzniká fašismus → rasistická teorie (upřednostňovaní své rasy)

nacionalistická teorie (upřednostňovaní svého národa)

antisemitická teorie (proti židům)

xenofobní teorie (odmítá vše cizí)

totalitní teorie (v čele stojí jedinec)

-1929-1933 – Velká hospodářská krize, která vzniká z nadvýroby

-1938 – Mnichovská dohoda → Rozhodlo se, že české pohraničí bude předáno bez boje Německu.

-1939 – Protektorát Čechy a Morava → Němci vstoupily do Prahy a obsadili ČSR

– Zavřeny VŠ → Jan Opletal zastřelen, ostatní studenty poslaly do Německa, kde vyráběly zbraně

-1942 – Atentát na Hendricha → Začalo období Heydrichiády (období poprav).

Lidice, Ležáky – muži postříleny, ženy odvlečeny do koncentračních táborů a děti poslali do Německa na převýchovu.

 

Umělecké směry

Vitalismus ( z lat. slova vita =život)

– reakce na válku, vyjádření radosti i z maličkosti

Civilismus

– obraz technické vymoženosti moderního života a světa, oslava všedních věcí

Futurismus

– obraz světa v pohybu, vznik v Itálii, odmítnutí všeho dosavadního

Dadaismus

– odpor k válce, pocit nesmyslnosti života, postaven na nahodilosti, z pocitu hrát si,

odpoutat se, obrazové básně Kaligramy

Kubismus

– ve výtvarném umění, vystihnout podstatu věci

Surrealismus

– využití obraznosti, fantazie, vyjádření subjektivních dojmů, fantazie a snů

– volný tok obrazů bez rozumové kontroly, tok myšlenek → vyjádřit mé já, mé podvědomí

Expresionismus

– opak vitalismu, stav člověka, který má strach ze života, pocit znepokojení

Proletářská

– Sociální rozdíly zobrazují ve společnosti

Další podobné materiály na webu:

    Prohledali jsme rozbory knih, slohovky, životopisy a všechnu další literaturu, ale nic jsme nenašli :-(.