Maryša – rozbor díla k maturitě (5)

 

Kniha: Maryša

Autor: Alois a Vilém Mrštíkové

Přidal(a): N@A

 

 

 

Četla jsem realistickou dramu Maryšu, ktrou vytvořili bratři Mrštíkové. Nejdřív řeknu vám něco málo o autorech.

Životopisy

Alois Mrštík (1861 – 1925)

Starší bratr Viléma Mrštíka, narodil se v Jimramově 14. 10. 1861.Jeho mladším bratrem je Vilém Mrštík.Vystudoval reálku a učitelský ústav v Brně a od roku 1881 učil na školách v různých jihomoravských obcích. Od roku 1889 působil jako správce školy v Divákách u Hustopeče, kde žil až do smrti, poskytl domov svému bratrovi i otci a kde vytvořil všechna svá díla. S manželkou Marií bydleli přímo ve škole.Literárně Alois Mrštík přispíval do časopisu Vesna, Národních novin, Moravské orlice, Zlaté Prahy, Lumíra, Světozoru, Národních listů, Máje a dalších novin a časopisů. V letech 1907-10 bratři Mrštíkové společně redigovali Moravskoslezskou revue. Vrchol jeho díla je román Rok na vsi a společné drama Maryša. Zemřel 24. února 1925.

Dílo:

Dobré duše – soubor povídek

Maryša – drama, společné dílo s bratrem

Bavlnkovy ženy a jiné povídky – soubor vytvořený společně bratry

Rok na vsi – 9 dílů, románové kronika ze života vesnice Hrabůvky, kronika nemá pevnou kompozici, vypovídá o životě na tehdejší vesnici a jejích zvycích. Alois Mrštík měl konzervativní názory, neztotožnil se s přílivem kapitálu na vesnici a s porušením dobových tradic.

Hore Váhom – soubor povídek

Nit stříbrná – soubor povídek

 

 

Vilém Mrštík (1863 – 1912) 

Představitel českého dramatu 19. století se narodil 14. května 1863 v Jimramově v rodině chudého ševce. Jeho starším bratrem je Alois Mrštík. V roce 1869 se rodina přestěhovala do Ostravačic u Brna a potom v roce 1875 do Brna.Vystudoval gymnázium v Brně a potom v Praze, chtěl pokračovat ve studiích na malířské akademii, ale neměl dostatek finančních prostředků. Nastoupil tedy v Praze na práva, ale ty nedokončil a věnoval se plně literatuře a žurnalistice. Byl z bratrů ten průbojnější. V roce 1889 opustil Prahu a nastěhoval se k bratrovi do Divák u Hustopeče, kde Alois působil jako správce školy. Zde vytvořil všechna svá díla, s manželkou Boženou bydleli v domku vedle školy a zde také spáchal 2. března 1912 z nenaplněné umělecké ctižádosti a podlomeného zdraví sebevraždu. Literárně Vilém Mrštík přispíval do časopisu Rozhledy, Ruch, Česká revue, Česká Thálie, Hlas národa, Literární listy, Pozor, Zlaté Praha, Lumír, Světozor, Národní listy, Máj a dalších novin a časopisů. Byl významným literárním a uměleckým kritikem a překladatelem z ruštiny a francouzštiny.

Dílo:

Paní Urbanová – drama

Stíny – soubor povídek

Santa Lucia – román o tragickém osudu studenta Jordána, který plný nadějí jde studovat do Prahy, ale v bídě umírá na tuberkulózu

Obrázky – soubor črt z cest

Bavlnkovy ženy a jiné povídky – soubor vytvořený společně bratry

Pohádka máje – román, příběh studenta Ríši a lesníkovy dcery Helenky.

Babetta, Verunka a drobné povídky

Anežka – drama

Zumři – román ze studentského prostředí, měla to být rozsáhlá kronika, ale autor trpěl tvůrčí krizí, přišlo zklamání a smrt

 

Maryša byla literárně vytvořena ze skutečné postavy Marie Turkové z Těšan, která tímto způsobem se postavila proti manželství založeném na penězích.

Literární druh: drama

Literární žárn: realistické drama

“Je to drama o pěti jednáních s proměnou (třetí jednání je o dvě léta později než jednání první). Slouží ze 5 částí a 53 jednotlivých scény.

Kompozice: divadelní hra

” napsaná v formě scenáře.

Místo děje: Moravská dědina

Čas:v 19. století
Hl. myšlenka : rodiče toužící pro majetku mohou dítěti zkazit život
Jazyk : nespisovný= moravské (hanácké) nářečí
Hl. postavy : Maryša =mladá dívka, citlivá, je poslušnou dcerou svých rodičů.žije podle morálních a náboženských zásad, miluje Francka.

Vedlejší postavy: Lízal otec Maryši, Lízalká jeho žena, Rozára je jejich služka, Vávra je mlynář a potom se stane mužem Maryši, Francek je rekrut, koho se miluje Maryša, Horačka jeho matka, Strouhalka Maryšina teta, Strouhal její muž, Stařenka Maryšina babička, Hospodksý Franckův poručník a další nedůležité osoby.
CHARAKTER VEDLEJŠÍCH POSTAV:

–          Lízal, otec Maryšin, činí celkový dojem zchytralého a lakomého sedláka,bezcitný, vychytralý.

–          Jeho žena Lízalka je krutá, přísná.

–          Mlynář Vávra je vdovec,sebevědomý, zlý, krutý, agresivní

–          Rekrut Francek je vysloveně kladný typ pracujícího člověka,věrný, statečný.

 

 

Děj napsala jsem stručně,neboť zválšť obsah neni ani moc dlouhé.

Děj

Sedlák Lízal chtěl svoujedinou dceru Maryšu provdat za mlynáře Vávru (pro peníze), ale ona milovala chudého Francka.

Francek je odveden na vojnu. Maryšu nutí rodiče ke sňatku s mlynářem Vávrou, otcem tří dětí, který slibuje, že se o ni dobře postará. Jde mu hlavně o peníze, které dostane Maryša věnem, aby mohl zaplatit své dluhy.Vávra se začíná opíjet, nestará se o rodinu a soudí se se starým Lízalem o Maryšino věno. Lízal si konečně uvědomuje, za koho svou dceru provdal a odmítne mu peníze dát.Po návratu najde Francek Maryšu provdanou za Vávru a vidí jenom její utrpení. Připravuje plán společného útěku do Brna, kde našel pro sebe i pro Maryšu práci. Maryša odmítá.V rozčilení a opilosti chce Vávra Francka zabít, ale Maryša mu v tom zabrání. Ráno Vávra už po několikáté lituje svého chování a slibuje, že se polepší. Avšak Maryša mu už nevěří a ve chvíli zoufalství mu nasype do kávy jed a vzápětí se k tomu přizná.

MYŠLENKA DÍLA:

U  manželství bez lásky, které bylo uzavřeno kvůli penězům, nemůže být šťastné

U  zobrazuje majetkové rozdíly na vesnici –myslím že, pro statkáře jsou nejdůležitější peníze

Vlastní názor:

Líbilo se mi,bylo velice zajímavé, vyznívá pesimisticky a ji přes komplikovaní jazyk.Dopuručila bych zejména dívčatům, protože tohle bylo o životě Maryši, a taky pro ti kteří rádí čtou dramy.Konec byl strhující a překvapivý a jak podle koho dobrý, ale mírně nedokončený, protože by mě zajímalo, co se dělo potom.

 

Ukázka:

v Vávrova

Nevím proč. – Vzpomeňte si, tatínku, že ste Boha na mě volali, Bohem ste se zakládali, svatýho písma ste se dovolávali – jen abyste mě měli tady. Ani na pana faráře ste nic nedali a povídal vám už tenkrát, takový manželství že je proti Pánu Bohu, proti církvi svaté a proti všemu, co lidskýho je na světě, a přece ste provedli svó. Co ešče chcete? Co se stalo, stalo se – co se stane dál – vy budete mít na svědomí.

Vzdálený ozvuk ryze venkovské muziky melancholické melodie.

Lízal(zaraženě).

Co se může stát?

Vávrova

Ah – nic.

Další podobné materiály na webu: