Čekání na Godota – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Čekání na Godota

Autor: Samuel Beckett

Přidal(a): Anna

 

Samuel Beckett

• byl irský dramatik a prozaik, představitel absurdního dramatu

• studoval práva a evropské jazyky

• roku 1928 odjel přednášet angličtinu do

• V roce 1930 se vrátil do Irska, kde u něj propukly deprese, které léčil v psychiatrické léčebně.

• Po svém propuštění z léčebny několik let cestoval po Evropě.

• V průběhu druhé světové války se Beckett angažoval v protifašistickém odboji – francouzské hnutí odporu.

• Roku 1969 mu byla udělena Nobelova cena.

 

Čekání na Godota

Charakteristika dramatu

o Období 50. let 20. století

pojem absurdita:

= nesmyslnost

= životní pocit člověka (lidský život postrádá smysl)

o neexistuje schopnost komunikace – každý vede monolog (neodpovídají si na otázky)

o vládne pocit odcizení

 

Základní rysy dramatu

o nemá souvislý děj

o neexistuje psychologická motivace v jednání postav (nevíme, proč takhle jedná člověk)

o devalvace jazyka – jazyk nemá funkci sdělovací (z toho vyplývá, že ztrácí tuto funkci)

 

Někteří autoři dramatu

Ionesco Eugéne

o francouzský básník

o drama: Plešatá zpěvačka

 

Albee Edward

o americký dramatik

o drama: Kdo se bojí Virginie Wolfové

 

Václav Havel

drama: Audience

 

Čekání na Godota

->Absurdní drama

o jedná se o drama o dvou jednáních

o odehrává se to v neurčitém čase a prostoru

o jsou zde scénické poznámky (informace pro herce)

o dekorace (kde se dílo odehrává) – je omezeno, je tam jeden strom a venkovská cesta

 

Jednání 1.

o na začátku vystupují dvě postavy

• dva tuláci (Estragon a Vladimír) se potkají na cestě u stromu

• vedou chaotický dialog

• čekají na jakéhosi Godota, který by měl změnit jejich osud

o dialog je přerušen příchodem Pozza , který má v ruce bič a vede s sebou sluhu jménem Lucky , ke kterému se chová jako k otrokovi

 

Symbolika postav:

• Pozzo – symbolizuje vychloubačnou, sadistickou, lidskou vlastnost

• Lucky- symbolika poníženosti

• Estragon a Vladimír – navazují s Pozzem chaotický dialog

 

o na konci 1.dějství přichází chlapec a oznamuje divákům, že pan Godot dnes nepřijde, ale že přijde až zítra

 

Jednání 2.

o tuláci vedou chaotický dialog

o přichází osleplý Pozzo, který je závislý na Luckym (Lucky ho vede)

o nakonec přichází opět chlapec a říká Godot dnes nepřijde, ale přijde určitě zítra

 

Godot

o nevíme, kdo to je

o každý si pod ním představí něco jiného

o symbolem čekání

o je možné, že ani sám autor to nevěděl, protože kdyby to věděl, nechal by to vyslovit své postavy

Další podobné materiály na webu: