Tulák po hvězdách – rozbor díla

 

Kniha: Tulák po hvězdách

Autor: Jack  London

Přidal(a): Jana

 

 

 

 

Společensko-historické pozadí

Historické události ve světě v 1. polovině 20. století

 • § 1905 – revoluční události v Rusku
 • § 1917 – Říjnová revoluce v Rusku
 • § 1929 – 1933 – světová hospodářská krize
 • § 1933 – nástup Hitlera k moci
 • § 1936 – 1939 – občanská válka ve Španělsku
 • § světové války

 

Americká literatura – na konci 19. století rychlý rozvoj Ameriky, hlavně v oblasti průmyslu, obchodu a manufakturní výroby → problémy společnosti, autoři se poprvé snaží popsat hnus a ošklivost života, vítězí magnáti a zbohatlíci zatímco lidský charakter upadá a mění se žebříčky hodnot. Vzniká naturalismus a realismus

 • § sociální tematika spojena s morálkou společnosti, morálka peněz zasahuje do lidských životů – degenerace morálky v podnikatelských rodinách, konzumní způsob života díky vysoké technické úrovni
 • § společenský román zachycuje vývoj společenských, politických a etických problémů určité společenské vrstvy, obvykle v několika generacích

John Galsworthy: Sága rodu Forsytů,. Thomas Mann: Buddenbrookovi

20. st., USA, kritika tíživých pracovních podmínek ve velkých podnicích

 • § investigativní (pátrající, vyšetřující) žurnalisté (předchůdci), spisovatelé, sociální problémy ve městech, sociální problémy kapitalismu, neutěšené sociální podmínky dělníků
 • § Theodore Dreiser, Simplee Luise, Francis Scott Fitzgerald, Upton Sinclair

WW1 a ztracená generace – téma války, starší autoři měli pacifistický postoj

 • § Henri Barbusse: Oheň (Deník bojového mužstva) – postoj autora: odpor k válce
 • § Romain Rolland: Petr a Lucie – básnický lyrizovaný text

ztracená generace – hlavně američtí autoři, generace zničená válkou, problémy se zařazením do společnosti, duševně zmrzačeni, do války rovnou ze školních lavic, Gertruda Stein

Populární literatura -většinou romány, dobře zvládnuté spisovatelské řemeslo, silný příběh (dobře vystavěný) se závažnějším smyslem, psáno pro široký okruh čtenářů, nepokouší se o experimenty

 • § Erich Maria Remarque, Jack London: Volání divočiny, Bílý tesák, Tulák po hvězdách, Joseph Conrad: Srdce temnoty (zbídačení černoši v Kongu), Margaret Mitchellová: Jih proti severu, D. H. Lawrence: Milenec Lady Chatterleyové (do 60. let cenzurováno jako pornografické dílo, erotické téma, hrdinka touží po lásce)

 

Realismus – umělecký směr, střídá romantismus (2.pol.19.stol), popis života hlavně bohatých a spokojených lidí, nebo fiktivních či historických osob. Jako předstupeň realismu je považována renesance.

znaky: komplexní, pravdivé zachycení reality; realita společnosti, každodenní život; průměrný člověk; zrcadlo společnosti; mravy společnosti; autor se neúčastní díla, není ale 100% objektivní (volí dobu, prostředí, hrdinu); hrdina se vyvíjí; typizace; upřednostnění současnosti

hl. žánry – román, povídka, drama

Kritický realismus – vyšší stupeň realismu, od 80. let 19. stol., autoři více otevření, sociální rozdíly, pokus o řešení soc. konfliktů a problémů

 

Autor

Jack  London

narozen 12.1.1876, San Francisco

– otec opustil rodinu, byl vychováván matkou a učitelem hudby Jackem Londonem, po                              němž převzal jméno

– život ovlivnila chudoba (žil v ní) – po škole musel pracovat

– ve 14 opouští školu (nebyly peníze) a stává se námořníkem, pomocný dělník na nákladních lodích, pak pirátské výpravy, cestování na lodi po světě, poté se rozhodl toulat po USA

-1984 – v Niagara falls zatčen pro tuláctví

– studoval sám v knihovnách a v 19 letech dostal povolení navštěvovat University of California v Berkeley, v té době už píše

– škola nemůže dát tolik co samostudium → odchází, jde na sever – zlatá horečka, zlatokop

– 1900 se poprvé oženil, po 3 letech ale ženu i s 2 dcerami opustil, znovu se oženil

– 1902 odjíždí do Anglie – studuje soc. podmínky chudých

– stal se starostou Oaklandu, socialista – říkal že nejpozději do R 2000 se proletariát osvobodí od kapitalismu

– postavil si ranč, ten po 3 letech shořel, znovu cestoval, vzdal se funkce v socialistické straně

– dluhy, alkoholismus, špatné zdraví

– 22.11.1916 umírá, oficiálně na gastrointestinální nemoc, mluví se však i o předávkování morfiem

poezie, próza – fikce, krátké povídky

– nejznámější díla:  Bílý tesák, Volání divočiny – prostředí Aljašky, příroda a člověk, Tulák po hvězdách

 

Dílo

– dobrodružná novela, vychází 1915

lit. směr: realismus

lit. druh: epika

lit. žánr: novela

lit. forma: próza

– námět: podmínky ve věznici San Quentin, osud omylem odsouzeného nevinného vězně Eda Morella, kritika americké justice, člověk je sice zbaven svobody těla ale ne ducha

Kniha byla inspirována autentickým případem nevinně odsouzeného člověka, jenž prožil pět let v samovazbě a byl v roce 1914 propuštěn na svobodu poté, když se Londonovi podařilo prosadit obnovu jeho procesu.

 

Tematický plán

téma: historické, vězeňské

prostředí: skutečné (věznice San Quentin, USA) x neskutečné (různé světy a životy)

postavy: Darell Standing – odsouzený za vraždu svého profesora, po napadení dozorce odsouzen        k trestu smrti, po falešném obvinění z držení dynamitu přeložen do          samovazby, zde mučen a týrán, i přesto se dozorcům vysmívá, v kazajce                                      zabavuje svou mysl cestováním do minulých životů

Ed Morell – nevinný, spoluvězeň Darella v samovazbě

Jake Oppenheimer – odsouzený, společník Eda a Darrela v samovazbě

Cecil Winwood – vězeň, díky němu poslán Darell do samovazby

Artherton – správce věznice, krutý

motivy – dynamit, kazajka, mučení, vytrvalost, svoboda

 

Kompoziční plán

– kniha je členěna na kapitoly – ty na sebe navazují

– chronologie se prolíná s retrospektivou, občas paralelní

– vypravěč-ich forma, subjektivní

 

Jazykový plán

-spisovný, ale častěji i nespisovný jazyk – argot, expresivita

– používá spíše dlouhá souvětí než krátké věty, součástí vyprávění