Světová literatura 2. poloviny 20. století – literární období

 

 Jméno: Světová literatura 2. poloviny 20. století

 Přidal(a): svetlana

 

 

 

 

Obraz 2. světové války v literatuře

 • světová válka (1939 – 1945),nejkrvavější válečný konflikt v dějinách lidstva, nesmírně ovlivnila společenský, politický i umělecký vývoj celé druhé poloviny minulého století a je v mnohém inspiračním zdrojem dodnes

 

Wiliam Styron

 • americký prozaik a esejista
 • dílo: Sophiina volba
  • román, autor se v něm zaměřuje především na psychiku lidí, kteří přežili válku, nepřežili však hrůzy, které v nich toto období zanechalo
  • vypravěč Stingo se seznamuje s mileneckým párem – schizofrenickým Židem Nathanem a Polkou Sophií, která přežila Osvětim, z něj si odnesla hrůzný zážitek, kdy byla postavena před rozhodnutí, které z jejich dětí má jít do plynu a které bude žít dál; Stingo se stává jejich přítelem a sleduje jejich neschopnost a nevůli začít znovu, zapomenout na minulost, jejich zoufalý a zmatený zápas se životem, který ukončí společnou sebevraždou

 

Michail Alexandrovič Šolochov (1905 – 1984)

 • prozaik, pocházel z vesnice na Donu, kde je tematicky zakotvena jeho tvorba
 • nositel Nobelovy ceny za literaturu (1965)
 • díla: Osud člověka
 • humanistická novela z Velké vlastenecké války
 • Andrej Sokolov žil šťastně se ženou, dvěma dcerkami a synem do začátku války, pak odešel na frontu, upadl do zajetí, trpěl v koncentračním táboře, podařilo se mu uprchnout, ale žena a dcery zahynuly při bombardování, syn při dobývání Berlína
 • Sokolov je sice po válce příslušníkem vítězného národa, ale ztrácí smysl života, nalézá jej až v adopci malého chlapce, válečného sirotka

Rozrušená země, Donské povídky, Azurová step, Tichý Don

 

Erich Maria Remarque (1898 – 1970)

 • v 18 letech odveden na frontu, po válce vystřídal řadu povolání – učitel, prodejce náhrobků, automobilový závodník
 • žil ve Švýcarsku, od r. 1939 v USA
 • jeho díla jsou založena na napínavém ději, účinné charakteristice postav, nekompromisním humanistickém, antimilitaristickém a antifašistickém postoji
 • díla:  Na západní frontě klid

Cesta zpátky, Tři kamarádi, Černý obelisk

 • romány o osudech vojáků v 1. sv. války a jejich „návratech“ do života

Miluj bližního svého

Jiskra života, Čas žít, čas umírat

 • romány věnující se tematice nástupu fašismu

 

Konstantin Simonov – Živí a mrtví

Norman Mailer – Nazí a mrtví

Anna Seghersová – Sedmý kříž

Joseph Heller – Hlava XXII

Jerzy Andrzejewski – Popel a diamant

Miron Białoszewski – Památník z Varšavského povstání

 

Existencialismus

 • je filozofický směr vycházející od Sörena Kierkegaarda a rozvíjený na předpokladu, že „existence předchází esenci“
 • tento směr rozšířili především francouzští filozofové a spisovatelé

 

Existencionalisté

 • zachycují krizi měšťácké společnosti a její dopad na jedince – izolovaného, plného úzkosti
 • v mezních životních situacích prožívá stav beznaděje, zoufalství, hnusu

 

Jean-Paul Sartre (1905 – 1980)

 • francouzský filozof a prozaik
 • v roce 1964 odmítl Nobelovou cenu za literaturu
 • díla: Nevolnost
  • román-esej má formu deníkového záznamu, filozofických úvah, lyrického popisu a komentáře; existence věcí a člověka je pociťována hlavní postavou, historikem Roquetinem, jako stav znechucení a hnusu

Mouchydrama

Za zavřenými dveřmi – drama

Mrtví bez pohřbu – drama

 

Albert Camus (1913 – 1960)

 • francouzský filozof a prozaik, v roce 1957 obdržel Nobelovu cenu za literaturu
 • jádrem jeho díla je filozofická otázka smyslu života
 • člověk si tuto otázku pokládá s vědomím nutnosti zemřít
 • díla: Cizinec
  • novela, jejíž hlavní hrdina Mersault je přesným opakem Caliguly, na absurditu a odcizenost člověka reaguje zcela lhostejně, v první části vypráví Mersault své zážitky od úmrtí matky, milostného vztahu s bývalou kolegyní přes lidi, které nově poznává, až po chvíli, kdy zastřelí Araba

Mor

 • román, hlavní postava, lékař Bernard Rieux, popisuje chování lidí ve městě zamořeném morem; mor si ovšem můžeme vysvětlit jako nemoc či nějaký násilný režim či duševní pokřivenost, kterou nese každý sám v sobě

 

Neorealismus

 • je umělecký směr rozvíjející se již ve 40. letech, který nelze přesně charakterizovat, rozvíjí postupy, prostředky a žánry kritického realismu, převládá sociální tématika

 

Neorealisté

 • usilovali o důkladně prokreslené a drsně dramatické zobrazení italského života
 • hrdiny nacházeli mezi prostými venkovany, do jejichž psychiky se snažili proniknout

 

Alberto Moravia (1907 – 1990)

 • vlastním jménem Alberto Pincherle
 • pocházel ze zámožné židovské rodiny, deset let musel pobývat v sanatoriu kvůli tuberkulóze kostí
 • ve svých románech navazuje na verismus, verismus: čerpá náměty z denního života
 • dílo: Římanka
  • všechny postavy v tomto románě jsou lidé nešťastní, plní strachu; jejich zoufalství je izoluje, odcizuje okolnímu světu; jejich představy o vlastním životě stojí v ostrém kontrastu k realitě; jakýmsi pokusem o vzbouření proti kruté existenci je zde např. sebevražda studenta Mina, jediné Adrianiny naděje na šťastné manželství; prostitutka Adriana, která děj vypráví a komentuje, se též pokusí dostat z uzavřeného kruhu tím, že se rozhodne navzdory absurdní realitě mít a vychovávat zdravé dítě – otec je  vrah; o tom jakou má šanci, můžeme po všech zážitcích, které sama popisuje, pochybovat

 

Pier Paolo Pasolini (1922 – 1975)

 • viděl v sobě především spisovatele, byl však i filmovým scénaristou a režisérem
 • díla: Darmošlapové
  • prozaická prvotina; podává mozaiku italské poválečné reality, mladí lidé na pokraji společnosti v neorealistickém pojetím

Zběsilý život

 

Beatnici

 • paralelou k tzv. rozhněvaným mladým mužům je tvorba beat generace v Americe
 • básníci beatové generace psali poezii, který byla určena k přednesu, k veřejnému čtení a poslechu
  byla přednášena v nočních barech, hospůdkách, kavárničkách, kabaretech atd. za doprovodu jazzové muziky
  básník – recitátor se podobal spíše zpěvákovi pop-music

 

Allen Ginsberg (1926 – 1997)

 • americký básník
 • vyjadřuje hrůzu a smutek ze současného světa
 • píše velmi individualistickou poezii plnou vnitřního utrpení, ve které se hovoří o „špíně vlastního já“
 • dílo: Kvílení ­
  • básnická sbírka, nejznámější jeho dílo, v němž se mystická představa zla uplatňuje v moderní technologické společnosti; ta se stává pouhou masou, jejíž ideály jsou zcela podřízeny materialistickému způsobu uvažování

 

„Viděl jsem nejlepší hlavy své generace zničené šílenstvím,

hystericky obnažené a o hladu … shánějící dávku drogy“

 

Jack Kerouac (1922 – 1969)

 • americký prozaik, tulák
 • v roce 1942 musel opustit školu a nastoupit do války k námořníkům
 • dílo: Na cestě
  • hlavním tématem jeho slavného románu je neklid, problémy lidí nepatřících do měšťáckého prostředí, outsiderů, kteří nejsou schopni zorientovat se v mašinérii okolního světa, a také přátelství s Nealem Cassadym nebo Allenem Ginsbergem a pocity z tohoto období

 

Lawrence Ferlinghetti – Lunapark v hlavě

William Burroughs – Feťák, Nahý oběd, Teplouš

 

Rozhněvaní mladí muži

 • žánr univerzitního a proletářského románu
 • v 50. a 60. letech dochází především mezi mladými lidmi ke vzpourám proti společnosti, politice, studené válce, válce ve Vietnamu
 • autoři se snaží zachytit realistický pohled na svět dělníků, intelektuálů, Angličanů a Velšanů

 

Kingsley Amis (1922 – 1995)

 • anglický spisovatel, který se brání tomu, aby byl přiřazován k této víceméně neorganizované skupině
 • byl zpravodajským důstojníkem
 • psal: povídky, televizní inscenace, básnické sbírky, detektivní příběhy
 • dílo: Šťastný Jim

 

Malcolm Bradbury (1932)

 • dílo: Jíst lidi je neslušné
 • románové dílo je ironickým obrázkem života na britských univerzitách, kde se setkávají studenti nejrůznějšího původu nejrůznějších názorů

