Frankenstein – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Frankenstein

Autor: Mary Shelley

Přidal(a): Rusty 😉

 

OBSAH:
Viktor Frankenstein pochází z bohaté rodiny Frenkensteinových se svými dvěma bratry a adoptovanou sestrou Elizabeth, se kterou již od mala plánuje svatbu.
Po smrti své matky odjíždí Viktor do Ingolstadtu a studuje přírodní vědy. Zajímá ho život a příroda a proto vytvoří umělou bytost. Po dokončení ale zjistí, že stvořil děsivou obludu a utíká pryč.
Zanedlouho se dozví, že byl jeho mladší bratr uškrcen a z jeho vraždy je obviněna rodinná služka Justýna, kterou soud potrestal smrtí. Viktor však tuší, že za bratrovo vraždou stojí netvor. Rozhodne se ho najít. Jednoho dne se s netvorem střetne na procházce  a netvor Viktora donutí vyslechnout si jeho příběh:
Poté, co od něj Viktor tehdy uprchl se netvor schoval v kůlně u domu jedné rodiny, kterou pozoroval a naučil se tak číst, psát a mluvit. Po nocích jim sháněl dříví a odklízel sníh, když se jim ale pokusil ukázat, vyhnali ho strachy do lesa. Po tomto neúspěchu se před lidmi skrývá, až jednou zachránil tonoucí holčičku, ale byl postřelen, a tak si na lidi vytvořil averzi. Je osamocen a žádá Viktora o družku.
Viktor pod nátlakem hrozby odjel do Skotska za přítelem Clervalem, kde začíná družku vytvářet. Po chvíli ji ale zničí, protože má strach, že by oba netvorové mohli ohrozit jeho nejdražší. Netvor má vztek a slibuje Viktorovi, že bude na svatbě, kterou Viktor s Elizabeth plánuje. Jak slíbil, tak splnil, netvor zabíjí  Clervala a o svatební noci i Elizabeth.
Viktor se rozhodne stvůru zničit. Následuje ho přes celou Evropu až na severní pól. Při přejezdu po zamrzlém oceánu ztroskotá a je nalezen zámořskou lodí s kapitánem Waltonem. Viktor umírá a prosí kapitána, aby netvora zabil. Netvor se jednoho dne sám objeví na lodi a místo očekávané radosti z Viktorovy smrti dostává výčitky svědomí, slíbí svou sebevraždu a odplouvá oceánem pryč na svém ledovém voru.

 

CHARAKTERISTIKA HRDINY:
Viktor:  Nedomýšlí důsledku svých činů, je nevěřícný, nejistý, ale zároveň milující vůči své rodině, chytrý, spravedlivý, nesnášel bezpráví.
Netvor:  Svým způsobem chudák, který byl od začátku svého života odkázán jen sám na sebe, byl opuštěný a nikdy nepoznal lásku. Byl pomstychtivý, cílevědomý, nepochopený, neznal soucit a nevěděl, co je zlé a co dobré.

 

PROSTŘEDÍ, DOBA:
Příběh se odehrává v Evropě v 19. Století

 

REAKCE, RECENZE:
Na 19. století byl tento horor literárním trhákem, ovlivnil literaturu i popkulturu, podnítil vznik mnoha hororových filmů i příběhů. Pro čtenáře hororů 21. století je to již četba poměrně nezáživná, místy naivní, román tedy často vychází i v různých převyprávěních.

 

AUTOR:
Mary Wollstonecraft Shelleyová (rozená Godwinová)  30. Srpna 1797 – 1. Února 1851 Londýn
Anglická spisovatelka, své knihy psala v období romantismu. Psala mimo jiné i gotické romány, drama a podobně.
Mary Shelley se narodila v Somers Town v Londýně v roce 1797. Byla druhá dcera slavné feministické učitelky a spisovatelky Mary Wollstonecraftové. Její otec, William Godwin, byl také slavný, byl anarchistický filosof, romanopisec, novinář a ateista. Roku 1814 se seznámila se svým budoucím manželem, známým romantikem Percym Bysshem Shelleym. Jejich lásku vyplňovaly především diskuze nad knihami, často filozoficky zaměřené – a právě schopnosti debatovat si Percy B. Shelley na své manželce cenil nejvíce (vzali se roku 1816). Roku 1822 se Percy utopil, když ho zastihla na lodi bouře – ve věku pouhých třiceti let. Mary se po manželově smrti věnoval propagaci jeho díla, díky ní se dočkalo mnoha vydání a je publikováno dodnes. Zemřele roku 1851 ve věku 53 let na mozkový nádor. Teprve po smrti došla uznání jako spisovatelka.
Díla: Frankenstein, Matilda, The Last Man, Lodore, Falkner…

 

DOBA VZNIKU:
Romantismus, poprvé kniha vydána roku 1818, psána roku 1816 v létě. Román je psán stylem klasického romantického románu, s podrobnými popisy krajin, prostředí a emocionálních hnutí hlavních hrdinů, zevrubným líčením jejich rodinného zázemí, dětství a životních peripetií a také s důrazem na pozvolný rozvoj děje.
Romantismus = Romantismus je umělecký a filozofický směr a životní postoj euroamerické kultury konce 18. století a začátku 19. století. Základními kameny romantismu jsou cit, individualita (a individuální prožitek) a duše (zejména trýzněná duše). Romantismus vznikl jako reakce na monopol rozumu ve filozofii osvícenství, strohost antikou inspirovaného klasicismu. Výchozí podněty hledal v minulosti (hlavně ve středověku) a v exotických zemích.
Kolébka literárního romantismu = Anglie.
Další autoři této doby: Karel Hynek Mácha, Jane Austen, Bratři Grimmové, William Blake, Victor Hugo, Sir Walter Scott a další.

 

ŽÁNR:
Hororový román = horor+gotický román+romantický román
Horor (z angl. horror – hrůza, zděšení) je umělecký žánr, jehož cílem je u čtenáře nebo diváka vyvolat pocit strachu a děsu. Nejde tedy o pojem obsahový, ale estetický, jehož naplnění závisí především na formě podání.
Gotický román je anglický literární žánr vzniklý v druhé polovině 18. století a objevující se v období romantismu. Jedná se o předchůdce moderního hororu.

 

Reflexe: Kniha mě celkem bavila, nebyla dlouhá a četl jsem česko-anglické vydání.

Další podobné materiály na webu: