Obraz Doriana Graye – rozbor díla k maturitě (7)

 

Kniha: Obraz Doriana Graye

Autor: Oscar Wilde

Přidal(a): Buše

 

 

 

 

ZAŘAZENÍ AUTORA

–         Doba – Moderní umělecké směry ve světové literatuře

–         70. až 80.léta 19.století

–         Mezi směry nacházíme :

  • Symbolismus ( J.A. Rimband, S.Mallarmé,M.Maeterlincko,A.A.Block)
  • Impresionismus
  • Dekadence
  • Novoklasicismus( P.Valéry)
  • Unanismus
  • Vitalismus a civilismus ( E. Verhaeren)
  • Skupina Prokletí básníci ( předchůdce Ch. Baudelaire,P.Verlaine,S.Mallarmé)

 

O SPISOVATELI

–         Narozen 16.října 1854 v Dublinu

–         Nejslavnější anglická spisovatel

–         Dramatik,prozaik,esejista a básník

–         Dekadent

–         Vědomě šokoval anglickou společnost ( svými díly)

–         Žil bohémským životem,který můžeme přirovnat k životu hl.hrdiny Doriana Graye

–         Tvrdil,že každý člověk by měl svým životem vytvořit jedinečné umělecké dílo

 

ZNAKY DÍLA

–         Fantastický příběh

–         Tematizující otázky morálky,osobní zodpovědnosti a zkaženosti

–         Děj je zasazený do Anglie na přelomu 19.století

–         Příbeh připomíná díla H.de Balzaca ( Šagrénová růže) nebo R.L. Stevensova ( Podivný případ Dr. Jekkyla a pana Hyde)

–         „ dvojnický“ vztah mezi člověkem ( fiktivní románový hrdina) a jeho portrétem ( umělecké dílo)

–         Wilde bral umění za skutečnější než skutečnost samu

–         Není důležitý děj jako takový,ale vývoj hlavního hrdiny

 

ROZBOR DÍLA

–         Román s hororovými prvky

–         Kniha je rozdělena do 22 kapitol

–         Drobné dějové odbočky ( vyprávění o rodině Sibyli a Dorianových opatrovnících)

–         Děj se odehrává v Londýně v 19.století

–         Jazyk je spisovný a místy až archaický

–         Básnické popisy přírody

–         Poutavé dialogy,mnoho podnětných otázek a častá přímá řeč

 

DĚJ

Příběh o vztahu umění ,morálky a skutečnosti.

Malíř Basil Halward maluje obraz svého krásného a bohatého přítele Doriana Graye. Gray v něm brzo nachází přítele, který mu pomáhá vyznat se v Anglické společnosti té doby. Malíř

Se snaží zabránit setkání Doriana se svým přítelem Henrym Wottonem,protože je ten znám svou špatnou pověstí a odvážnými názory.

Po náhodném setkání Doriena a Henryho je však již vše zbytečné.

Dorian je Henrym a jeho revolučními názory přímo okouzlen a nechává se velmi ovlivnit. Henryho názory se úplně rozchází s tehdejší dobou. Nabádá Doriana k úplně jinému způsobu života, než se mu snaží vnutit společnost.

Dorian se strhává k životu plného erotiky,alkoholu,drog. Lord Henry Wottonen složí Dorianovi poklonu za jeho krásu,mládí a čistotu,ale zároveň mu připomene,že na rozdíl od něj,obraz nebude nikdy stárnout. To Doriana znejistí.

Dorian vyřkne přání,aby obraz stárnul za něj a všechny fyzické i duševní změny byly zachyceny na obraze. Nikdo ani sám Dorian netuší,že přání se naplní.

Zanedlouho poté se Dorian seznámí a  zamiluje do Sibyli Vanové,které kvůli němu později spáchá sebevraždu. Je to první chvíle,kdy se obraz změní a Dorianovi dochází,že se jeho přání plní.

Dorianových hříchů přibývá,když zabije stvořitele obrazu a zároveň jeho přítele.

Čím více hříchů Dorian páchá,tím více se obraz mění.

Doriana začnou trápit halucinace jím zavražděných lidí,jejich hlasy volající ho k nim a výčitky svědomí.

Ve vzteku,zoufalství a i díky příteli Henrymu,který již velmi zestárnul, Dorian probodne obraz nožem,je to však on,kdo padá k zemi mrtev.

Přání je tímto činem zlomeno a na obraze se opět ukazuje krásný,mladý a čistý Dorian Gray,zatímco k zemi mrtev padá starý,šeredný,zakrvácený stařec.

 

HL.POSTAVY

Dorian Gray

–          Nezvykle krásný mladík

–          Před seznámení s Lordem Henrym zcela nezkažený a dá se říci naivní

–          Později velice rozdvojená osobnost

–          Narcistický muž,který chce vše vnímat smysly

 

Lord Henry Wotton

–          Muž znalý života

–          Aristokrat ( hledí na společnost s vrhu)

–          Bohém

–          Rád manipuluje společností

–          Filosofuje

–          V díle manipuluje s Dorianem

–          Opovrhuje chudinou,ale i bohatou vrstvou

–          Svoji ženu příliš neuznává

–          Zcela proti maloměšťanství

 

Basil Hallward

–          Ceněný malíř

–          Autor obrazu Doriana Graye

–          Nezkažený společností

–          Snaží se do společnosti zapadnout a chovat se podle pravidel

–          Má svůj vlastní svět,kterým je pro něj paleta a jeho ateliér

–          Je naprosto okouzlen krásnou Doriana

 

Sibyla Vanová

–          Chudá mladá herečka

–          Zamilovala se do ještě nezkaženého Doriana

–          Ten se do ní zamiloval také

–          Spáchala sebevraždu po hádce s Dorianem ( první změna obrazu)

 

–          Oscar Wilde byl jediným spisovatelem této doby,který byl takový výrazný dekadent

–          Mírně do dekadence zasáhnul R.M.Rilke ( Německo),který psal o motivech utrpení,smrti,… ( meditativní poezie)

 

Zpracování:  Filmové, knižní

 

Další podobné materiály na webu: