Hamlet, kralevic dánský – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Hamlet, kralevic dánský 

Autor: William Shakespeare

Přidal(a): Britka, Baru

 

 

William Shakespeare

 • anglický dramatik, spisovatel
 • 3. syn rukavičkáře (john a Mary-rodiče)
 • vystudoval gymnázium a v 18 letech se oženil s o 8 let starší Annou Hathawayovou (3 děti)
 • 1582 – 95 tzv. ztracená léta (nevíme nic o jeho životě)
 • opustil ženu a děti, připojil se ke kočovným divadelníkům, hrál v různých londýnských divadelních společnostech-1592 v Londýně, s herci společnosti lorda kanovníka vybudovali The Globe Theatre (tvar amfitiátru, bez kulis a opony, kontakt s publikem, ženské role hráli chlapci, nakonec vyhořelo po 20 letech)-stal se spolumajitelem divadla
 • po vyhoření divadla Globe se S. vrátil do rodného města za manželkou a dětmi, kde zůstal až do své smrti (ženě odkázal nejlepší postel, majetek dceři Susanne)
 • Ve své době populární, pak zcela zapomenut, objeven Leningem na sklonku 18. století

Další díla

 • tragédie: Romeo a Julie, Othello, Král Lear, Mcbeth
 • komedie: Večer Tříkrálový, Zkrocení zlé ženy
 • historické: Richard II., Richard III.
 • tragédie: Antonius a Kleopatra,
 • pohádkové: Bouře, Zimní pohádka
 • sonety

 

Umělecký směr:

RENESANCE

 • vyjadřuje životní styl 15. a 16. století, je to především výtvarný a hudební směr, který se také snaží obnovit antické zásady
 • vzniká ve 14. století v Itálii a její vznik je podmíněn novými myšlenkami 

HUMANISMUS

 • literární a naukový směr, který hledá inspiraci v antickém umění, není spojen s určitou dobou

AUTOŘI

 • Giovanni Boccaccio
  • italský spisovatel, autor lyrických básní, novel a románů
  • je znám sbírkou 100 novel – Dekameron
 • Francois Villon (fransoavijon)
  • francouzský básník, 15. století
  • označován za prvního prokletého básníka a prvního moderního básníka
  • jeho básně jsou psány formou francouzské (villonské) balady, která se skládá ze 3 delších slok a dozpěvu, poslední verš 1. sloky se opakuje jako refrén v závěru dalších slok a na konci dozpěvu
  • Odkaz nazývaný též Malý testament – závěť, věnovaná přátelům. V krátkých ironických verších se loučí s nimi i s městem.

 

Rozbor díla: Hamlet, kralevic dánský 

 • Mladý dánský princ podezírá svého strýce, že úkladně zavraždil jeho otce, aby se mohl sám ujmout vlády a oženit se s bývalou královnou. Rozhodne se pomstít. Předstírá šílenství, hledá pravdu, propadá pesimismu, myslí na sebevraždu, přemítá o smyslu lidského života.

Literární druh: drama

 • Drama = drama děj přímo předvádí (např. na jevišti); každá postava promlouvá sama za sebe

Literární žánr: tragédie

 • Tragédie = divadelní hra s vážným obsahem a smutným koncem (hlavní hrdina obvykle zahyne)

 

Téma a motiv

 • Dramatické rodinné a milostné vztahy dánského prince Hamleta
 • Zrada, nenávist, pomsta, láska, lži, intriky

 

Kompozice

 • Členění do 5 dějství
 • chronologická

 

Jazyk a styl

 • kniha je psaná spisovným a srozumitelným jazykem (obsahuje i nespisovný jazyk)
 • dlouhá a složitá souvětí
 • filosofické úvahy o minulosti v kontrastu se soudy o každodenním životě
 • dobové narážky
 • patos i slovní hříčky
 • vznešená obraznost i hovorovost
 • archaismy
 • psáno blankversem
 • tropy a figury

 

Vypravěč, vyprávěcí způsoby a typy promluv

 • Přímá řeč postav
 • Ich – forma
 • Časté jsou Hamletovy dlouhé monology (hluboce úvahové), dramatické dialogy

 

Doba a místo děje:

 • Děj se odehrává v Dánsku na hradě Elsinor, počátek 17. století (autorova současnost)

 

Hlavní postavy:

 • Hamlet – dánský princ, syn zavražděného krále; spravedlivý a hrdý; je velmi spojen s oběma ženami, matkou i Ofélií; neustále uvažuje nad pomstou – nerozhodný; hodně filozofuje, přemýšlí nad lidskou existencí, o smyslu života; předstírá šílenství, ale je velmi chytrý, prozíravý, vypočítavý a moudrý
 • Král Claudius – bratr zavražděného krále; po jeho smrti se stává králem on (ožení se s matkou Hamleta); zlý, zákeřný a podlý; není schopný vládnout, ale je velmi ctižádostivý;
 • Královna Gertruda – matka Hamleta; vnitřně rozpolcená, je na straně dobra i zla
 • Ofélie – dcera Polonia; Hamletova láska; nedokáže se prosadit, skrývá svoji náklonnost k Hamletovi, zbabělá
 • Polonius – nejvyšší komoří; otec Ofélie a Laerta; až směšně oddaný králi; doplatí za svoji snahu zalíbit se životem
 • Horacio – Hamletův přítel; čestný a spravedlivý; je to harmonická osobnost, schopná soudit Hamletovo jednání a Claudiovu vinu
 • Laertes – Oféliin bratr, rozhodne se pomstít smrt svého otce

 

Obsah díla

1. dějství

 • Dánský král zemřel. Na trůn nastoupil Claudius, bratr krále, a zároveň se ožení i s královnou Gertrudou. Když se Hamletovi zjeví duch jeho otce, prozradí Hamletovi, že byl zavražděn Claudiem. Ten mu měl nalít jed do ucha, zatímco spal v zahradě.

2. dějství

 • Hamlet se rozhodne pro pomstu. Předstírá proto, že zešílel a snaží se přijít na to, kdo otce skutečně zabil. Poloniovi se zdá Hamletovo chování podezřelé a varuje svou dceru Ofélii před Hamletovou láskou. Hamlet, ve snaze odhalit králova vraha, pozve na dvůr kočovné herce a požádá je o zinscenování divadelního představení o vraždě krále.

3. dějství

 • Claudius během představení uteče a tak potvrdí slova Hamletova otce, že jej zabil. Hamlet nachází Claudia, jak lituje svých činů v kapli, a váhá, zda jej zabít. Pak se rozhodne povědět matce, že se mu zjevil otcův duch. Při rozhovoru s matkou, si všimne, že je někdo poslouchá za závěsem. Myslí si, že je to Claudius a tak špeha zabije. Místo Claudia ale zabije Polonia.

4. dějství

 • Claudius se bojí Hamleta, a proto jej posílá s Rozenkrantzem a Guildensternem do Anglie. Na cestu jim svěří Claudius dopis. Hamlet jej ale vezme a přečte si, že po příjezdu do Anglie má být popraven. Zamění tedy dopis za svůj a po příjezdu jsou popraveni jeho společníci. Hamlet se vydává zpět do Dánska se svým přítelem Horaciem. Mezitím v Elsinoru za nejasných okolností utone Ofélie, která se zbláznila po smrti svého otce Polonia a kvůli neopětované lásce k Hamletovi. Po cestě z Anglie se Hamlet zastaví u hrobníka, který kope hrob pro Ofélii.

5. dějství

 • Poloniův syn Laertes se chce pomstít a vyzve Hamleta na souboj. Laertas se ovšem spojí s Claudiem. Laertes má otrávený meč. Claudius zase nalije do vína jed. Víno ovšem vypije Gertruda a pozná, že měl Hamlet pravdu a umírá. Laertes zaútočí na Hamleta, ten mu ovšem meč vezme a Laerta zabije. Sám se ovšem zraní. Hamlet před svou smrtí ještě zabije Claudia a na samém skonu poprosí Horacia, aby světu vypověděl pravdu.