Světová literatura 19. století

literatura

 

Jméno: Světová literatura 19. století

Zařazení: Literární období

Přidal(a): dvorak.S

 

Walter Scott

Anglický romantický prozaik, básník a sběratel lidové slovesnosti. Je považován za zakladatele historického románu.

Scott uměl navodit atmosféru doby a věrně zobrazit prostředí i tehdejší zvyky.

 • Panna jezerní – epická skladba s lyrickými rysy
 • Waverly – historický román (anonymně vydán roku 1814)

 

Jane Austenová 

Anglická spisovatelka, jedna z nejvýznamnějších autorek románů v 19. století. Její prozaické dílo představuje literární spojnici mezi 18. a 19. stoletím.

Romány čerpají z prostředí života středních a vyšších vrstev a venkovské šlechty. Hrdinky jejích románů jsou aktivní ženy, které samostatně rozhodují o svém životě.

 • Pýcha a předsudek
 • Rozum a cit

 

George Byron

Byron začal psát poezii při studiích v Trinity College Cambridge. Na cestách do západní a jižní Evropy psal epos Childe Haroldova pouť. V Řecku podpořil protiturecké povstání, Směr romantismu, který je charakteristický sporem hrdiny se světem, světobolem a bojem za svobodu člověka, se nazývá byronismus.

 • Childe Haroldova pouť
 • Don Juan – nedokončený epos

 

Alexandr Sergejevič Puškin

Významný ruský spisovatel. Po studiu v Carském Sele začal Puškin pracovat na ministerstvu zahraničí.  Za své názory a básně byl roku 1820 odeslán na jih do Ruska. Konec života strávil pod policejním dohledem v Petrohradu. Zemřel v roce 1837 při střeleckém souboj, při němž byl smrtelně zraněn.

 • Evžen Oněgin
 • Kapitánská dcerka

 

Honoré de Balzac

Honoré De Balzac byl autorem francouzské realistické prózy. Narodil se v městské rodině v Tours. Napsal celkem 74 románů, které tvoří tzv. Lidskou komedii.  Specifickým rysem autorovy tvorby je volné přecházení postav do následujících děl, tedy neuzavřenost románů. Jádro Lidské komedie tvoří romány (studie mravů, studie filozofické, studie analytické)

 • Otec Goriot
 • Ztracená iluze
 • Lesk a bída kurtizán

 

Victor Hugo

Victor Hugo byl francouzský básník, dramatik, prozaik a esejista. Je považován za zakladatele a nejvýznamnějšího autora francouzského romantismu. Po revoluci 1848 se stal poslancem. Manifestem francouzské moderny se stal úvod ke hře Cromwell.

 • Chrám Matky boží v Paříži
 • Bídníci
 • Dělníci moře

 

Alexander Dumas

Proslavil se svými dramaty a začal se plně věnovat literatuře. Za cenu opisování, plagiátů a převyprávění starších témat napsal 257 svazků, které nacházeli široký čtenářský ohlas. Jeho díla zahrnují dramata, komedie, romány i knihy dojmů z cest. Svými díly dokázal vydělat velké množství peněz. Psal tak, aby mu díla přinesla velký čtenářský úspěch.

 • Tři mušketýři
 • Hrabě Monre Cristo

 

Edgard Allan Poe

Americký básník, prozaik a kritik. Je známý svým bohémským životem. Je zakladatelem americké novely a předchůdcem detektivních románů a moderního hororu.

 • Havran
 • Jáma a kyvadlo

 

Nikolaj Vasiljevič Gogol

Ve svých povídkách popisoval reálné prostředí ukrajinského venkova a obyčejné lidi z různých společenských vrstev a jejich tragikomické osudy.  Poté, co se jeho komedie Revizor setkala s vlnou kritiky, opustil Rusko a pobýval v Itálii, kde přepracovával svá díla.

 • Revizor
 • Petrohradské povídky
 • Mrtvé duše

 

Charles Dickens

Americký realistický spisovatel, novinář, autor řady povídek a románů zobrazujících život londýnské nižší vrstvy. Jeho hrdiny byly především děti pocházejících z tíživých sociálních podmínek. Popularitu mu zajistilo časopisecké vydávání humoristických románů Pickwickova klubu.

 • Oliver Twist
 • Kronika Pickwickova klubu

 

Walt Whitman

Americký básník. Zakladatel světové moderní poezie. Průkopník civilismu. Za občanské války byl dobrovolným ošetřovatelem.

 • Stébla trávy

 

Gustave Flaubert

Představitel francouzského realismu 2. poloviny 19. století a přímý průchodce naturalismem. V jeho románech popisuje život na francouzském venkově i v Paříži. Hrdinové se nedokážou vyrovnat s rozporem mezi sny a životními okolnostmi. Zemřel uprostřed práce nad románem Bouvard a Pécuchet.

 • Paní Bovaryová
 • Bouvard a Pécuchet – nedokončený román

 

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Ruský spisovatel, jeden z předních myslitelů 19. století. Je zakladatelem moderní psychologické prózy. Většinu života prožil ve městě Petrohrad. Zachycoval svět skrze vnitřní prožívání postav, zkoumal hranice lidské psychiky, zajímalo ho napětí mezi dobrem a zlem.

 • Zločin a trest
 • Idiot
 • Bratři Karamazovi

 

Charles Baudelaire

Francouzský básník, předchůdce dekadence a symbolismu. Jeho básně dodržují klasickou formu, autor v nich však záměrně užíval nevšední symboly a metafory.

 • Květy zla
 • Pařížské obrazy

 

Lev Nikolajevič Tolstoj

Ruský spisovatel, reformátor a vizionář. V románech metodou introspekce pronikal do vnitřního světa hrdinů a promítal do něj své filozofické úvahy. Zabýval se praktickou pedagogikou. Účastnil se sevastopolského tažení.

 • Anna Kareninová
 • Vzkříšení

 

Henrik Ibsen

Norský dramatik, ve svých analytických hrách nechával hrdiny před očima diváků odhalovat příčiny chybných rozhodnutí, která se odehrála v minulosti a vyústila v jejich osobní tragédii. Jeho dílo výrazně ovlivnilo podobu moderního dramatu

 • Nápadníci trůnu
 • Domov loutek

 

Jules Verne

Francouzský romanopisec a dramatik. Zakladatel vědeckofantastické literatury. Autor dobrodružných románů pro mládež.

 • Pět neděl v balónu
 • Cesta do středu Země

 

Émile Zola

Francouzský spisovatel, představitel naturalismu. V románech uplatňoval vědeckou metodu, kterou objektivně popisoval jedince i společenské skupiny na pozadí dobových událostí. Začal pracovat v Hachettově nakladatelství. Byl obžalován soudem a vězení se vyhnul útěkem do Anglie. Zemřel ve spánku na otravu zplodinami z ucpaných kamen.

 • Zabiják
 • Nana

 

Oscar Wilde

Anglický spisovatel, autor symbolistních próz a moderních pohádek. Stylizoval se do tzv. „dandyho“ a svými bonmoty bavil salonní společnost. Jeho styl se vyznačoval lehkostí a smyslem pro humor. Od roku 1887 byl redaktorem ženského časopisu Woma´s World. Emigroval do Francie.

 • Obraz Doriana Graye
 • Jak je důležité míti Filipa

 

Jean Arthur Rimbaud

Francouzský „prokletý básník“. Jeho dílo, 84 básní a 2 cykly básní v próze, se stalo inspirací pro moderní poezii. Jeho dílo bývá děleno do tří období.

 • Opilý koráb
 • Sezona v pekle

 

Anton Pavlovič Čechov

Ruský dramatik, autor humoristických miniatur, povídek a novel. Zobrazoval nejprostší každodenní situace s jejich tragikomickým a melancholickým rozměrem. Jeho hrdinové nejsou schopni naplnit smysl svého života.

 • Tři sestry
 • Višňový sad
 • Strýček Váňa