Sen noci svatojánské – rozbor díla k maturitě (2)

 

 Kniha: Sen noci svatojánské

 Autor: William Shakespeare

 Přidal(a): Ehrlichová

 

O autorovi: William Shakespeare

Datum narození není známo, pokřtěn byl 26. 4. 1564 ve Stratfordu nad Avonem, kde také vyrůstal a v 18 letech se oženil s Anne Hathaway, se kterou měl 3 děti. Během let 1589 až 1613 vytvořil svá nejznámější díla, většinu napsal v Londýně, kde byl mimo jiné známým hercem, dramatikem a také částečným vlastníkem divadelní společnosti Služebníci Lorda Komořího, angl. Lord Chamberlain’s Men (později přejmenované na Královskou společnost, angl. King’s Men), která se později přestěhovala do divadla Globe na břehu Temže. Ke sklonku života se vrátil zpět do Stratfordu nad Avonem za svou rodinou. Zemřel 23. 4. 1616.

 

Období renesance:

 • Rozvíjí se v Itálii koncem 14. stol., návrat k antickým ideálům, klade se důraz na člověka, vzdělání a individualitu, vznik nových vědních oborů (chemie, fyzika, botanika, anatomie), doba rozvoje (změny, objevy a vynálezy)
 • V literatuře jsou autoři zejména anonymní, prosazují se nové žánry (villónská balada, cestopisy, lyrika, eseje, novely), prosazují se národní jazyky a latina
 • Díla měly povětšinou nenáboženský charakter
 • V Anglii byla doba, kdy žil a tvořil Shakespeare, alžbětinská, tzn. že umění bylo podporováno – vzniklo například stále divadlo Globe.

 

O díle – Sen noci svatojánské

 • druh: drama (literární druh, příběh vyprávěn replikami v dialozích či monolozích a je určen k scénickému provedení – tedy na jevišti, zákl. teoretické principy klas. divadla ustanovil Aristoteles v díle Poetika:
  • 1) expozice
  • 2) kolize
  • 3) krize
  • 4) peripetie
  • 5) katastrofa

 

 • žánr: komedie charakterní (komické/satirické pojetí, soustředí se na postavy, končí dobře), komedie byly psány již v antice, oblíbené byly především ve Starověkém Římě

 

 • kompozice – chronologická (události jsou psány, tak jak se udály za sebou)
  • členěná na 5 dějství o dalších scénách (expozice, kolize, krize, peripetie a katastrofa)

 

 • časoprostor – Athény o noci svatojánské, tj. datum mezi 1. květnem a 31. červencem

 

 • jazykové prostředky – Shakespeare používal ve svých dílech zejména pětistopý jambický verš (je to jeden ze sylabotónických veršů, má pravidelný počet slabik a pravidelný rytmus) nebo-li blankvers, používá cizí slova pro vtipné vyznění, nemravné vtipy a písně, do hry zakomponoval i další hru – Rozvláčná, stručná, převeselá tragédie o Pyramovi a Thisbě (inspirace Ovidiem a jeho Proměnami) tj. mis en abyme, kterou využívali spisovatelé v absurdním divadle, Shakespeare mis en abyme využil také v Hamletovi, hrou chtěl poukázat na vinu svého strýce, který mu zabil otce

 

 • adaptace: stejně jako Romeo a Julie bylo toto drama několikrát zpracováno do filmové podoby nejen v Americe, ale také v Československu, Francii a Itálii

 

Srovnání:

Christopher Marlowe, žil také v alžbětinské době a je považován a je stejně jako Shakespeare jeden z největších anglických dramatiků. A stejně jako on psal blankversem. V jeho hrách byli hrdiny titánové, které ničí jejich vlastní ctižádost a vášnivost, zápletky, dialogy a psychologie postav byly vždy mistrovsky zpracované. Jako jeden z prvních zpracoval Legendu o Doktoru Faustovi v díle Tragická historie o životě a smrti doktora Fausta.

Další podobné materiály na webu: