Lolita – rozbor díla k maturitě (4)

 

Kniha: Lolita

Autor: Vladimir Nabokov

Přidal(a): Barul

 

 

 

 

 

Barbora Plačková

 

Obecně kulturní a literárněhistorické souvislosti díla

Dějinné souvislosti

 

-historické události:

–          2. světová válka nesmírně ovlivnila  společenský, politický i umělecký vývoj celé druhé poloviny minulého století a je v mnohém inspiračním zdrojem dodnes

–          prvotní mírová euforie se snažila zabránit dalším válečným konfliktům (vznik OSN)

–          svět se rozdělil na dva póly

–          USA jako svět demokracie – tržní ekonomika

–          SSSR jako svět socialistických diktatur – plánovaná ekonomika

–          období studené války se protáhlo až do počátků 90. let Þ dovršen proces postupného zhroucení hospodářských a politických systémů a rozpadu Sovětského svazu

–          Válka se projevovala nedůvěřivostí, soutěžením ve zbrojení, podezřívavosti, vyčkáváním “západu proti východu”

–          USA obviňovaly SSSR ze snahy rozšiřovat své pojetí komunismu.  SSSR je naopak obviňovala z imperionalismu.

–          Válka vyústila v několik lokálních konfliktů:

–          1.  korejská válka [1950-1953] – konflikt probíhal na území korejského poloostrova. Korejský poloostrov byl po válce rozdělen na dvě částí: “severní Koreu”, kterou spravoval SSSR a “jižní Koreu” pod správou OSN,USA. Mezi bloky vzniklo obrovské napětí sev. Korea podporována SSSR napadla jih, s cílem násilně spojit zemi.

–          60. léta – obdobím „šťastných dětí“ – snaha užívat prostého života, boj proti konzumní společnosti

–          sledované půlstoletí znamenalo obrovské vývoj ve vědě a technice, jaderném výzkumu, kosmonautice

 

filosofie doby a díla:

 

Postmoderna

-umělecký sloh: Postmoderní architektura je pojem označující architektonický styl následující po období modernismu, takto je označováno období po druhé světové válce kdy se ve světě a zejména v USA stavěly mohutné kancelářské budovy s uniformními prosklenými stěnami, které dostávaly pro svou snadnou montáž přednost před jiným typem architektury. Samotná estetika šla stranou – budovy byly jednotvárné, odosobněné, po celém světě si podobné. Proto se pro tuto architekturu vžil pojem architekta Philipa Johnsona – mezinárodní styl.

 

-umělecký směr: Postmoderna je prvním, literárním a uměleckým směrem, který vznikl na americkém kontinentu. Vznik postmoderny je spjat s rozšířením počítačů a postupným přechodem industriální (průmyslové) společnosti na společnost informační, zhruba od 60. let 20. století.. Tato změna má vliv i na vývoj umění. Zlom nastává v 60. a 70. letech, kdy se začala prosazovat rocková hudba. Ve výtvarném umění Andy Warhol. Tedy odmítavý postoj ke konzumní společnosti – východisko nové poetiky. (Literatura v Evropě se vyrovnávala s následky války, americká literatura se zaměřovala spíše na kritiku konzumní společnosti: Salinger – Kdo chytá v žitě, Jack Kerouac – Na cestě. Obyvatelstvo USA nebylo přímo válkou postiženo.) Postmoderna bezprostředně souvisí s rozvojem elektrotechniky, která ovlivňuje vývoj umění.

znaky:

Citátovost – tvorbu jako produkci vystřídala reprodukce. Místo psaní se důraz přesouvá na znovu-psaní již existujících textů

-Možnost velkého množství interpretací díla

‐Využívání a spojování značně odlišných stylových prvků a žánrů (postupy odborné, pokleslé, publicistické a krásné lit., román je zároveňdetektivkou, historickým románem, filosofickým dílem, sociologickou sondou apod.)

odmítá konvenčnost, tradiční příběh a postavy, odstraňuje bariéry v zobrazování intimního života

 

 

Autor

 

-život a dílo autora:

