Muži v ofsajdu – rozbor díla

rozbor-díla

 

 Kniha: Muži v ofsajdu

 Autor: Karel Poláček

 Přidal(a): Kristýna Hodonská

 

 

Karel Poláček

 • Narozen 22. 3. 1892 v Rychnově nad Kněžnou, úmrtí 21. 1. 1945 v Gleiwitz v Polsku.
 • Prozaik a novinář, jeden z našich nejvýznamnějších humoristů.
 • Narodil se do českožidovské rodiny. Jeho otec byl židovského původu a vlastnil obchod s koloniálním zbožím.
 • Studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, svá studia však nikdy nedokončil.
 • Dokonale znal prostředí maloměšťanského života, malých úředníků, řemeslníků a zázemí sportovních oddílů.
 • I přes jeho humoristickou tvorbu se neměl problém „vnořit“ do hlubšího tématu.
 • V Lidových novinách působil od roku 1922 jako sloupkař a fejetonista.
 • Díky působení v časopisu Štika se seznámil s Karlem a Josefem Čapkovými.
 • V druhé polovině 20. let se stal redaktorem časopisu Tvorba a humoristickém časopisu Dobrý den.
 • Kvůli jeho původu dostal mnoho zákazů. Nesměl chodit do kaváren, do kterých unikal před svým manželstvím a přišel i o práci v Lidových novinách a nesměl jakkoliv publikovat.
 • Roku 1943 byl transportován do terezínského ghetta. Z něj poté do koncentračního tábora v Osvětimi. Dlouho se spekulovalo o jeho smrti.
 • Až v 90. letech se našla svědkyně z východního Slovenska, která potvrdila, že Poláček nezemřel přímo v koncentračním táboře, ale na pochodu smrti při přesouvání do druhého tábora, v němž neprošel selekcí a byl popraven nacisty.

Díla

 • Bylo nás pět – humoristický román, psán očima dítěte, těsně před transportem do Terezína. Vypráví o životě ve městě a popisuje trable hlavního hrdiny a jeho přátel. Dílo se dočkalo i zfilmování, a to rovnou několikadílného seriálu, jenž se vysílá dodnes.
 • Edudant a Francimor – humoristický román určený dětské literatuře, popisující příběh dvou kouzelnických bratří, kteří uprchnou z loupežnického zajetí. Na jejich cestě prožívají zcela nová dobrodružství, zapeklité situace a objevují podivuhodné končiny.

 

Meziválečná literatura

 • světová válka poznamenala kulturní, sociální a politickou scénu.
 • Tvoří se nové směry a proudy:
  • Demokratický proud – v čele s Karlem a Josefem Čapkovými, uchylují se k pragmatizmu a přispívají do Lidových novin.
  • Sociální prózavliv marxistické filozofie ústí k založení strany KSČ roku 1921, kdy jsou spisovatelé plní idealismu. Po roce 1929 je mnoho autorů ze strany, pro nevhodné názory, vyloučena.
  • Katolická próza – hluboká víra v Boha. Úplný odklon od socialismu a politiky. Navrací se k historii Baroka, lyriky i dynamiky.
  • Ruralismuspodobné znaky, jako katolická próza. Rur značí půdu severovýchodních Čech. Motivy venkova a venkovského života, práce na vesnici a tradice.
  • Psychologická prózapopisuje prvky duševního života. Zamyšlení v sebe sama.
  • Expresionismus – tento proud se rozvíjel výhradně v brněnském časopisu Host. Na rozdíl od psychologické prózy popisuje i často velmi nechutné a sexistické
  • Poetismussměr české avantgardy. Prvky hravosti, popisující všední den.

Spisovatel

 • Karel Čapekdisponoval redaktorskou praxí, kterou zužitkoval při psaní jeho děl, na kterých se podílel společně s jeho bratrem Josefem Čapkem. Známé alegorické dílo Válka s mloky, již zfilmováno, čekající na svou premiéru roku 2021.

 

Rozbor díla: Muži v ofsajdu

Literární druh: Epika

Literární žánr: Humoristický román (z fotbalového prostředí)

Literární forma: Próza

 

Téma

 • Zobrazení maloměšťáckého života v běžných, každodenních životních situacích.
 • Autor se snaží vtipně upozornit na nešvary, které se objevují ve společnosti.
 • Příběh zachycuje chování dvou fotbalových fanoušků, ale každý jiného klubu (Viktora Žižkov X Slavia Praha).

 

Motivy

 • Fotbal, fotbalový zápas, fanoušci, hádka, svatba, láska, mezilidské vztahy, dítě, tajemství.

 

Kontext vydání díla

 • Vydán v době hluboké hospodářské krize, zajistil tak lepší životní podmínky Poláčkově rodině.

 

Kompozice

 • Dílo je psáno chronologicky.
 • Er-forma, členění do kapitol

 

Jazyk

 • Převážně spisovný jazyk, hovorová čeština, občas obecná
 • Jednoduché věty a krátká souvětí
 • Satira, groteska či jiné humorné prvky
 • Fotbalový slang, rozdílná mluva dle konkrétní vrstvy obyvatel

 

Časoprostor

 • Pražský Žižkov a okolí Letné kolem roku 1930.

 

Hlavní postavy

 • Emanuel Habásko – zkráceně Eman je synem krejčího. Otec ho kvůli smrti matky vychovává sám. Zatvrzelý fotbalový fanoušek Viktorie Žižkov. Vyučený truhlář, který ale práci moc nedá.
 • Richard Načeradec – fanoušek Slavie Praha. S Habáskem se dostane do sporu na fotbalovém zápase. Židovského původu, živnostník s vlastním obchodem s látkami a oděvy.
 • Hedvika Načeradcová – manželka Richarda.
 • Vdova Ouholičková – snaží se uhnat otce Emanuela. Představuje si s ním budoucnost. Ten o ní však nechce ani slyšet. Z tohoto důvodu se chce vdova pomstít.
 • Emilka Šefelínová – Dcera pana Šefelína, zamiluje se do Emana
 • Pan Šefelín – Emilčin otec. Neuznává fotbalový klub Viktorie Žižkov a tedy ani přítele Emilky

 

Děj

Krejčí Habásek vychovává a žije pouze se svým stejnojmenným synem, vyučeným truhlářem, kterému se však do práce moc nechce. Poflakuje se s kamarády a jako zatvrzelý fotbalový fanoušek (k čemuž ho vychovával jeho otec), chodí na všechny zápasy. Jednoho dne se nepohodne s Richardem Načeradcem, fanouškem Slavie, velmi hlasitě po sobě křičí, a oba skončí na policejní stanici. Když se Načeradec dozví, že nemá práci, zaplatí za něj pokutu, jinak by musel Eman do vězení, a dokonce mu nabídne pracovní místo u něj v obchodě. Tam si ho oblíbí Načeradcova manželka a současně se také sbližuje s Emilkou. S ní se seznámí, když jej paní Načeradcová pošle vyřídit jistý vzkaz do módního salónu. Vdova Ouholičková, opuštěná starší dáma, by chtěla žít s jeho otcem. Ten ji ale dost nevybírávým způsobem odmítá a vdova tak touží po pomstě. Otci Emílie, panu Šefelínovi, řekne, že Eman ml. udržuje s Emilkou vztah, i přes jeho zákaz. Její otec zuří. Když se však dozví, že je Emilka těhotná, chce Emana zabít. Přemluví jej až Šefelínova manželka, která jim vztah přeje. Eman se svatbou souhlasí a pan Šefelín jim nakonec požehná. V přípravách na svatbu nejvíce exceluje paní Načeradcová, která jim sehnala malý byt. Na konci jsou všichni spokojení, kromě vdovy Ouholičkové, která zůstává osamocena.

 

Inspirace dílem

 • Román byl ve třicátých letech uveden, jako stejnojmenný film.
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.