Píseň o starém námořníkovi – rozbor díla

 

Kniha: Píseň o starém námořníkovi

Autor: Samuel Taylor Coleridge

Přidal(a): Markéta Dlasková

 

Samuel Taylor Coleridge

 • 1772 – 1834
 • anglický romantický básník, kritik a filozof
 • básník „jezerní školy“
  • představitele první generace anglických romantiků, kteří delší dobu žili a zčásti i společně tvořili v tzv. Jezerním okrsku na severozápadě Anglie v Cumberlandu a Westmorelandu
 • spolu se svým přítelem Williamem Wordsworthem je považován za zakladatele anglického romantismu
 • stal se přívržencem ideálů Francouzské revoluce
 • studium na univerzitě Cambridge – nedokončeno
 • V Göttingenu studoval filozofii a německou literaturu
 • neblahý vliv na jeho duševní stav mělo užívání opia, kterému zcela podlehl
 • rozchod s manželkou a odcizení s Wordsworthem
 • zdravotní stav se částečně zlepšil díky péči dr. Gillmana – v jeho domě našel azyl a žil u něj do konce života

 

Píseň o starém námořníkovi

 • patří do sbírky Lyrické balady
  • 1798
  • vydání sbírky bylo považováno za počátek anglického romantismu
  • vznikla ve spolupráci Wordswortha a Coleridge
  • obsahuje 23 lyrických a lyrickoepických básní
   • nejslavnější z nich je úvodní báseň od Coleridge – Píseň o starém námořníku
 • lyricko-epická báseň
 • jazyk – spisovný, poetismy, knižní výrazy
 • téma – smrt X život, moře, námořník, lidská hloupost
 • motiv – albatros, loď, svatba
 • rým – ABCB – přerývaný
 • kompozice – retrospektivní

 

Hlavní postavy

 • námořník – nelidský, ustrašený, zlý, lhostejný
 • posádka – nerozhodná, zneužívá situace, falešná

 

Děj

Příběh začíná tím, že námořník začne vyprávět svatebčanům svůj příběh.

Námořník byl velitelem lodi a zabil albatrosa, který doprovázel celou loď i s posádkou. Posádka ho proklíná, protože zabil ptáka přinášející štěstí. I ti se však poté přiklání na stranu námořníka a s činem souhlasí.

Pak přichází pomsta za albatrosovu smrt. Námořník, který albatrosa zabil, prožívá muka. Při své pomstě uvidí námořník na loďce hrát smrt a život kostky → losují, kdo přežije. Vyhraje námořník a posádka umírá.

Při návratu se loď potopí ke dnu a námořníka zachrání lodivod, který ho odveze na břeh.

Námořníkova pomsta tkví v tom, že musí jeho příběh vyprávět všem.

 

Ukázka

Slunce se z moře zvedalo (metafora, personifikace)

po pravé straně k nám

a stále v mlhách po levé (inverze)

klesalo k hlubinám. (metafora, personifikace)

 

Z jihu loď dál zas vítr hnal, (inverze, personifikace)

však k plavcům na pokřik

po větru teď pták nepřilét (metafora)

pohrát si jako dřív. (metafora)

 

Jsem vinen: vím, spáchal jsem čin,

nad kterým každý lkal. (knižní výraz)

Ach, je to tak, cílem byl pták,

jenž vítr přilákal. (personifikace)

,Buď prokletý, zabils ho ty!

On vítr přilákal.‘ (přímá řeč)

 

Ostatní plavci hněvivě

obviňují starého námořníka ze

zabití ptáka, který přinášel

štěstí.

 

Romantismus v světové literatuře

 • polovina 19. století

 

Společensko-historická situace

 • období mezi dvěma revolucemi (Francie, Evropa) – naděje na nové společenské uspořádání
 • vzrůst moci buržoazie – obhajoba vlastních zájmů
 • živelný rozvoj průmyslu
 • nelidské pracovní podmínky
 • nenaplněny ani myšlenky nacionalismu a liberalismu

 

Romantismus

 • literární směr ve všech evropských literaturách i životní pocit a postoj člověka
 • kontrast přísný řád, norma X cit, svoboda, volnost
 • návaznost na preromantismus – člověk jako svobodní individuum, citovost, fantazie, příroda
 • znaky
  • důraz na city, fantazii a vůli
  • subjektivní vztah ke skutečnosti – individualismus, kult výjimečné osobnosti
  • protiklad snů (ideálů) a dobové skutečnosti
  • obdiv k minulosti, mystice (inspirace gotikou), k lidové slovesnosti, k přírodě, k exotice
 • v literatuře a umění
  • důraz na tvůrčí svobodu umělce – volnost verše, kontrastnost (krása v ošklivosti, zlo v podobě anděla), smysl pro barvitost, hudebnost, zvukomalebnost, obraznost
  • obohacení jazyka o lidovou mluvu a archaismy
  • hlavní hrdina se myšlenkově ztotožňuje s autorem (někdy i podobou), neschopný se přizpůsobit (vyvrženec společnosti, loupežník, vrah, kat), osamělý, jeho minulost je záhadná, deziluze – život končí většinou tragicky
  • výjimečné prostředí: tajuplné jezero, temné lesy, skály, hřbitov
  • časté témata – nešťastná nebo nenaplněná láska
  • obliba poezie – lyricko-epické básně
  • próza – historický román a povídka

 

Současníci

Další podobné materiály na webu:

  Prohledali jsme rozbory knih, slohovky, životopisy a všechnu další literaturu, ale nic jsme nenašli :-(.