– americký spisovatel ruského původu, jeden z největších spisovatelů 20. století
– skoro celý život žil v exilu, což se podepsalo i na jeho díle
– byl z bohaté ruské šlechtické rodiny, jeho otec významný předrevoluční právník
– vzorové dětství, bylo s ním nakládáno s nejvyšší možnou péčí, to se promítlo i do jeho děl, časté téma
– bylo mu dáno nejlepší vzdělání – znalost jazyků, literatury
– r. 1917 se jeho otec, prapraděda, podílel na únorové revoluci za stranu kadetů (konstituční demokrati), podařilo se jim svrhnout cara a on se stal vládním tajemníkem
– po nástupu bolševiků, po říjnové revoluci, celé jejich rodině hrozilo velké nebezpečí a proto odcházejí do emigrace přes celou Evropu do Berlína
– po vraždě otce (1922) odjíždí rodina do Prahy, ale Vladimir Nabokov studuje v Cambridgi
– Ve 20. a 30. letech žije v Berlíně se svou židovskou manželkou, kvůli jejímu původu však musí utéci nejprve do Paříže, pak do USA
– Do svého odjezdu však již literárně tvoří, píše rusky poezii i prózu pod pseudonymem Sirin; např. dílo Dar, které teprve nedávno vyšlo v českém překladu, Lužinova obrana ad., ale po příjezdu do USA nastává zlom, kdy začíná psát výhradně anglicky
– V USA přednáší na univerzitě ruskou literaturu a vydává svá prozaická díla jako Promluv, paměti (1951)
– největší úspěch mu roku 1955 zajistilo tehdy velmi kontroverzní dílo Lolita, díky němuž již nikdy netrpěl nouzí
– na zač. 60. let přijíždí zpět do Evropy, tvoří, a ve švýcarském Montreux nakonec roku 1977 umírá

Dílo

Smích ve tmě:

láska zcela rozdílných lidí – zralého může a mladičké “femme fatale”, ovšem ve zcela jiné rovině

 

Pnin:

Příběh ´věčného exulanta´ Timofeje Pavloviče Pnina a jeho hořce komické konfrontace s americkým akademickým prostředím i se západnímsvětem.

Dar:

Téma ruské emigrace

Bledý oheň:

Poezie: Verše, Hrozen, Básně

 

vliv prostředí na autorovu tvorbu: Do jeho knih se promítá jeho šťastné dětství, celoživotní emigrace, vynikající paměť, vzdělání, mimořádné ovládání jazyků a dvě jeho záliby: motýli (entomologie, která je také jeho druhou profesí, některé druhy motýlů jsou jím a po něm pojmenovány) a šachy. O napsání tohoto románu přemýšlel již v roce 1940, kdy byl kvůli těžké nemoci upoután na lůžko, ovšem po dopsání v ruštině a závěrečném čtení nebyl spokojen, takže rukopis zničil. O 9 let se rozhodl o napsání podobného románu, tentokrát v AJ.
-námět,předloha díla:

,,Lolita mnou chvějivě projela poprvé koncem roku 1939  nebo počátkem roku 1940 v Paříži, v čase, kdy jsem byl upoután na lůžko s těžkým záchvatem mezižeberní neuralgie. Pokud si vzpomínám, počáteční chvění inspirace mi  nějakým způsobem přivodil novinový článek o jednom  šimpanzovi v Jardin des Plantes, který po měsících přemlouvání jistým vědcem vytvořil první kresbu, jakou kdy zvíře uhlem namalovalo. Kresba znázorňovala mříže klece, kde to nebohé zvíře drželi. Impuls, který nosím v paměti, nemá strukturální spojitost s následnými myšlenkovými asociacemi, které nicméně vyústily v prototyp mého nynějšího románu, nějakých třicet stránek dlouhou povídku. Muž pocházel ze střední Evropy, anonymní nymfička byla Francouzka, děj se odehrával v Paříži a Provenci. Nechal jsem svého hrdinu pojmout za manželku dívčinu nemocnou matku, která za krátký čas zemřela. Artur (tak se totiž jmenoval) se po nezdařeném pokusu zneužít sirotu v hotelovém pokoji vrhl pod kola nákladního automobilu.” Zakázané, zvrácené city a závislost dospělého muže na malé dívce

 

-hlavní myšlenka díla: ,, Literární znalci se rádi obírají následujícími problémy: „Jaký je autorův záměr?“, anebo ještě hůře, „Co tím chce  básník říci?“ Já patřím shodou okolností mezi autory, kteří  si v začátcích práce na nějaké knize nekladou před sebe žádný jiný cíl než se knihy zbavit a kteří jsou v odpovědi na  otázku, jak vznikala, odkázáni na takové dřevní pojmy, jako  je interakce inspirace a kombinace, což, připouštím, zní, jako když kouzelník vysvětluje jeden trik předvedením druhého.”

– podle mě se dá za hlavní myšlenku považovat fakt, že ač se na první pohled může zdát, že Humbert je v roli tyrana, spíš on je obětí určitého psychického vydírání až týrání, jelikož Lo si je vědoma své atraktivity a přitažlivosti; také přijít s něčím novým, co zaujme zkostnatělou Evropu, zboží dosavadní mýty

 

Rozbor

 

Literární druh

Epika,lyrika,drama: epika-bývá psána veršem i prózou, jejím základem je vyprávění, děj, popisuje události, prostředí a charaktery postav (novely, povídky, romány)

Žánrové zařazení

Epika: postmoderní román- znaky románu- figuruje zde vypravěč, rozsáhlejší, mnoho postav

Vrstva tematická

-hlavní téma: zobrazení soužití mezi 12letou dívkou a dospělým mužem

-vedlejší téma:  popis až chorobné závislosti, život s Lolitinou matkou, cestování po Spojených státech, zobrazení morálky tehdejší mládeže, záliby tehdejších děvčat, smutek po smrti matky

-motivy: vášeň, pudy, žárlivost, láska, vydírání, mladistvý věk

– postavy, jejich charakteristika:

Humbert Humbert – čtyřicetiletý profesor, trpící slabostí pro mladé slečny, které on sám označuje za „nymfičky“. Chytrý, mlčenlivý, majetnický (za žádnou cenu nechce o Lolitu přijít), žárlivý (zjišťuje, že Lolita má i někoho jiného, ale i když jí udělá scénu, hned se jí začne zase omlouvat a nedokáže se na ni zlobit).

Dolores Hazeová (Lolita) – dvánáctiletá dívka, krásná, divoká, drzá, v době kdy se seznamuje s Humbertem je však už předčasně dospělá a vztah s ním jí přináší rozptýlení a zábavu, jak stárne stává se znuděnou a nespokojenou a hledá si za Humberta náhradu.

Charlota Hazeová – druhá manželka Humberta, nesnáší lidi, kteří se jí pletou do štěstí, snaží se odstranit i Lolitu, brzy umírá, lehkomyslná, naivní

Clare Quilty – spisovatel a dramatik, který nakonec přebírá Lolitu Humbertovi  a v závěru je jím zabit, homosexuál, zvrhlík co natáčí dětské porno

 

Kompozice díla:

Kompoziční přístup: chronologický; retrospektiva – ze začátku poměrně nesouvislá, potom s jasnou dějovou liníí

Uspořádání v čase: kolem let 1947- 1953

Uspořádání v prostoru:  na různých místech Spojených stárů amerických

Er-forma,ich-forma: ich forma

Expozice: příjezd Humberta do Ameriky, ubytování se v Charlotině domě, poznává Lolitu

Kolize: Humbert se zamiluje do Lolity → bere si Charlote, kterou nemiluje

Krize: Charlote tragicky umírá, Lolita a Humbert cestují, incest

Peripetie: Lolita se od Humberta snaží uprchnout, zabití jejího milence

Závěr: Humbert ve vězení, Lolita v domácnosti

 

 

Jazyk a styl uměleckého díla

 

-slova slohově zabarvena:

-věty většinou rozvité s popisným charakterem

spisovný, knižní, francouzská slova a obraty (kurzívou) + vysvětlivky v zadní části knihy, neutrální, slang- Lolita; časté použití metafor

 

 

Výrazová forma

 

Próza,poezie: próza, rozčlenění do 69 kapitol a 2 částí

Další podobné materiály na webu: