Osudy dobrého vojáka Švejka – rozbor díla (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Osudy dobrého vojáka Švejka

Autor: Jaroslav Hašek

Přidal(a): Ewriter

 

JAROSLAV HAŠEK

 • Na Frontě, Slavný výprask, Pokračování slavného výprasku
 • žil v letech 1883 až 1923
 • byl znám jako bohém, stálé navštěvování kaváren, restaurací, hostinců, známý provokatér, střídal povolání
 • pracoval jako redaktor, vedl obchod se psy
 • byl však nesmírně plodným autorem
 • napsal stovky povídek, fejetonů, ve kterých dovedl bavit sebe i ostatní
 • měl odpor vůči všemu oficiálnímu, vznešenému a posvátnému, zvláště když tušil přetvářku a lež
 • zesměšňoval pokleslé formy politiky
 • s anarchistického postoje k životu a světu vůbec jej vytrhla na čas válka
 • narukoval do rakouské armády, přeběhl však k Rusům a stal se pak stoupencem komunistických myšlenek
 • po návratu domu se však jeho život vrací do starých kolejí
 • patří k nejvýznamnějším humoristům a satirikům
 • přísná domácnost, pro účast na studentských demonstrací vyloučen z gymnázia, studoval na OA – úředník v bance
 • hodně cestoval, 1914 pobýval na Haličské frontě, přeběhl k ruské armádě, byl v Československých legiích, zastával vysoké funkce v Ruské armádě
 • říkalo se mu „Rudý Čech“
 • velké existenční problémy, alkohol, nezdravý způsob života, ke konci života těžce nemocný, diktoval – protože hodně pil a už nemohl
 • 1923 – zemřel, nikdo tomu nevěřil
 • v 18. letech psal povídky (přes 1000), vypravěčské mistrovství, těží z lidového vyprávění, výsměch měšťákům, policii, úředníkům

 

Další díla:

  • Na Frontě
  • Slavný výprask
  • Pokračování slavného výprasku

 

Literárně historický kontext

 • Odraz první světové války v literatuře – válečný román
 • otřesné zážitky s fronty, autobiografické prvky, obraz surovosti a nesmyslnosti války

 

Legionářská literatura

 • naši vojáci přechází do ruského zajetí, aby nemuseli bojovat za zájmy Rakousko-Uherské monarchie proti slovanským bratrům v Rusku
 • postupně jsou z nich tvořeny legie, které sehrály v anglických a francouzských vojenských plánech důležitou roli
 • obsadily velkou část Transsibiřské magistrály (zásobování trať na Sibiř) a zahájily ozbrojené vystoupení proti sovětské moci po roce 1917, kdy byla revolucí svržena vláda cara Mikuláše a nastal komunistický teror (Lenin)
 • domů se mohli legionáři vrátit až po dlouhých politických jednáních v roce 1920

 

Mezi autory legionářské literatury patří:

  • Rudolf Medek
  • Anabáze – legie v Rusku
  • František Langer
  • Železný vlk – listy a kroniky legií
  • Jaroslav Kratochvíl
  • Cesta revoluce, Prameny – Rusko v době VŘSR

 

1. světová válka

 • 1914 až 1918
 • záminkou pro její rozpoutání byl atentát na rakousko-uherského následníka trůnu Ferdinanda de Este
 • koloniálními mocnostmi byly Anglie a Francie
 • USA vstoupily do války v dubnu 1917, poté co jejich obchodní loďstvo bylo napadeno německými ponorkami
 • důvodem pro vznik 1. sv. války byly kolonie
 • 1. sv. válka byla dobyvačná, jejím cílem bylo získání území a přístupu k mořím, zákopová válka – boj o pozici, byly otevřeny tři fronty (Z, V, J)
 • Charakteristické rysy 1. poloviny 20. století
  • vznik nových směrů
  • Vitalismus hledání nové životní orientace v přírodě; obraz každodenního života
  • Fauvismus výtvarný směr; užití divokých barev
  • Expresionismus snaha zachytit intenzivní prožitek (úzkost, obava)
  • Kubismus změna přístupu ke skutečnosti; zjednušování tvarů věcí (krychle)
  • Futurismus okouzlení světem techinky a civilizace; orientace na přítomnost a budoucnost
  • Kubofuturismus zachycení skutečnosti z mnoha úhlů pohledu (kaligramy)
  • Dadaismus reakce na válečný absurdní svět, snaha provokovat
  • Surrealismus zachycení představ, pocitů a snů

 

Znaky české prózy 20. století:

 • důraz na poznávací stránku díla
 • péče o jazykovou kulturu projevu
 • oživení psychologického zřetele
 • sklon k baladické stylizaci

 

Další autoři tohoto období:

 

Rozbor díla: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

Literární žánr

 • Epický čtyřdílný (tetralogie) prozaický humoristický satirický román. Hašek využívá i žánru grotesky a frašky. Protiválečný – vysmívá se válce.

 

Kompozice

 • Dílo je rozděleno na 15 kapitol a doslov.(kapitoly pojmenovávány podle děje odehrávajícího se v té a té kapitole). Dílo nemá jeden ucelený děj, skládá se z několika volně řazených epizod rámcovaných jen pozvolně se vyvíjející situací hlavního hrdiny.
 • Dokumentaristické postupy, citace vojenských rozkazů, předpisů, novinových článků a vyhlášek, přísloví, průpovídky, písně.

 

Obsah

Příběh začíná, když se Švejk dozví o atentátu na Ferdinanda od paní Müllerové. Poté je odveden do vězení poté, co se v hospodě o této události baví s tajným policistou Bretschneidrem, a prohlašuje, že bude válka. Nezůstane zde, však dlouho je poslán k psychiatrům na diagnózu. Ti ho úředně stanoví blbem a je propuštěn na svobodu. Švejk se poté nechá naverbovat na vojnu. K odvodu jede kvůli revmatu na vozíku a s berlemi cestou křičí „Na Bělehrad“ a prohlašuje, že jde bojovat za císaře pána a tato zpráva se také objeví v novinách. Když ho uvidí důstojník, pošle ho jako simulanta k doktoru Krinštajnovi, který je známí tím, že dokáže všechny vojáky vyléčit, aby byli schopni jit na frontu. V jeho péči dostává klystýry výplachy žaludku a je mu podáván chinin a aspirin. Přijede ho ovšem navštívit baronka poté co si přečte o jeho loajalitě v novinách. Poté je Švejk poslán na garnizónu kde musí navštěvovat kázání. Švejk se na jednom takovém kázání rozbrečí, aby udělal kazateli Katzovi radost, že je mezi vojáky alespoň jeden napravený. Tomu se Švejk zalíbí a tak si ho nechá jako sluhu. Je to však pijan a karbaník co všude dluží, prohraje ho tak v kartách s poručíkem Lukášem. Při službě nadporučíku Lukášovi ukradne psa, kterého si nadporučík přál. Ukáže se však, že pes patřil plukovníkovi Krausovi von Zillergut a nadporučík Lukáš je poslán do Českých Budějovic k 91. pěšímu pluku, který se připravuje k odjezdu na frontu.

 

Charakteristika hlavní postavy

 • Švejk – Nad povahou Švejka lze polemizovat, neboť ačkoliv je to člověk nevypadajíc a nechovajíc se moc inteligentně dokonce je úředně uznalý blb, občas budí dojem, že je vychytralý, a že svou hloupost a prostoduchost jen hraje, aby se tak vysmíval vojenským hodnostářům velitelům i svým povinnostem, které plní do puntíku tak jak byly vyřčeny, což způsobuje, že jsou nakonec na škodu víc jak k užitku. Z toho tedy můžeme usuzovat, že je velice inteligentní a vojnou prochází s úsměvem a humorem. Snaží se být stále aktivní, je rafinovaný a nic ho nevyvede z míry. Předstírá loajálnost a uvádí v absurdnost všechny rozkazy a zákony. Způsobuje tak vlastně rozklad vojny zevnitř.
 • Polní kurát Katz – opilec, karbaník, všude zadlužený
 • Nadporučík Lukáš – slušný ale přetváří se, mnoho dívek, nesnáší lež, miluje pořádek.

 

Jazykové prostředky

Lidová čeština, objevují se i vulgarismy ale vždy jsou vhodně užity tak aby nepůsobily nijak špatně, jen aby dodávaly ději přirozenost a vtip. Germanismy, vojenský slang i knižní jazyk. Autorská část je vždy psána spisovnou češtinou. Nespisovná čeština se objevuje pouze v rozhovorech. Psáno češtinou blízkou čtenáři coby obyčejnému člověku- dobře srozumitelnou.