Vývoj českého a světového dramatu do 18. století

 

 Jméno: Vývoj českého a světového dramatu do 18. století

 Přidal(a): Šárka Antošová

 

 

DRAMA

 • jeden ze základních literárních druhů,určeno pro jeviště,jeho základem je DIALOG,
 • verše i próza
 • Dialog x monolog
 • vznik v pravěku (umění a magie)-divadlo=magický rituál

 

STAROVĚK

 • Egypt,Mezopotámie(texty spojité s divadlem -> náboženské,mýtické představy)

 

ANTIKA

 • počátek evropského divadla
 • kolébka evropské civilizace
 • řečtina,latina
 • DYONISIE=náboženské oslavy ,
  • herci jen muži(1 až 3 + chor )
 • DEUX EX MACHINA
  • socha boha je shora spuštěna(seslána) dolů na jeviště

 

Náměty:

 • mýty
 • bohové
 • trojská válka ..

 

Aristoteles

 • Kompozice dramatu:
  • Expozice-úvod
  • Kolize -srážka
  • Krize-rozhodnutí
  • Peripetie-náhlý obrat
  • Katastrofa-definitivní obrat
 • Katarze – prožití emocí-očištění
 • Zásada trojí jednoty
 • jednota času,prostoru a děje (1 čas,1 prostor,1 děj)

 

Komedie

 • hovorový jazyk,vulgarismy
 • hl. hrdina-běžný občan(v Římě i otroci)
 • náměty:všední život(lidské problémy)
 • Aischylos
  • Orestea=Orestes,-jeho matka s milencem zabijí otce,O pak zabije je,bohové ho soudí vina-nevina
 • Sofokles
  • Král Oidipus=otce Laiose zabije(neví,kdo to je),pozná se se svou matkou-láska,,město Théby(mor)
 • Euripides
  • Médeia= kvůli lásce zradí rodinu,ale následně je taky zrazena

 

Tragedie

 • veršovaný spisovný jazyk
 • vyšší vrstva(vládnoucí)   -mýty
 • Aristofanes
  • Lysistrata =jak by ženy mohly donutit své muže, aby ukončili válku

 

HELENISTICKÉ OBDOBÍ

Nová komedie

 • Mendandros
  • negativní vlastnosti lidí

 

Římské divadlo

 • Plautus
 • Komedie o hrnci =Euklio najde hrnec,má dceru, Megadorus má syna a otrok ->Moliére-lakomec

 

STŘEDOVĚK (15. stol.)

 • křesťanství,církev
 • neněmost světa
 • latina,staroslověnština
 • trojí lid(král,šlechta,poddaní
 • hl.hrdina RYTÍŘ

 

Liturgické(náboženské) drama

 • divadlo předváděno obyčejným lidem v kostele(většina lidí zemědělci-žádný čas na literaturu)
 • Vánoce(narození Krista),Velikonoce (zmrtvých vstání)
 • MYSTÉRIA,MIRÁKLY ,PLANKTY (záhady,zázraky,pláč)
 • (3 Marie přichází k hrobu Ježíše)
 • později divadlo na trzích

 

Světské(nenáboženské)drama

 • žánr:frašky, sotties (blázniviny)
 • Mastičkář-fraška,satira

=3 Marie k hrobu Ježíše ,chtějí vonné masti,podivné metody prodavače

 

Renezanční divadlo  15-16 st.

 • navazuje na Antiku,pozemský způsob života
 • divadelní scény (-u nás zpět tzn. veleslavínská čj-v obrození inspir.)
 • (-Humanismus=návrat k člověku vynález knihtisku -přírodní vědy,zámořské objevy)

 

Shakespeare

-divadlo-rekvizity

-ukazuje negativní vlastnosti lidí (Hamlet-Claudius-zabil krále kvůli trůnu )

 

 • Komedie
  • Večer 3 královí-přestrojení,zmatek,dobrý konec –milostná kom.
  • Zkrocení zlé ženy -3 sestry,Kateřina divoká,nakonec zkrocena
  • Kupec benátský-motiv lásky
 • Tragédie
  • Romeo a Julie
  • Othello-láska a žárlivost ,O a Desdemona smrt
  • Hamlet,kralevic dánský-boj o moc nakonec všichni mrtvý
  • Král Lear-král a 3 dcery ,jako sůl nad zlato ,nakonec všichni mrtvý

 

Lope de Vega

Ovčí pramen-Kontur Gomez –krade kde může,je zabit, -kolektivní vina,nikdo není odsouzen

Christopher Marlon

-tématika DR.Faust

-zakl.druhu verše Blankvers

Tirso de Molina

-don Chuan

 • Sevilský svůdce a kamenný most

 

BAROKO (16.stol.)

 • využití kulis (změna scény ),spojeno s hudbou a zpěvem->vznik oper

 

Pedro Calderon de la Barca

 • Život je sen

-inspirace v antice,veršované

=polský princ ,který je vězněn ve věži kvůli věštbě ,že bude tyran(nakonec věštba prolomena)

 

Jan Hus

 • Škola hrou-hry ke vzdělávacím účelům

 

KLASICISMUS

 • -zpět k Antice (Stavovské divadlo,Bílý dům)
 • -jednota místa času děje
 • hl Francie
  • Pierre Corneille
   • Cid-konflikt povinnost x láska
  • Jean Racine
   • Faidra-tragická láska,hl hrdinka žena (city,vášeň)
  • Moliere(Jean-Baptiste Poquelin)
   • kritika společnosti
   • Lakomec –Harpagon(2 děti) ,soused Anselm(2 děti) a H sluha Čipera ,,,insp.od Komedie o hrnci -Plautus
   • Tartuffe –podvodník,potká Orgona v kostele ,ten si ho k sobě nastěhuje,balí mu ženu Elmíru

 

Comedia dell´arte

,,komedie profesionálních herců´´ , ustálené postavy ,improvizace

 • 1 rys:IMPROVIZACE
 • 2 rys : KOSTÝMY A MASKY(Pantalone,Harletýn)
 • 3 rys: PANTOMIMA
 • Carlo Goldoni
  • odstranil hru v maskách, posílil mluvení
  • Sluha dvou pánů-převleky ->komičnost