Proměna – rozbor díla k maturitě (8)

rozbor-díla

 

Kniha: Proměna

Autor: Franz Kafka

Přidal(a): Frotas

 

 

1)      Charakterizovat vypravěče a postavy ve výňatku.

 • Vypravěč – nezaujatý, er forma, jen stroze popisuje děj z pohledu Řehoře
 • Řehoř Samsa – obchodní cestující, hodný, flegmatický, nemá žádné zájmy, nikam nechodí, vše, co vydělá, dá rodině, rutinní život ( = život „brouka“)
 • Sestra – zpočátku (tedy v ukázce) hodná, starostlivá, pečující → poté se vztah mění (už vidí bratra jen jako hmyz, který je na obtíž)

 

2)      Vysvětlit, co se ve výňatku i v celé knize proměňuje.

 • Vztah rodiny k Samsovi – nejprve vylekaní, poté se o něj starají→ postupem času je pro ně přítěž a berou ho už jen jako hmyz, ne syna a bratra → přejí si, aby „to chcíplo“, aby už měli konečně klid a mohli dál normálně žít

 

3)      Porovnat Proměnu s pohádkovým žánrem.

 • Samsa se jednou ráno probudí proměněný v brouka = pohádkový motiv, proměnil se v příšeru kvůli svému způsobu života = potrestání (viz char. postav)
 • Sestra Samsy ze začátku připomíná pohádkovou princeznu (jako jediná se nebojí a necítí odpor k „příšeře“, oddaně se o ni stará, uklízí atd. (např. Kráska a zvíře)

 

4)      Charakterizovat jazykové prostředky, tvrzení doložit na určitých pasážích.

 • Jazyk: striktně spisovný, hovorová čeština se nevyskytuje ani v přímé řeči („ Řehoři, není ti dobře? Potřebuješ něco?“)
 • Jednoduchý, žádná odborná slova, pro porozumění textu stačí tak střední vzdělání, dokonce se nevyskytují ani při popisu brouka („ Ležel na hřbětě tvrdém jako pancíř, a když trochu nadzvedl hlavu, uviděl své vyklenuté, hnědé břicho rozdělené obloukovitými výztuhami, na jehož vrcholu se sotva ještě držela přikrývka a tak tak, že ještě úplně nesklouzla dolů“)
 • Strohý, téměř žádná charakteristika postav (což je pro Kafku typické )

 

5)      Zasadit dílo do kontextu tvorby F.Kafky

 • Proměna je povídka, jedna z jeho prvních knih – objevuje se zde ještě celé jméno hl. postavy, poté jen jméno a iniciála (Zámek) → jen iniciála ( Proces)
 • Poté Zámek, Proces

 

6)      Zasadit tvorbu F. Kafky do kontextu světové literatury 20.století

 • Začátek 20.století
 • Pražští Němci – Němci žijící v Praze, píšou německy, většinou židovského původu a inspiraci hledají v židovské Praze a pražském ghetu
 • Další autoři: E. E. Kisch, Max Brod

 

7)      Postihnout souvislost mezi objema výňatky (umělecký x neumělecký)

 • Dopis Franze Kafky otci o tom, proč z něj má strach a i obecně o vztahu mezi nimi, jak to cítí autor – souvislost: autobiografické prvky: Samsův otec bezcitný, přísný
 • + píše, že před ním utíkal, schovával se…ke knihám, k výstředním myšlenkám → opět autobiografické prvky (brouk Samsa se schovává, protože se bojí, jak na něj rodina nahlíží a že je jim odporný)

 

8)      Posoudit možný vliv neuměleckého textu na přijetí uměleckého textu čtenářem

 • Proměna se dá vyložit různě, třeba i humorně → když si přečteme dopis Kafky otci, budeme v knize hledat spíše autobiografické prvky – beznaděj, žádné východisko ze situace, špatné vztahy s otcem, smutek…

 

9)      Vysvětlit účel neuměleckého textu

 • Subjektivní (osobní) dopis Kafky otci – účel: sdělit informace, které není schopen Kafka říci otci do očí

 

10)  Charakterizovat výstavbu textu

 • Chronologická
 • Nejprve Kafka shrne, proč otci píše, poté se ospravedlňuje, proč mu to píše formou dopisu → v druhém odstavci popisuje, co si myslí, že si otec myslel → popisuje, co dělal, místo toho, aby byl otci vděčný (ironie)

 

11)  Analyzovat lexikální prostředky užité v textu

 • Subjektivně zabarvená slova (tatínku)
 • Hovorová čeština (pečení holubi lítali do huby)
 • Spisovná čeština – slova slohově neutrální

Další podobné materiály na webu: