Petrolejové lampy – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Petrolejové lampy

Autor: Jaroslav Havlíček

Přidal(a): kacik

 

 

Druh díla: próza

Žánr díla: psychologický román

 

Postavy

Štěpánka Kiliánová – samotářské dítě; dítě zvláštní, hlavaté, těžkopádné, nehezké; mnohem statnější než ostatní; velmi dobrá ve vystupování – recitace, divadlo; introvertní; často zasněná do svého smyšleného světa, tragicky groteskní typ

Pavel Malina – bratranec Štěpky, přerušil studium a vydal se na vojnu; přestal se zajímat o statek i o Štěpku; na vojně dostal pohlavně přenosnou nemoc – syfilis; koketoval se Štěpkou, ale jen kvůli sňatku, hrubý a zbabělý slaboch

Jan Malina – starší bratr Pavla,; zůstal pracovat s otcem na statku

 

Děj

Stavitel, původně chudý zedník Kilián, domůže se pracovitostí a podnikavostí významného postavení. Pojme za manželku dívku, dceru z Vejrychovského statku. Společně pak vychovávají jedinou dceru Štěpku. Štěpka nežije příliš šťastným životem, přestože má všeho dostatek. Lidem vadí její přímé, otevřené, často drsné chování, mají ji za společenského neotesance. Ke všemu není Štěpka příliš pohledná, je nesmírně velká a vyspělá, postrádá jakýkoliv dívčí půvab. Útěchy se jí dostává na matčině rodném statku, kde dovádí se dvěma svými bratranci Janem a Pavlem, jakéhosi uznání dosáhla i díky výborné recitaci a hraní divadla.

Štěpka dospívá, ale žádní nápadníci o ni neusilují, přestože je mezi mládeží pro svoji vyřídilku a veselost celkem oblíbena. Každá započatá známost po chvíli končí. Štěpka však touží mít muže a děti.

O statek na Vejrychovsku se stará Jan Malina. Jeho mladší bratr Pavel odchází ze studií a dává se k armádě. Stane se z něho líný, prostopášný důstojník, který pouze pije, hýří a hraje karty. Téměř všechny peníze ze statku padnou na placení jeho dluhů. Nakonec jej kvůli dluhům suspendují a Pavel se vrací na statek, je zchátralý, zestárlý. Nechce pracovat, pokračuje ve svém rozmařilém životě. Jan jej odmítne dál živit. Z vypočítavosti nabídne Pavel Štěpce sňatek a ona, posedlá touhou po muži a dětech, “slepá a hluchá”, svoluje, uvěří jeho slibům, že skončí s dosavadním životem a vrátí se k hospodaření. Otec Kilián (přes své výhrady k sňatku) vykoupí statek ze dluhů a postaví novomanželům nový dům.

Brzy po svatbě zažívá Štěpka obrovské zklamání. Pavel o ni vůbec nestojí, dozvídá se, že se s ním nikdy dětí nedočká, neboť trpí nemocí, která mu znemožňuje milostný styk. Štěpka je však statečná, s pomocí Janovou vede statek, trpělivě snáší rozmary svého stále více chátrajícího muže, který nakonec zešílí. Až po jeho smrti začíná Štěpce svítat na lepší časy. Čeká ji nový život s Janem Malinou, jenž již dávno ví o jejích přednostech (“ta ženská má svou cenu”). Nedá se snad hovořit o lásce, ale jejich duše jsou naladěny na stejnou notu…

 

Klíčové motivy a témata

–          měšťanství, předurčenost lidského života

 

Cíl/smysl díla

–          poukázat na obraz rozpadajícího se světa, mravního úpadku v prostředí maloměsta

–          zachytit mezilidské vztahy v rodině v pozadí psychické choroby projevující se u jednoho z hlavních aktérů

 

Název díla

–          původně se dílo jmenovalo, Vyprahlé touhy podle nesplněných tužeb Štěpky, poté autor dílo přepracoval a měl být první část z zamyšlené trilogie z prostředí maloměsta Petrolejové lampy

 

Inspirace

učení Sigmunda Freuda o psychoanalýze

Kafka, Dostojevský

 

Jazyk díla

–          dramatická gradace příběhu, místy naturalistické prvky

–          střízlivý, ale působivý věcný styl

 

Kompozice díla

–          chronologicky gradující příběh

 

Autorova doba: 1. pol. 20. st

 

Společensko-historické pozadí:

Proběhla 1SV- domácí odboj, myšlenky čechoslovakismu

První prezident TGM – demokracie, politické strany

Patřili jsme mezi nejvyspělejší země Evropy

Později větší vliv KSČ a fašismu

Hospodářská krize 30.léta

Budování pohraničního opevnění, 2SV

 

Literatura:

Vysoká úroveň, překlady, vysoká jazyková úroveň, psychologizace postav

Společensky angažovaná próza, noetická próza (důraz na poznání)

Tvoří všechny generace, rozvíjí se jak próza, poezie i drama

 

Próza:

–          v počátku menší prozaické žánry (povídky, reportáže, lyrická próza), později spíše román a románové cykly

–          rozvíjí se kritika

 

Proudy:

Pokračování předchozích tendencí- realismus (Jirásek, Winter…)

Naturalismus (Mrštík, …)

Impresionismus (Šrámek…)

Téma 1SV – Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

Vliv expresionismu – Blatný, Klíma

Demokratický proud – Čapek, Poláček – Bylo nás pět, Bass – Cirkus Humberto

Imaginativni próza – Vančura – Rozmarné léto, Markéta Lazarová

Společenská, sociální próza – Olbracht – Nikola Šuhaj loupežník, Golet v údolí

Psychologická próza – Havlíček – Petrolejové lampy, Helimadoe

Katolicky orientovaná linie – Durych – Rekviem, Bloudění

Ruralisté – Knap, krepina

 

Autor: Jaroslav Havlíček (1896 – 1934)

Prozaik, představitel meziválečné psychologické prózy

Používal prvky naturalismu, zkoumal degenerované jedince a silné ženy v těžkých situacích

 

Zařazení díla do kontextu autorovy tvorby

Píše psychologickou prózu a prvky naturalismu

Petrolejové lampy (autorova prvotina, podrobně popsal psychologii postav)

Neviditelný (román, psych studie jedné rodiny, strýc si myslí, že je neviditelný)

Ta třetí (román, muž spáchá sebevraždu, rozhoduje se mezi dvěma ženami)

Helimadoe (román o muži a jeho 5 dcerách Helena, Lída, Marie, Dora a Ema)

 

Zařazení díla do kontextu světové literatury

futurismus – moderní život, obraz světa v pohybu

dadaismus – primitivita, absurdita

surrealismus – fantazie, psychický automatismus

existencialismus – člověk jako osamocený a zcizený jedinec

Francie – Rolland – Petr a Lucie (román, reakce na válku)

Anglie – Shaw – Pygmalion (drama)

Německo – Remarque – Na západní frontě klid (román, reakce na válku)

Pražští němci – Kafka – Proces

Rusko – Šolochov – Osud člověka (novela o poválečné době)

USA – Steinbeck – Hrozny hněvu (román)

 

Příklady podobných děl

Další zástupci psychologické prózy u nás:

Glazarová – Vlčí jáma (román o bezdětném manželství)

Řezáč – Černé světlo (román, analyzuje zlo v duši intrikána), Svědek (román, hl.hrdina chce poznat osudy lidí)

Další podobné materiály na webu: