Kulička – rozbor díla k maturitě (6)

rozbor-díla

 

Kniha: Kulička

Autor: Guy de Maupassant

Přidal(a): katulka, MauserT

 

Guy de Maupassant

(5. srpna 1850–6. července 1893)

 • francouzský spisovatel, účastník prusko-francouzské války
 • představitel literárního realismu a naturalismu, námořnický úředník, redaktor
 • měl syfilis => deprese => pokus o sebevraždu, umírá v ústavu pro choromyslné

Další díla:

 

Literárně-historický kontext

Literární směr: realismus a naturalismus

Znaky směru: autor nevstupuje do děje, objektivita, naturalismus = extrémní realismus, nevyhýbá se ničemu

 

Čeští současníci:

 

Světoví současníci:

 

Rozbor díla: Kulička

Literární druh: epika

Literární forma: próza

Žánr: povídka

Námět: lidská cena

 

Hlavní myšlenka:

 • Lidé z nižších společenských vrstev (prostitutka) mohou morálně převýšit lidi z vyšších společenských vrstev, využívání druhých, obětavost, poukazuje na předsudky vůči prostitutkám, na odlišnost lidí dle bohatství

 

Téma

 • Hlavní: Zneužití prostého člověka vyššími vrstvami
 • Vedlejší: Život během války, rozdíly mezi společností, faleš

 

Motiv:

 • Různé společenské vrtsvy se scházejí v dostavníku, Kulička jde na křtiny

 

Kompozice:

 • povídka dělena na odstavce, popisný úvod, uzavřený závěr, chronologicky, rozsáhlá charakteristika postav

 

Jazyk díla:

 

Časoprostor:

 • čas – Prusko-francouzská válka, 1870
 • prostor – Francie, Normandie

 

Hlavní postavy:

 • Alžběta Roussetová – Kulička – prostitutka, kyprá, i přes svou práci má soudnost, dobré srdce
 • Jeptišky – stále se modlí, k ničemu se pořádně nevyjadřují, neutrální
 • pan a paní Loiseauovi – pán – vychytralý obchodník, paní – rázná a silná, rychle se rozhoduje
 • pan a paní Carré – Lamadonovi – pán je vážený člověk s pevným postavením, vlastní 3 přádelny, důstojník, manželka je drobná, roztomilá a hezká

 

Rozbor úryvku

Vytáhla z něho nejdřív porcelánový talířek, potom jemný stříbrný pohárek, a nakonec hlubokou mísu, v níž byla zalita ve vlastní šťávě celá dvě rozporcovaná kuřata; a v košíku bylo vidět ještě všelijaké jiné zabalené dobroty, paštiky, ovoce, zákusky, prostě zásoby, které si Kulička připravila na tři dny, aby nemusela jíst hospodskou stravu. Mezi zabaleným jídlem bylo vidět i hrdla čtyř lahví. Vybrala si kuřecí křídlo, začala ho způsobně jíst a přikusovala k němu chřupavou žemličku, jakým se v Normandii říká „régence“. Všechny pohledy byly na ni upřené. Vzápětí se rozšířila libá vůně a všichni začali chtěj nechtěj větřit; v ústech se jim vydatně sbíhaly sliny a v čelistech jim pod ušima bolestně cukalo. Nenávist přítomných dam k té holce vzrostla až k zuřivosti, málem měly chuť ji zabít anebo vyhodit z dostavníku ven do sněhu i s tím jejím pohárkem, košíkem a zásobami.

 

Téma úryvku:

 • Kulička odhaluje své zásoby jídla a ostatní začínají závidět

 

Umístění v díle:

 • Kolize

 

Jazykový rozbor úryvku:

 • Er forma, spisovný jazyk s archaismy
 • Archaismus – libá vůně
 • Výčet – dobroty, paštiky, ovoce, zákusky
 • Personifikace – sbíhaly sliny
 • Metafora – sbíhat sliny
 • Nářečí – régence toto není klasické nářečí, ale myslíš to dobře
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.