 

John Osborn (1929 – 1995)

 • dílo: Ohlédni se v hněvu
 • divadelní hra, patří k vrcholným dílům tvorba rozhněvaných mladých mužů; typ mladého
  rozčarovaného intelektuála, nespokojeného se stavem společnosti

 

Nový román

 • bývá označován různě, někdy dokonce jako čtvrtý žánr, oficiálně je to nový román

 

Allain Robbe-Grillet (1922)

 • jako první se pokusil vysvětlit poetiku tohoto nového žánru
 • již ve svých prvních románek rozbíjí čtenářovou představu o tom, jak má román vypadat; v jeho
 • dílech chybí vševědoucí vypravěč klasický hrdina
 • dílo: Gumy
  • v románu jde především o to, jak napsat detektivní román ze zcela jiného pohledu; detektivní záplatka (vražda), kterou řeší geniální detektiv, se nemůže dočkat klasického vyřešení, neboť místo aby byla odhalována jedna záhada za druhou, záhad naopak přibývá a celá věc je stále složitější, vrahem je sám detektiv

 

Absurdní literatura

Tennessee Williams (1914 – 1983)

 • americký dramatik, nositel Pulitzerovy ceny
 • autor psychologického dramatu
 • díla: Skleněný zvěřinec

Tramvaj do stanice Touha

 

Samuel Beckett (1906 – 1989)

 • irský prozaik a dramatik
 • nositel Nobelovy ceny za literaturu
 • patří mezi nejvýznamnější představitele divadla absurdity a groteskna
 • díla: Čekání na Godota
  • divadelní hra, tragigroteska, hlavním motivem hry je čekání, Vladimír a Estragon čekají na Godota, nikdo však neví, kdo Godot je (Bůh?, Naděje?…); přes všechny pochybnosti nemohou oba hlavní hrdinové, kteří vlastně vyplňují celé divadelní představení nesmyslnými rozhovory, ukončit čekání; zůstávají opuštěni sami v sobě, není nikdo a nic, co by jim pomohlo řešit jejich starosti, utrpení, zklamání a snad i radosti

Poslední páska, Šťastné dny, Konec hry, Hra, Dech, Nyní

 

Eugéne Ionesco (1912 – 1994)

 • významný představitel absurdního dramatu
 • díla: Plešatá zpěvačka

Židle

Amédée aneb jak se ho zbavit

Nosorožci

 • hlavní hrdina hry se odmítá proměnit v nosorožcem, aby se tak nestal členem bezmyšlenkovitého stáda

 

Magický realismus

 • je směr, který se rozvinul v rámci postmoderní doby v karibské oblasti a který tak nazvali jeho zakladatelé, M. A. Asturias a A. Carpentier
 • v tajemném světě děl magického realismu se prolíná mytické vesmírno každodenností, tragédie s komičnem, smyšlenka s realitou, život se smrti

 

Gabriel García Márquez (1927)

 • kolumbijský prozaik a novinář, filmový kritik a scénarista
 • patří k nejvýznamnějším představitelům magického realismu
 • nositel Nobelovy ceny za literaturu
 • díla: Sto roků samoty

Podzim patriarchy

Láska za časů cholery

Kronika ohlášené smrti

Dvanáct povídek o poutnících

Čingiz Torekulovič Ajtmatov (1928)

 • díla: Tváří v tvář

Džamila

Bílá loď

 • pohádky a mýty se stávají v krátkém románu úkrytem před tísnivou skutečností

 

Postmodernismus

 • je zaměřen proti doposud převládající koncepci jediné pravdy a jediného cíle
 • základním požadavkem je pluralita názorů jejich zrovnoprávnění

 

Umberto Eco (1932)

 • dílo: Jméno růže
  • vrcholný román postmoderní literatury, ke kterému připojil ještě Poznámky ke Jménu růže, které mají být jistým vodítkem pro čtenáře

 

Vladimír Vladimirovič Nabokov (1899 – 1977)

 • pod pseudonymem Sirin píše básně, divadelní hry, povídky a romány v ruštině
 • emigroval do USA, zde publikoval pod vlastním jménem v angličtině
 • skandál kolem románu Lolita
 • zabýval se otázkami sebezničení lidstva, otázkami času, vzpomínkami člověka a jeho touhou po ztraceném ráji
 • díla: Mášenka

Lolita

 • vztah 12-leté dívky k pěstounovi a milenci Hubertovi staršímu o více než 30 let, je zde znázorněn svět dětí a dospělých, současně konveční morálka americké společnosti i individuální představy o hodnotách v lidském životě

Špeh