Na Větrné hůrce – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Na Větrné hůrce

Autor: Emily Bronté

Přidal(a): Magusa

 

 

 

 

Období: Realismus s prvky romantismu

Vrstevníci: Emilyiny sestry – Charlotte Brontëová (Jana Eyrová) a Anne Brontëová (Villet, Dvojí život Heleny Grahamové), Gogol (Revizor), Charles Dickens, Mark Twain, Jack London… apod.

 

Žánr: román; próza; realistický s prvky romantismu (hl. postava vyvrhel)

 

Druh: Epika

 

Kompozice: chronologická i retrospektivní (vyprávění Nelly); vypravěči (Nelly a pan

Lockwood) ich forma, vzpomínky v er formě

 

Obsah:

Celý příběh vypráví hospodyně Ellen Deanová panu Lockwoodovi, který se přistěhoval na Drozdov a při návštěvě Větrné hůrky poznal její velice zvláštní obyvatele.  A protože je zvědavý na životní příběh těchto lidí, poprosí hospodyni, aby mu příběh od začátku vyprávěla.

Pan Earnshaw, původní majitel Větrné hůrky jednou odjel na obchodní cestu a svým dvěma dětem Kateřině a Hindleymu namísto dárků přivezl cikánského chlapce jménem Heathcliff. Kateřina se stala Hethcliffovou nejlepší přítelkyní, ale Hindley ho nesnášel, a to hlavně proto, že byl Heathcliff otcem rozmazlován.

Hindley odjel na studia, odkud se vrátil s manželkou až na pohřeb svého otce, aby převzal své panství. Kateřinu a Heathcliffa se snažil všemožnými způsoby rozdělit. Když se jednou kamarádi vydali na noční toulky, dostali se až k Drozdovu, kde bydleli Lintonovi, kteří měli také dvě děti Edgara a Isabelu. Kateřina se tu noc zraní a zůstane nějakou dobu na Drozdově.

Za tu dobu se změní k nepoznání. Ví jak se správě oblékat a chovat. Po několika letech, kdy se Kateřina stále stýká s Lintonovými, víc a víc se přestává bavit s Heathcliffem. Z toho se stal sprostý nádeník, který o sebe nepečoval a choval se hrubě. Když Edgar požádá Kateřinu o ruku, Kateřina přijme a svěří se Elleně, že kdyby Heathcliff nebyl takový jaký je, vzala by si ho, protože ho velice miluje. Heathcliff vyslechne Kateřininy stížnosti na jeho osobu a na dlouhou dobu zmizí a nikdo neví kde je.

V době, kdy je Heathcliff pryč se Hindeymu narodí syn Hareton. Hindelyho manželka zemře a Hindley začne pít.  O Haretona se nestará. Chvíli ho vychovává Ellen, ale ta odejde s Kateřinou jako hospodyně na Drozdov, když se vdá za Edgara Lintona.

Po nějaké době se vrátí vzdělaný, elegantní, bohatý Heathcliff a nastěhuje se na Větrnou hůrku. Je naprosto posedlý touhou po pomstě. Chce se pomstít všem lidem, kteří mu kdy ublížili, a má k tomu velkou příležitost, protože se do něj zamiluje Edgarova sestra Isabela.

Jednoho dne oba utečou a tajně se nechají oddat. Vrátí se na Větrnou hůrku a Isabele začne peklo., protože pozná, že ji Heathcliff nemiluje. Heathcliffovy plány vycházejí a Isabela ho začne nenávidět.

Heathcliff se snaží Kateřinu Edgarovi odloudit. Kateřina otěhotní a onemocní vážnou duševní chorobou a Heathcliff dostane zákaz ji navštěvovat. Heathcliff přece jen za Kateřinou přijde a ta je šťastná, že ho vidí. Ani jeden se od druhého nechtějí odloučit, ale Hethcliffova trýznivá přítomnost Kateřině jen přitíží a prodělá další duševní záchvat. Nedlouho poté co porodí malou Kateřinu a ještě téže noci zemře, je ale Heathcliffem prokleta a její „zběsilé srdce“ toužící po Heathcliffovi nenajde klidu ani v hrobě. Isabela od Heathcliffa uteče, odejde do Londýna, kde za nějaký čas porodí Hethcliffova syna – Lintona.

Když Lintonovi bylo dvanáct let, jeho matka zemřela. Linton je odvezen ke svému strýci Edgaru Lintonovi, s tím, že bude bydlet na Drozdově s Kateřinou. Heathcliff ale trvá na tom, že chce mít syna u sebe, a tak je Linton hned druhého dne po příjezdu z Londýna odvezen na Větrnou hůrku. Heathcliff se o něj stará s překvapivou péčí, protože touží po majetku, který by Linton zdědil v případě, že by jeho strýc zemřel bez syna. Po nějaké době také zemře Hindley Earnshaw.

Kateřina, které otec neřekne jinak než Katka, Lintona uvidí až po čtyřech letech. Oznámila to otci, ale ten jí to začal vymlouvat a návštěvy u Lintona na Větrné hůrce zakazovat. Katka si potají s Lintonem píše milostné dopisy a občas k Lintonovi také přijde na návštěvu a stará se o něj, když onemocní. Katčin otec i mladý Linton jsou stále více nemocní, a proto se Heathcliff snaží Katku a Lintona všemocně dát dohromady. Katka šla zase jednou s Ellen na procházku a Heathcliff je přinutí vejít na Větrnou hůrku. Tam obě ženy zamkne a přinutí Katku, aby se za Lintona provdala. Katku po svatbě tajně domů pustil Linton, aby si sbalila pár věcí a rozloučila se s umírajícím otcem. Katka se pak musela vrátit na Větrnou hůrku, nemohla se stýkat se svou chůvou a musela zde zůstat jen se zlým tchánem, nemocným manželem a Haretonem.

Nájemce Drozdova Pan Lockwood na necelý rok odjel do Londýna. Když se vrátil, bylo na Větrné hůrce všechno jinak: Ellen byla zavolána na Větrnou hůrku ke Katce. Po Lintonově smrti Katka ještě dlouho Haretona nesnášela, ale postupem času se sblížili. Heathcliff s přátelstvím Katky a Haretona nesouhlasil, ale ti dva i přesto navázali pevný vztah. Katka učila Haretona číst a on jí zase zpříjemňoval dlouhé chvíle. Heathcliffovu nenávist však jednou zlomí věrná Kateřinina podoba v dceři a nechá mladé milence být.

Heathcliff jednoho dne přestal jíst a celé dny a noci bloumal po domě a zahradě jako duch. Jeho pomsta byla vykonána a on toužil už jen po chvíli, až odejde za svou milovanou Kateřinou. Nakonec opravdu zemřel a byl pochován do hrobu, který ležel po pravici od Kateřiny.

Katka a Hareton by měli své životy a své dědictví brzy spojit sňatkem a odstěhovat se do Drozdova i se svojí hospodyní Ellen.

 

Jazyková stránka, autorský styl: metafory, přímá řeč, nespisovné výrazy

 

Kritika díla: Emily Brontëová zemřela krátce po vydání románu, který nesklidil v době vydání výrazný úspěch a nějakou dobu byl dokonce považován za rané a nezralé dílo Charlotty Brontëové. Hodnota díla začala být rozpoznávána až ve 20. století a dnes je Na Větrné hůrce považováno za jedno z nejvýznamnějších děl anglické literatury.

 

Filmové zpracování: Větrná hůrka byla zfilmována hned několikrát a každý z těchto filmů, je hodnocen velice kladně. Např.: Emily Brontëová: Bouřlivé výšiny (TV film, VB, 2009). V hlavní roli s Tomem Hardym (Heathcliff) a Charlotte Riley (Kateřina), dále také dobře známý Andew Lincoln (jako Edgar; herec známý z filmu Láska nebeská).

 

Vznik díla:

–      Emily Brontëová vydala tento román pod mužským pseudonymem Ellis Bell v roce 1847.

–      Postava Hindleyho, Kateřinina staršího bratra, který se po smrti své ženy propadá vlivem alkoholu stále hloub, byla částečně inspirována bratrem Emily Brontëové, Branwellem Brontëm, jenž měl podobný osud.

Motivy: Důležitou roli v knize hraje krajina, v níž se příběh odehrává. Jedná se o yorkshirská vřesoviště, která jsou, byť jde o román, vykreslena silně básnicky, díky čemuž příběh dostává romantický nádech = divokost vřesovišť se odráží v Hethcliffově divoké povaze a vlastně povaze většiny postav.

–      láska, žárlivost, touha po pomstě, nenávist

 

Charakter postav:

Heathcliff: „cikán“, násilnický, hrubý, majetnický, v hloubi srdce zraněný, milující, mstící se

Kateřina Earnshaw – Lintonová: Krásná, tmavé oči, vypočítavá, paličatá

Hindley Earnshaw:  Bratr Kateřiny, po smrti jeho ženy se z něj stal alkoholik

Edgar Linton: Světlovlasý, hodný

Isabela Lintonová – Heathcliffová: Světlovlasá, hodná, naivní, sestra Edgara

Hareton Earnshaw: Chytrý ale nevzdělaný, učenlivý, syn Hindleyho

Kateřina Lintonová- Heathcliffová: Zvídavá a krásná dcera Edgara a Kateřiny

Linton Heathcliff: Slabý, nemocný syn Isabely a Heathcliffa

Ellena (Nelly): Služebná, vypravěčka příběhu

Josef: Nábožný starý dědek

Pan Lockwood: Nájemce na Drozdově, posluchač příběhu

 

Spisovatelka:

–      Emily Jane Brontëová (1818-1848), byla britská spisovatelka.

–      Proslavil ji její jediný román Na větrné hůrce (Wuthering Heights), klasické dílo anglické literatury.

–      Publikovala pod mužským jménem Ellis Bell.

–      Známé jsou také její dvě sestry Anne a Charlotte

–      r. 1824 se její rodina přestěhovala do Haworthu. Toto prostředí mělo klíčový význam při vytváření zvláštního literárního světa sourozenců Brontëových.

–      r. 1842 začala Emily pracovat jako vychovatelka v Miss Patchett’s Ladies Academy (ústav pro vzdělávání mladých dam) v Law Hill Hall.

–      Objevení básnického talentu Emily vedlo ji a její sestry Charlotte a Anne roku 1846 k vydání sopečné sbírky jejich básní pod mužskými pseudonymy: Currer Bell (Charlotte), Acton Bell (Anne) a Ellis Bell (Emily).

–      r. 1847 Emily vydala svůj jediný román Na větrné hůrce jako dva svazky trojdílného souboru (třetí svazek byla Agnes Gray její sestry Anne).

–      Během pohřbu svého bratra prochladla, odmítla lékařské ošetření a poté zemřela na tuberkulózu.

–      r. 1850 vydala Charlotte Na větrné hůrce znovu, tentokrát jako samostatný román pod skutečným jménem Emily Brontëová.

 

Realismus:

–      Realismus je umělecký směr, který převládl v literatuře druhé poloviny 19. století a trval až do začátku 20. století. Je to období vynálezů a rozmachu techniky a přírodních věd, byl např. vynalezen telefon a žárovka. Převládá víra v rozum, ve filozofii se objevuje nový směr – pozitivismus (A. Comte), podle kterého je skutečné to, co se dá dokázat smysly.

Prosazuje se exaktní myšlení, tj. vědecké postupy založené na matematických výpočtech a metodách. V literatuře se snaha uplatnit tytéž postupy, literatura je chápána jako vědecká analýza společnosti.

Znaky :

  • Literatura zachycuje pravdivou všední skutečnost, nezabývá se idealizováním skutečnosti a alegorií.
  • Typizace hrdiny – Na jednotlivém hrdinovi jsou zobrazeny obecné znaky. Hrdina se proměňuje, vyvíjí se. Obvykle se pohybuje v typickém prostředí.
  • Objektivní přístup ke skutečnosti, život současného člověka – zobrazován bez příkras, autor se neztotožňuje s hrdinou.
  • Typický žánr pro realismus je román, drama
  • Je spojen s kritikou nedostatků ve společnosti, potom se označuje jako kritický realismus. Autoři jsou kritičtí ke společnosti, kde touha po penězích kazí lidské charaktery.
  • Nové výrazové prostředky – hovorová řeč, nářečí, archaismy.
  • Krajní směr realismu je naturalismus. Podle něj je člověk omezen svoji biologickou podstatou a je zobrazován jako výsledek vlivu prostředí a dědičnosti.

 

Někteří autoři tohoto období:

ANGLIE

Charlotte Brontëová

(Jana Eyrová, první část tohoto románu je vydána také samostatně pod názvem Sirotek lowoodský) a Emily (Na Větrné hůrce) Brontëovy využívaly vlastní zážitky z „nehostinné“ severní Anglie. Hrdinkami jsou silné, vzdělané ženy. Psala také jejich další sestra Anne a bratr Branwell.

 

Charles Dickens

Anglický spisovatel Charles Dickens se narodil 7. února 1812 a byl nejvýznamnějším a nejpopulárnějším představitelem viktoriánského románu. Z nuzných poměrů se vypracoval na opravdovou hvězdu literárního nebe a to jen svou houževnatostí a vytrvalostí. V dětství byl často nemocný. Jeho rodina se najednou ocitla na hranici bídy. Potloukal se po Londýně a nasál do sebe atmosféru pochmurného velkoměsta 1. pol. 19. stol.
Roku 1836 začal psát humoristický román na pokračování Kronika Pickwickova klubu. Tento román měl fenomenální úspěch, především díky další Dickensově výjimečné vlastnosti – jiskrnému humoru.

–          Oliver Twist, jehož námětem je autorovo celoživotní téma – tragický osud chudých dětí. Tento román se vyznačuje kritickým pohledem na soudobé instituce a silným sociálním soucítěním. Charles Dickens zemřel 9. června 1870 na mozkovou mrtvici. Po jednomyslném přání národa byl slavně pochován ve Westminsterském chrámě.

 

RUSKO

Nikolaj Vasiljevič Gogol

Prozaik a dramatik, ve svých dílech spojoval realismus s romantismem, kritizoval záporné jevy Ruska.

Jeho satirická komedie Revizor se odehrává v zapadlém ruském městečku, kde místní úředníci očekávají příjezd revizora. Za revizora považují nevýznamného úředníka Chlestakova, všemožně ho uplácejí, aby zatajili všechny své nepořádky. Chlestakov zpočátku nechápe, o co se jedná, postupně se však do své nové role vžívá. Nakonec se však prozradí v dopise zasílanému příteli, který přečte místní poštmistr. Chlestakov odchází a v  té chvíli přijíždí pravý revizor. Gogol ve své komedii kritizuje ruskou byrokracii, která pracuje formálně a bere úplatky, způsobil tím poprask.

Román Mrtvé duše obsahuje kritiku ruských statkářů a úplatnost úředníků. Hlavní hrdina Čičikov objíždí ruské statkáře a kupuje od nich „mrtvé duše“, tj. nevolníky zemřelé od posledního sčítání, aby za ně získal peníze na nákup levné půdy.

Komedie Ženitba – o vdavekchtivé kupecké dcerce a jejích pěti nápadnících

Povídka Plášť – otištěna v souboru Petrohradské povídky, motiv města jako mraveniště, drobné příběhy lidí

 

FRANCIE

Honoré de BalzacPo celých 51 let tvořil s nesmírnou pílí a měl obrovskou vůli, ale tak jak byl geniálním spisovatelem, byl i katastrofálním podnikatelem. Všechny podniky, do nichž se pustil, zkrachovaly a jeho dům neustále obléhali věřitelé. A přitom svá nejlepší díla napsal právě v době největší finanční krize.
Nejznámější díla: Otec Goriot, Lesk a bída kurtizán, Ztracené iluze

 

AMERIKA

Jack London – povídkář, romanopisec, esejista

–          spousta zaměstnání (ústřicový pirát, lovec tuleňů, zlatokop na Klondike)

–          propadl alkoholu, dvakrát ženatý, na vrcholu své slávy spáchal sebevraždu

Démon alkohol – román (své zkušenosti s alkoholem), Tulák po hvězdách (využil také své zkušenosti z vězení), Volání divočiny, Bílý tesák

 

Mark Twain – významný americký prozaik kritického realismu, novinář a satirik
Po smrti otce v roce 1847 byl dán do učení na tiskaře v novinách svého bratra. Později pracoval jako lodivod na Mississippi.
Díla: Dobrodružství Toma Sawyera, Dobrodružství Huckleberryho Finna, Princ a chuďas, Život na Mississippi

Další podobné materiály na webu: