Hamlet, kralevic dánský – rozbor díla (6)

 

Kniha: Hamlet

Autor: William Shakespeare

Přidal(a): 3liska

 

 

Williame Shakespeare (1564 – 1616)

 • Narodil se v městečku Stratford nad Avonou ve střední Anglii
 • Nejmladší ze tří sourozenců
 • Otec, John Shakespeare – dobře situovaný měšťan, působil v městské samosprávě, krátce byl rychtářem
 • Matku měl původem ze selského, kdysy zemanského rodu
 • O jeho mládí se nedochovaly žádné dokumenty, a proto je toto období jeho života vykládáno na základě hypotéz
 • Zdokumentován je pouze jeho sňatek s Annou Hathawayovou a narození jejich dvojčat( Hamnet a Judith), z nichž jedno zemřelo (syn Hamnet)
 • Neví se vůbec, kde pracoval, ani kdy a proč odešel z Londýna
 • Již před rokem 1592 působil v Londýně jako herec a spisovatel
 • Měl přístup do londýnských právnických kolejí i ke dvoru královny Alžběty I. (1533-1603), kde se hrály jeho hry.
 • Stal se spolumajitelem a dramatikem vynikající londýnské divadelní společnosti ‘Služebníků lorda komořího’, která od roku 1599 hrála v nové aréně ‘The Globe’.
 • V roce 1613 aréna ‘The Globe’ vyhořela a tím se symbolicky a vlastně i prakticky ukončila Shakespearova dramatická kariéra.
 • Shakespeare zemřel 23. 4. 1616 v rodném Stratfordu nad Avonou po oslavě svých narozenin, provázené veselou pitkou se svými kamarády Benem Jonsonem a Michaelem Draytonem.
 • Zajímavostí je, že v  tomto dni také zemřel slavný španělský spisovatel Miguel de Cervantes (1547-1616).

 

Díla

1) Historické hry

 • Jindřich IV. (1598-1600, Henry IV.), dva díly
 • Jindřich V. (1599, Henry V.)
 • Jindřich VI. (1591, Henry VI.), tři díly
 • Jindřich VIII. (1611, Henry VIII.)
 • Král Jan (1597, King John)
 • Richard II. (1596)
 • Richard III. (1593)

2) Komedie

 • Mnoho povyku pro nic (1599)
 • Sen noci svatojánské (1596)
 • Večer tříkrálový (1602)
 • Zkrocení zlé ženy (1594)

 

3) Tragédie

 • Hamlet (1604),
 • Julius Caesar (1599),
 • Král Lear (1606)
 • Macbeth (1606),
 • Othello (1605),
 • Romeo a Julie (1595)

 

Obsah

Když Hamlet spatří ducha, svého zemřelého otce, který mu vylíčí, jak ho zabil vlastní bratr nynější král Klaudius, je Hamletovi jasné, že mu nikdo neuvěří. Začne tedy předstírat šílenství. Jeho rodina a královský dvůr nejdříve považuje za příčinu neopětovanou lásku k Ofelii, ale posléze se král dovtípí, že mladý Hamlet zná pravdu. Proto se ho rozhodne poslat do Anglie s příkazem k popravě. Po té, co Hamlet omylem zabije nevinného Polonia, všichni souhlasí. Tuto lest však Hamlet odhalí, zachrání se, pošle popravit své průvodce a vrátí se do Dánska. Svou rodinu překvapí při tajném pohřbu Ofelie, která žalem po otci zešílela a následně se utopila. Její bratr Leartes za ní skočí do hrobu a naposled ji objímá. Hamlet udělá totéž a vzniká hádka. Na druhý den se koná souboj mezi Leartem a Hamletem, po záminkou sázky mezi králem Klaudiem a Leartem. V souboji sice vyhrává Hamlet nad Leartem a ještě před Leartovou smrtí se usmíří, ale umírá i omylem pitím patřícím Hamletovi otrávená královna Gertruda. Hamlet pak vlastní rukou zabíjí krále Klaudia a sám podléhá na následky zranění. V tu dobu přichází norský král Fortinbras, jako symbol vnešení klidu do země.

 

Charakteristika postav

Princ Hamlet – chytrý, odvážný, spravedlivý a po pravdě toužící mladík.

Královna Gertruda – ctnostná, věrná a oddaná svému manželovi.

Král Klaudius – lstivý, zrádný a po moci toužící bratrovrah.

Polonius – vždy věrný sloužící a milující a přísný otec.

Ofelie – žalem po otci Poloniovi zničená a láskou zklamaná dívka.

Leartes – syn bránící čest své rodiny a milující bratr.

Horacius– nejvěrnější Hamletův přítel a poddaný.

 

Autorův postoj

Dílo je plné nostalgie, smutku, žalu, bolesti a stezku po blízkých. Autor zde použil mnoho rozsáhlých úvah. William Shakespeare tímto psychologickým dramatem ukazuje stíny renesanční doby, jejího přebujelého individualismu a bezohledné touhy po moci, která se nezastavuje před intrikami a násilnostmi.

 

Kompozice díla

Tragédie o pěti dějstvích. Stíny a krize renesanční doby, původní konflikt rodinný a milostný přerůstá v obecné společenský konflikt s nadčasovaným významem. Bezohledná touha po moci se nezastaví před násilím a intrikami. Hamletův monolog – úvahy o smyslu života, lidské existence. Hamletův čin (pomsta) se v chaosu doby jeví jako marné, sebevražedné gesto, osamocený jedinec ve světě zločinu a intrik. Hamletovo chování odráží složitou situaci anglické společnosti na přelomu 16. a 17. stol.(¨boří se idealistický renesanční obraz člověka, společnost zmítána protichudnými myšlenkami a city.)

 

Hra se člení na akty, scény a výstupy.

– syžet = klasické drama má obvykle pětistupňové schéma:

– expozice = úvod – seznámení s prostředím a postavami

– kolize = zápletka – dochází ke konfliktu

– krize = vyvrcholení – vyústěním kolize

– peripetie = obrat v ději – řešení

– ukončení = katastrofa, happy end, smírné, rezignující(v antice – deus ex machina)

 

Jazykové prostředky

Pro toto drama jsou typické dlouhé filozofické monology, ve kterých se Hamlet zabývá otázkou lidské existence. Shakespeare v díle využívá vtipné a sarkastické poznámky, ale i vážné výstupy tragických postav. Objevují se i cynické poznámky, třeba u hrobníků na adresu zemřelé Ofélie. Sám Hamlet se vyskytuje ve dvou jazykových rovinách, v jedné je vážný, rozumný, v druhé rovině se snaží naopak vyjadřovat “šílenství”. Když Hamlet předstírá šílenství, tak hovoří ve dvojsmyslných slovních hříčkách, které jsou pro ostatní postavy většinou neprůhledné.

 

Figury:

Ať ve dne stání nemám, v noci klidu!

Ať v zoufalost mé naděje se změní! …anafora

už bude snazší. Příště ještě snazší.… EPIZEUXIS – opakování slova za sebou v jednom verši

 

Tropy:

Zvyk předělá a přírodu…personifikace

Dílo je většinou psáno blankversem, obohaceno o prózu a rýmy.

Próza= je tedy každý psaný text nepsaný ve verších. Jde tedy o běžnou, přirozenou formou psaného textu.

Další podobné materiály na webu: