Lolita – rozbor díla k maturitě (4)

rozbor-díla

 

Kniha: Lolita

Autor: Vladimir Nabokov

Přidal(a): Barul, Baru1

 

 

Vladimir Nabokov 

 • americký spisovatel ruského původu, jeden z největších spisovatelů 20. století
 • skoro celý život žil v exilu, což se podepsalo i na jeho díle
 • byl z bohaté ruské šlechtické rodiny, jeho otec významný předrevoluční právník
 • vzorové dětství, bylo s ním nakládáno s nejvyšší možnou péčí, to se promítlo i do jeho děl, časté téma
 • bylo mu dáno nejlepší vzdělání – znalost jazyků, literatury
 • r. 1917 se jeho otec, prapraděda, podílel na únorové revoluci za stranu kadetů (konstituční demokrati), podařilo se jim svrhnout cara a on se stal vládním tajemníkem
 • po nástupu bolševiků, po říjnové revoluci, celé jejich rodině hrozilo velké nebezpečí a proto odcházejí do emigrace přes celou Evropu do Berlína
 • po vraždě otce (1922) odjíždí rodina do Prahy, ale Vladimir Nabokov studuje v Cambridgi
 • Ve 20. a 30. letech žije v Berlíně se svou židovskou manželkou, kvůli jejímu původu však musí utéci nejprve do Paříže, pak do USA
 • Do svého odjezdu však již literárně tvoří, píše rusky poezii i prózu pod pseudonymem Sirin; např. dílo Dar, které teprve nedávno vyšlo v českém překladu, Lužinova obrana ad., ale po příjezdu do USA nastává zlom, kdy začíná psát výhradně anglicky
 •  V USA přednáší na univerzitě ruskou literaturu a vydává svá prozaická díla jako Promluv, paměti (1951)
 • největší úspěch mu roku 1955 zajistilo tehdy velmi kontroverzní dílo Lolita, díky němuž již nikdy netrpěl nouzí
 • na zač. 60. let přijíždí zpět do Evropy, tvoří, a ve švýcarském Montreux nakonec roku 1977 umírá

 

Vliv prostředí na autorovu tvorbu:

 • Do jeho knih se promítá jeho šťastné dětství, celoživotní emigrace, vynikající paměť, vzdělání, mimořádné ovládání jazyků a dvě jeho záliby: motýli (entomologie, která je také jeho druhou profesí, některé druhy motýlů jsou jím a po něm pojmenovány) a šachy. O napsání tohoto románu přemýšlel již v roce 1940, kdy byl kvůli těžké nemoci upoután na lůžko, ovšem po dopsání v ruštině a závěrečném čtení nebyl spokojen, takže rukopis zničil. O 9 let se rozhodl o napsání podobného románu, tentokrát v AJ.

 

Další díla:

  • Smích ve tmě: láska zcela rozdílných lidí – zralého může a mladičké „femme fatale“, ovšem ve zcela jiné rovině
  • Pnin: Příběh ´věčného exulanta´ Timofeje Pavloviče Pnina a jeho hořce komické konfrontace s americkým akademickým prostředím i se západnímsvětem.
  • Dar: Téma ruské emigrace
  • Bledý oheň: Poezie: Verše, Hrozen, Básně

 

Literárně-historický kontext

Historické události:

 • 2. světová válka nesmírně ovlivnila  společenský, politický i umělecký vývoj celé druhé poloviny minulého století a je v mnohém inspiračním zdrojem dodnes
 • prvotní mírová euforie se snažila zabránit dalším válečným konfliktům (vznik OSN)
 • svět se rozdělil na dva póly
 • USA jako svět demokracie – tržní ekonomika
 • SSSR jako svět socialistických diktatur – plánovaná ekonomika
 • období studené války se protáhlo až do počátků 90. let Þ dovršen proces postupného zhroucení hospodářských a politických systémů a rozpadu Sovětského svazu
 • Válka se projevovala nedůvěřivostí, soutěžením ve zbrojení, podezřívavosti, vyčkáváním „západu proti východu“
 • USA obviňovaly SSSR ze snahy rozšiřovat své pojetí komunismu.  SSSR je naopak obviňovala z imperionalismu.
 • Válka vyústila v několik lokálních konfliktů:
 • 1.  korejská válka [1950-1953] – konflikt probíhal na území korejského poloostrova. Korejský poloostrov byl po válce rozdělen na dvě částí: „severní Koreu“, kterou spravoval SSSR a „jižní Koreu“ pod správou OSN,USA. Mezi bloky vzniklo obrovské napětí sev. Korea podporována SSSR napadla jih, s cílem násilně spojit zemi.
 • 60. léta – obdobím „šťastných dětí“ – snaha užívat prostého života, boj proti konzumní společnosti
 • sledované půlstoletí znamenalo obrovské vývoj ve vědě a technice, jaderném výzkumu, kosmonautice

 

Filosofie doby a díla:

Postmoderna

 • umělecký sloh: Postmoderní architektura je pojem označující architektonický styl následující po období modernismu, takto je označováno období po druhé světové válce kdy se ve světě a zejména v USA stavěly mohutné kancelářské budovy s uniformními prosklenými stěnami, které dostávaly pro svou snadnou montáž přednost před jiným typem architektury. Samotná estetika šla stranou – budovy byly jednotvárné, odosobněné, po celém světě si podobné. Proto se pro tuto architekturu vžil pojem architekta Philipa Johnsona – mezinárodní styl.
 • umělecký směr: Postmoderna je prvním, literárním a uměleckým směrem, který vznikl na americkém kontinentu. Vznik postmoderny je spjat s rozšířením počítačů a postupným přechodem industriální (průmyslové) společnosti na společnost informační, zhruba od 60. let 20. století.. Tato změna má vliv i na vývoj umění. Zlom nastává v 60. a 70. letech, kdy se začala prosazovat rocková hudba. Ve výtvarném umění Andy Warhol. Tedy odmítavý postoj ke konzumní společnosti – východisko nové poetiky. (Literatura v Evropě se vyrovnávala s následky války, americká literatura se zaměřovala spíše na kritiku konzumní společnosti: Salinger – Kdo chytá v žitě, Jack Kerouac – Na cestě. Obyvatelstvo USA nebylo přímo válkou postiženo.) Postmoderna bezprostředně souvisí s rozvojem elektrotechniky, která ovlivňuje vývoj umění.

 

Znaky:

 • Citátovost – tvorbu jako produkci vystřídala reprodukce. Místo psaní se důraz přesouvá na znovu-psaní již existujících textů
 • Možnost velkého množství interpretací díla
 • Využívání a spojování značně odlišných stylových prvků a žánrů (postupy odborné, pokleslé, publicistické a krásné lit., román je zároveňdetektivkou, historickým románem, filosofickým dílem, sociologickou sondou apod.)
 • Odmítá konvenčnost, tradiční příběh a postavy, odstraňuje bariéry v zobrazování intimního života

 

Další autoři tohoto období: 

  • G. Orwel – Farma zvířat, 1984
  • A. Složenicyn – Jeden den Ivana Děnisoviče, Souostroví Gulag
  • V. T. Šalamov – Kolymské povídky
  • B. Pasternak – Doktor Živago

 

Rozbor díla: Lolita

Literární druh

  • Epika,lyrika,drama: epika-bývá psána veršem i prózou, jejím základem je vyprávění, děj, popisuje události, prostředí a charaktery postav (novely, povídky, romány)

 

Žánrové zařazení

 • Epika: postmoderní román- znaky románu- figuruje zde vypravěč, rozsáhlejší, mnoho postav

 

Výrazová forma

 •  Próza, poezie: próza, rozčlenění do 69 kapitol a 2 částí

 

Námět,předloha díla:

,,Lolita mnou chvějivě projela poprvé koncem roku 1939  nebo počátkem roku 1940 v Paříži, v čase, kdy jsem byl upoután na lůžko s těžkým záchvatem mezižeberní neuralgie. Pokud si vzpomínám, počáteční chvění inspirace mi  nějakým způsobem přivodil novinový článek o jednom  šimpanzovi v Jardin des Plantes, který po měsících přemlouvání jistým vědcem vytvořil první kresbu, jakou kdy zvíře uhlem namalovalo. Kresba znázorňovala mříže klece, kde to nebohé zvíře drželi. Impuls, který nosím v paměti, nemá strukturální spojitost s následnými myšlenkovými asociacemi, které nicméně vyústily v prototyp mého nynějšího románu, nějakých třicet stránek dlouhou povídku. Muž pocházel ze střední Evropy, anonymní nymfička byla Francouzka, děj se odehrával v Paříži a Provenci. Nechal jsem svého hrdinu pojmout za manželku dívčinu nemocnou matku, která za krátký čas zemřela. Artur (tak se totiž jmenoval) se po nezdařeném pokusu zneužít sirotu v hotelovém pokoji vrhl pod kola nákladního automobilu.“ Zakázané, zvrácené city a závislost dospělého muže na malé dívce.

 

Hlavní myšlenka díla:

 • Literární znalci se rádi obírají následujícími problémy: „Jaký je autorův záměr?“, anebo ještě hůře, „Co tím chce  básník říci?“ Já patřím shodou okolností mezi autory, kteří  si v začátcích práce na nějaké knize nekladou před sebe žádný jiný cíl než se knihy zbavit a kteří jsou v odpovědi na  otázku, jak vznikala, odkázáni na takové dřevní pojmy, jako  je interakce inspirace a kombinace, což, připouštím, zní, jako když kouzelník vysvětluje jeden trik předvedením druhého.“
 • Podle mě se dá za hlavní myšlenku považovat fakt, že ač se na první pohled může zdát, že Humbert je v roli tyrana, spíš on je obětí určitého psychického vydírání až týrání, jelikož Lo si je vědoma své atraktivity a přitažlivosti; také přijít s něčím novým, co zaujme zkostnatělou Evropu, zboží dosavadní mýty 

 

Vrstva tematická

 • Hlavní téma: zobrazení soužití mezi 12letou dívkou a dospělým mužem
 • Vedlejší téma:  popis až chorobné závislosti, život s Lolitinou matkou, cestování po Spojených státech, zobrazení morálky tehdejší mládeže, záliby tehdejších děvčat, smutek po smrti matky
 • Motivy: vášeň, pudy, žárlivost, láska, vydírání, mladistvý věk

 

Kompozice díla:

 • Kompoziční přístup: chronologický; retrospektiva – ze začátku poměrně nesouvislá, potom s jasnou dějovou liníí
 • Uspořádání v čase: kolem let 1947- 1953
 • Uspořádání v prostoru:  na různých místech Spojených stárů amerických
 • Expozice: příjezd Humberta do Ameriky, ubytování se v Charlotině domě, poznává Lolitu
 • Kolize: Humbert se zamiluje do Lolity → bere si Charlote, kterou nemiluje
 • Krize: Charlote tragicky umírá, Lolita a Humbert cestují, incest
 • Peripetie: Lolita se od Humberta snaží uprchnout, zabití jejího milence
 • Závěr: Humbert ve vězení, Lolita v domácnosti

 

Vyprávěcí způsoby:

 • ich forma, rozhovor s fiktivní soudní porotou a čtenářem
 • vypravěč: Humbert Humbert

 

Jazyk a styl uměleckého díla 

 • slova slohově zabarvena:
 • věty většinou rozvité s popisným charakterem
 • spisovný, knižní, francouzská slova a obraty (kurzívou) + vysvětlivky v zadní části knihy, neutrální, slang- Lolita; časté použití metafor
 • myšlenky Humberta, rozmluvá sám se sebou- čtenář lépe pozná hlavní postavu a její myšlenkové pochody

 

Tropy a figury:

 • apostrofa: oslovení : drahoušku
 • metafora: zůstanu tvým poručníkem
 • synekdocha: soud
 • epizeuxis:
  • terminologii, terminologii
  • normální dívka- normální, všimni si – normální dívka
 • personifikace:
  • terminologii, která považuje pojem…za ra racionální
  • koukej, co se v ní říká
 • epiteton ornans: pitelného samce

 

Časoprostor:

 • Amerika, roky 1947-1952

 

Postavy a jejich charakteristika:

 • Humbert Humbert – čtyřicetiletý profesor, trpící slabostí pro mladé slečny, které on sám označuje za „nymfičky“. Chytrý, mlčenlivý, majetnický (za žádnou cenu nechce o Lolitu přijít), žárlivý (zjišťuje, že Lolita má i někoho jiného, ale i když jí udělá scénu, hned se jí začne zase omlouvat a nedokáže se na ni zlobit).
 • Dolores Hazeová (Lolita) – dvánáctiletá dívka, krásná, divoká, drzá, v době kdy se seznamuje s Humbertem je však už předčasně dospělá a vztah s ním jí přináší rozptýlení a zábavu, jak stárne stává se znuděnou a nespokojenou a hledá si za Humberta náhradu.
 • Charlota Hazeová – druhá manželka Humberta, nesnáší lidi, kteří se jí pletou do štěstí, snaží se odstranit i Lolitu, brzy umírá, lehkomyslná, naivní
 • Clare Quilty – spisovatel a dramatik, který nakonec přebírá Lolitu Humbertovi  a v závěru je jím zabit, homosexuál, zvrhlík co natáčí dětské porno

 

Hlavní dějové momenty

 • posedlost z dětské lásky
 • seznámení s Lolitou
 • smrt Charlotte
 • cestování
 • gradace žárlivosti, hádek, bezmoci
 • Lolitin útěk s Quiltym
 • Humbert sám
 • Návštěva – Lolita těhotná s manželem
 • vražda Quiltyho

 

Děj knihy

Hlavní postava, vypravěč Humbert trpí posedlostí pro mladičké dívky, které nazývá nymfičky. Tuto poruchu přisuzuje nešťastné lásce z dětství, od které se nemůže citově odpoutat. Mladičká Anabelle zemřela na tyfus a on stále vidí její odraz v ostatních. Svou poruchu se však snaží skrývat a neohrožovat ostatní, pouze někdy si dovolí letmý pohled. Několikrát byl i na psychiatrickém oddělení.

Aby nevzbuzoval pozornost a ochránil se před fámy, ožení se s Valerií, která mu však po několika letech jeho utrpení a přemáhání uteče s taxikářem.

Aby ukončil tuto epizodu svého života, rozhodne se přestěhovat do Ameriky, kde si pronajme pokoj u Charlotty Hazeové. Nejdříve chce okamžitě odjet, ale jakmile spatří 12 letou Lolitu, je okouzlen a nedovede si odjezd ani představit. Zpočátku nechce své touhy dávat nijak najevo, bojí se dokonce i ulpět na Lolitě pohledem, aby nedošlo k podezření. Avšak rozpustilá a koketní Lolita se tělesné blízkosti nebojí a často se mu naskytnou situace pro dotyk její kůže.

Charlota pošle Lolitu na dětský tábor a mezitím vdá za Humberta. Ten to udělal pouze z touhy být k Lolitě blíž.

Charlotta ovšem z deníku zjistí Humbertovy touhy po Lolitě a chystá se odeslat dopisy, nejspíše s udáním. Zajede ji však auto.

Humbert vyzvedne z tábora Lolitu, která nemá kam jít. Cestují spolu po Americe, Lolitu to zprvu baví, protože za ni Humbert utrácí, ale poté ji to znudí. Navíc po prvním milostném aktu, který si sama s Humbertem začne, ji on nutí každý den. Narůstá její bezmoc, protože nemá ke komu jinému jít a cítí se u Humberta uvězněna a dělá vše proti svojí vůli. Ačkoli se Humbert snaží být skvělým otcem a zahrnuje Lolitu vším, nedokáže se zbavit své touhy a tím Lo ničí. Zároveň se Humbert bojí, co se stane, až Lolita vyroste a přestane ho přitahovat, ale doufá v to, že by spolu mohli mít potomka.

Lolita nenápadně začne spřádat plán se přibližně 40 letým Quiltym, kterého tajně vídá a když se naskytne příležitost při jejím léčení v nemocnici, utíkají spolu.

Humbert se ji snaží najít a cestuje nejdříve sám, poté se společnicí, kterou ale opustí.

Lolita mu sama pošle dopis, protože potřebuje peníze. Když ji přijede navštívit, zjistí, že je těhotná s jiným mužem, než Quiltym a bere si ho za manžela. Bydlí v chudých podmínkách a manžel není nijak vzdělaný a nedoslýchá. Humbert z Lolity vyslídí jméno toho, se kterým utekla a snaží se ji ještě přesvědčit, aby odjela s ním. Když odmítne, dá jí peníze a odjede.

Velice dramaticky jede potom zabít Quiltyho jako pomstu a nebojí se již vězení, je to pro něj vysvobození.

 

Kontext tvorby díla:

 • O tvorbě Lolity uvažoval již v roce 1940, kdy byl na lůžku kvůli vážné nemoci, ale konečné dílo v jiné verzi vyšlo až roku 1955. Inspirovala ho prý bezmoc opice, na které byly prováděny pokusy a při malbě, kterou namalovala, zobrazila mříže. Jinak prý autor neměl žádný jiný motiv pro napsání tohoto tématu, pouze myšlenku. Dílo se v některých zemích kvůli své kontroverznosti zakázalo.

 

Ukázka (úryvek)

 • Ma ch`ere Dolores Chci tě, drahoušku, ochránit před všemi hrůzami, které čekají na malé holčičky v kolnách na uhlí a zapadlých uličkách i, bohužel, comme vous le savez trop bien, ma gentille, v borůvkovém lese v nejmodřejším létě. Zůstanu tvým poručníkem, ať se stane cokoli, a když budeš hodná, může soud v krátké době poručnictví legalizovat. Víš ty co, Dolores, zapomeňme teď ale na právnickou terminologii, terminologii, která považuje pojem prostopášné a smilné tělesné obcování‘ za racionální. Nejsem zlo-činný sexuální psychopat nemravně obtěžující dítě. Svůdce byl Charlie Holmes, já jsem vůdce – všimni si té jemné nuance mezi oběma termíny. Jsem tvůj taťka, Lo. Koukej, mám tady jednu učenou knížku o holčičkách. Koukej, berunko, co se v ní říká. Cituji: normální dívka – normální, všimni si – normální dívka se obvykle snaží seč může zalíbit svému otci. Cítí v něm předobraz vytouženého nepola- pitelného samce (,nepolapitelného‘ se mi líbí, u Polonia!).
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.